Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
L’ordenació del territori té com a objectiu orientar la localització de la població, de les activitats econòmiques i les infraestructures tot respectant els criteris de creixement econòmic, de desenvolupament social i de conservació del medi ambient. Per fer-ho, es basa en el coneixement, les potencialitats i les restriccions específiques de cada àmbit geogràfic. En aquesta assignatura s’abordarà aquesta disciplina des del punt de vista turístic. Objectius de l’assignatura - Introduir a l’estudiant els conceptes teòrics i característiques de l’Ordenació del territori; els instruments de planificació i gestió urbanística i territorial: legislació, plans, i la situació i característiques de planejament urbanístic i territorial a Catalunya. - Aconseguir que l’estudiant es familiaritzi amb el llenguatge del planejament, i amb els diferents tipus de documents i cartografia. - Familiaritzar l’estudiant en l’anàlisi espacial a diferents escales i amb perspectiva temporal. - Aprofundir en els debats territorials a partir de desenvolupar un sentit crític en l’anàlisi dels actors implicats, de les figures de planejament involucrades, i dels models territorials vigents i/o qüestionats. - Comprendre i integrar les problemàtiques territorials en un marc conceptual pluridisciplinar. - Integrar la perspectiva de gènere en l'anàlisi del territori, de manera que es tingui en compte les diferències en l'ús de l'espai per part d'homes i dones.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Velislava Simeonova Simeonova
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 10. Analitzar les implicacions ètiques del turisme
 • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics
 • CG.1 Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions des d'un punt de vista econòmic, ecològic i social
 • CG.11 Identificar les actuacions de l'àmbit disciplinar propi que tenen incidència en les persones i o en el medi.
 • CE.8 Controlar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • CE.2 Sintetitzar, analitzar i interpretar el turisme i els seus impactes

Continguts

1. El territori: La necessitat d’ordenació i planificació El primer apartat de l’assignatura es dedicarà a introduir el temari i el sistema d’avaluació del curs, així com els objectius, continguts, estratègies i el procés de la planificació urbana i territorial. Es treballarà el llenguatge cartogràfic bàsic per entendre el territori i la seva planificació.

2. L’evolució històrica de l’Ordenació del territori Es plantejaran els inicis de l’ordenació del territori i l’evolució del concepte. Així mateix es farà una pinzellada a les grans etapes de creixement urbà per exemplificar com canvien les necessitats de l’escala de planificació del territori.

3. El planejament territorial S’exposarà l’estructura de planejament d’escala regional (característiques, objectius, competències).

4. El planejament urbanístic Es farà una breu introducció als principals mecanismes de planificació del espai urbà.

5. Planificació estratègica S'explica la planificació estratègica com a modalitat i el paper per a la planificació del turisme

6. Els conflictes territorials En aquest apartat es reflexionarà sobre les dificultats de fer compatibles les diverses activitats que tenen lloc en el territori: la convivència d’usos residencials, industrials, turístics, infraestructures i les zones de protecció natural.

7. El turisme i la ciutat: el problema de la massificació Un dels principals reptes d’una bona part de destinacions turístiques és la massificació dels seus espais. L’apartat reflexionarà sobre aquest fet, els seus orígens i algunes estratègies per posar-hi solució.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 8,00 24,00 0 32,00
Sessió expositiva 15,00 25,00 0 40,00
Sessió pràctica 17,00 56,00 0 73,00
Sortida de camp 2,00 3,00 0 5,00
Total 42,00 108,00 0 150

Bibliografia

 • ALFAMA, E; CASADEMUNT, A; COLL, G; CRUZ, H; MARTI, M (2007). Per una nova cultura del territori? Mobilitzacions i conflictes territorials. Barcelona: Icaria.
 • Benavent, M. (2006). La ordenación del territorio en España. Evolución del concepto y de su práctica . Sevilla: Universidad de Sevilla-Consejería de Obras Públicas y Transportes.
 • BORJA, J (2003). LA ciudad conquistada. Madrid: Alianza Editorial.
 • BORJA, J. (2010). Llums i ombres de l'urbanisme de Barcelona. Barcelona: Empúries.
 • CAPEL, H (2005). El modelo Barcelona: un examen crítico. Barcelona: Serbal.
 • GALIANA, L i VINUESA,J (2010). Teoría y práctica para una ordenación racional del territorio. Madrid: Síntesis.
 • Gravari-Barbas, M. i Guinand, S. (2017). Tourism and Gentrification. Routledge.
 • MOIX, L. (1994). La ciudad de los arquitectos. Barcelona: Anagrama.
 • MOYA, L. (2011). La práctica del urbanismo. Madrid: Síntesis.
 • Nel•lo, O (Coord.). (2003). Aquí no!. Conflictes territorials a Catalunya. . Barcelona: Empúries.
 • Pujadas, R.; Font, J. (1998). Ordenación y planificación territorial. Madrid: Síntesis.
 • Castañer, M. (2012). El planejament territorial a Catalunya a inici del segle XXI. (SCOT). ..
 • Nel·lo, O. (2015). La ciudad en movimiento. Crisis social y respuesta ciudadana. Madrid: Díaz & Pons.
 • Capel, H (2013). La morfología de las ciudades III. Barcelona: Serbal.
 • Polítiques i transformacions territorials a Catalunya 2003-2015 (2017). . Recuperat , a http://www.scot.cat/downloads2/informerecercascot2016.pdf
 • Scripta Nova. ....
 • Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles. ....
 • Treballs de la Societat Catalana de Geografia. ....
 • Ciudad y territorio. ....
 • Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Recuperat , a www.gencat.net/ptop/
 • Institut Cartogràfic de Catalunya. Recuperat , a http://www.icc.cat
 • Eina Google Maps. Recuperat , a http:// maps.google.com
 • Eina Google Earth. Recuperat , a http://www.google.es/intl/es/earth/index.html
 • Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya. Recuperat , a http://territori.scot.cat/ Territori
 • Ordenació del Litoral - Generalitat de Catalunya:. Recuperat , a http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/urbanisme/mapa_urbanisti
 • Mapa urbanístic de Catalunya:. Recuperat , a http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/urbanisme/mapa_urbanisti
 • Portal Urbaweb. Recuperat , a http://www.urbaweb.com/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Proves d'avaluació Aquestes proves suposaràn el 60% de la calificació de l'assignatura 60 No
Prova de competències La prova de competències suposa un 40% de la nota final i s'ha d'aprovar per tal de completar l'avaluació continuada. 40

Qualificació

a) Per aprovar l’assignatura en avaluació continuada és necessari:

- Entregar totes les pràctiques avaluables (aprovat a partir del 4).
- Realitzar un examen teòric (aprovat a partir del 5).


Si no es compleixen els criteris anteriorment indicats, s’haurà de realitzar un examen en la sessió extraordinària.

b) Per aprovar l’assignatura si no es realitza avaluació continuada, caldrà superar l’examen final amb un 5.

c) En cas d’haver de recuperar l’assignatura en la sessió extraordinària, serà necessari superar el 5 a la nota de l’examen. Si s’ha fet avaluació continuada i s’ha de recuperar l’assignatura en la sessió extraordinària, es mantindran les notes de les pràctiques i el treball en cas d'haver-los realitzat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
L'avaluació única consta d'una única prova al final del semestre.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Tutories setmanals presencialment

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Mitjançant les plataformes digitals especificades per a l'ocasió (Moodle i e-mail).

Observacions

L'assistència a classe és lliure. Només es passarà llista per fer un seguiment del grau d'assistència a l'assignatura.

Les activitats combinaran elements teòrics i pràctics, tenint en compte la perspectiva de gènere.

Observacions sobre l’avaluació continuada:
- Les pràctiques i la presentació de l’estudi de cas es realitzaran en grup o per parelles.
- Es deixarà temps a classe per fer les pràctiques. En cas de no acabar-les durant la sessió, s'acabaran a casa.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Manteniment:
- Contingut.
- Programació.
- Treball en grup.
- Activitats pràctiques.

Canvis:
- Eliminació sortides de camp.

En cas d´escenaris de docència semipresencial o virtual, les activitats amb professor/a, passaran a ser activitats amb professor/a presencial i/o virtual.

Modificació de l'avaluació:
DOCÈNCIA SEMIPRESENCIAL
Avaluació continuada
-Activitats/Proves avaluables = 60 %
-Examen final = 40 %
Activitats/Treballs es poden fer en grup. Són obligatoris i no recuperables. La no-presentació d'un sol treball significa la pèrdua de la condició d'avaluació continuada.

Convocatòria Extraordinària Avaluació contínuada:
Recuperar Examen final

Avaluació no continuada
-Examen final de l'assignatura = 100%

Cal obtenir una nota mínima de 5 per aprovar l´assignatura.
Convocatòria Extraordinària Avaluació no contínua:
Examen final: obtenir una nota mínima de 5.DE FORMA VIRTUAL
Avaluació continuada

-Treballs/Activitats obligatoris i avaluables = 100 %

Els Treballs són obligatoris i recuperables. S'han d'ajustar a les pautes que s'estableixin.
És obligatòria lliurar totes les activitats (treballs)

Avaluació no continuada
-Treballs = 100%


Les feines s'han de fer individualment i són recuperables. S'han d'ajustar a les pautes que s'estableixin.
Els Treballs han d'obtenir una nota mínima de 5 cadascun per aprovar l'assignatura.

Convocatòria Extraordinària / Avaluació continuada i no continuada
Lliurament dels treballs no presentats o suspesos a la primera convocatòria.
Per als alumnes d'avaluació continuada serà suficient un 4 en algun dels treballs per aprovar, sempre que el còmput general de notes doni aprovat.
Els alumnes d'avaluació no continuada han d'obtenir un 5, com a mínim, a cada treball per aprovar l'assignatura.

Tutoria i comunicació:
Les tutories es realitzaran de forma síncrona i asíncrona.

Tutories asíncrones via e-mail i fòrums.

Tutories síncrones via videoconferència.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.