Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Millora i intensificació de la llengua anglesa per al desenvolupament professional dels estudiants, augmentant el seu domini de l'idioma respecte al nivell d'entrada. Aquest curs està pensat per a estudiants que ja tinguin un coneixement intermedi d’anglès. Utilitza un enfocament basat en temes / funcions que permet als estudiants ampliar i millorar els seus coneixements en el context de la indústria turística. Basat en àrees temàtiques i habilitats professionals rellevants per als estudiants, el curs també inclou en el pla d'estudis gramàtica i vocabulari integral relacionat i un treball sistemàtic de producció i comprensió orals i escrites. Introdueix i practica les habilitats lingüístiques necessàries per tractar amb clients de parla anglesa i per negociar amb parlants d’anglès dins de la indústria turística. Els estudiants també seran introduïts i començaran a preparar les diferents parts del Cambridge First Certificate o Advanced. Durant el curs es duran a terme activitats de perspectiva de gènere.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Marta Bosch Vilarrubias
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Marta Bosch Vilarrubias  / Nadia Kebboua Chaker
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Marta Bosch Vilarrubias  / Nadia Kebboua Chaker
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup D

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Marta Bosch Vilarrubias  / Nadia Kebboua Chaker
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
 • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. What is tourism? Listening, speaking. Definition of tourism; aspects of tourism. Cambridge First or Advanced Activities.

2. What's your kind of tourism? Reading and writing: types of tourism, e.g., adventure tourism - backpacking - 'flashpacking' - events tourism - sports tourism - eco-tourism. Cambridge First or Advanced Activities.

3. Hospitality research. Listening, Speaking. Hospitality research: history - methods - theories - researchers. Cambridge First or Advanced Activities.

4. Careers in tourism and hospitality. Reading and writing. Employment in the travel, tourism and hospitality industry. Computers for research. Cambridge First or Advanced Activities.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 4,00 7,00 6,00 17,00
Lectura / comentari de textos 2,00 0 4,00 6,00
Prova d'avaluació 6,00 6,00 4,00 16,00
Resolució d'exercicis 4,00 2,00 4,00 10,00
Sessió expositiva 4,00 0 4,00 8,00
Sessió participativa 4,00 0 4,00 8,00
Simulacions 4,00 0 2,00 6,00
Visionat/audició de documents 2,00 0 2,00 4,00
Total 30,00 15,00 30,00 75

Bibliografia

 • Hans Mol (2008). English for Tourism and Hospitality- Intermediate Coursebook (Units 1-4). Garnet Publishing Ltd. .
 • R. NORRIS, L. HOLMES, E. MANSUR (2021). Ready for B2 First. (4th edition). Macmillan .
 • Amanda French & Roy Norris (2014). Ready for Advanced Coursebook. Macmillan .
 • Malcome Mann & Steve Taylore-Knowles (2014). Destination B2 Grammar & Vocabulary. Macmillan.
 • Beatriz Galimberti Jarman & Roy Russell (2011). Gran Diccionario Oxford Español-Inglés. Oxford University Press..
 • Eastwood, J. (2005). Oxford Practice Grammar. Oxford University Press.
 • Murphy, R. (2004). English Grammar in Use. Cambridge University Press.
 • iPad Apps: (2011). WR: Diccionario Inglés-Español – WordReference.com. Word Magic: Diccionario Compacto Inglés-Español: WordNet English Dictionary and Thesaurus.
 • L.G. Alexander (1990). Longman English Grammar Practice for Intermediate Students. Longman.
 • Dictionary Cambridge. Recuperat , a http://dictionary.cambridge.org/
 • Merriam Webster. Recuperat , a http://www.merriam-webster.com/
 • English Purdue. Recuperat , a http://owl.english.purdue.edu/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Skills Test 1 Listening, Reading and Writing. És recuperable amb un justificant mèdic o laboral, sempre i quant no s'hagi faltat a cap altra prova. Es recupera a la convocatòria ordinària de gener.
15
Test 1 Tourism vocabulary and Cambridge Grammar.
És recuperable amb un justificant mèdic o laboral, sempre i quant no s'hagi faltat a cap altra prova. Es recupera a la convocatòria ordinària de gener.
15
Skills Test 2 Listening, Reading and Writing. És recuperable amb un justificant mèdic o laboral, sempre i quant no s'hagi faltat a cap altra prova. Es recupera a la convocatòria ordinària de maig/juny. 15
Test 2 Tourism vocabulary and Cambridge Grammar. És recuperable amb un justificant mèdic o laboral, sempre i quant no s'hagi faltat a cap altra prova. Es recupera a la convocatòria ordinària de maig/juny. 15
Speaking test 1 És recuperable amb un justificant mèdic o laboral, sempre i quant no s'hagi faltat a cap altra prova. Es recupera a la convocatòria ordinària de gener. 20
Speaking test 2 És recuperable amb un justificant mèdic o laboral, sempre i quant no s'hagi faltat a cap altra prova. Es recupera a la convocatòria ordinària de maig/juny. 20

Qualificació

Students may opt to follow the continuous assessment system (work and tests) at specified times during the academic year until May, or the final (one-off) assessment.

If the final result of the Continuous Assessment is below 5 (the pass mark) or the student has decided not to follow it, the student may take the final annual exams (written & oral) in June (“convocatòries ordinària i extraordinària”, respectively) which are published by the school administration.

In order to follow the continuous assessment students must sit all tests. If a student misses one of the tests on one given semester, and provides medical or work justification, the student will be able to sit that test in January (if the missed test is from the first semester) or May/June (if the missed test is from the second semester), in the official date and time provided by the university.

The following table illustrates the weighted average grade for the Continuous Assessment:
Skills Test 1: 15%
Test 1: 15%
Speaking Test 1 (Cambridge Parts 1 and 2): 20%
Skills Test 2: 15%
Test 2: 15%
Speaking Test 2 (Cambridge Parts 3 and 4): 20%

Students who choose to follow the final (one-off) assessment will sit a final exam on the "Convocatòria Ordinària". Students who fail either the Continuous Assessment or the Final Assessment, will have to sit a final exam on the "Convocatòria Extraordinària".

This is the weight of the different parts of the final annual exams of
Convocatòria Ordinària and Convocatòria Extraordinària:
Oral: 20%
Listening: 20%
Reading: 20%
Written Part: 40%

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
Final (one-off) assessment:

Students who choose to follow the final (one-off) assessment will sit a final exam on the "Convocatòria Ordinària".

The final exam (convocatòria ordinària/extraordinària) consists of four parts: Speaking (20%), Listening (20%), Reading (20%), and Written Exam (40%).

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es faran la meitat de les tutories de manera presencial i l'altra meitat online.

Tutories presencials:
Les tutories presencials es faran als despatxos del centre sempre respectant les mesures de seguretat i higiene. Els horaris es proporcionaran al començament de cada semestre a través de Moodle i també es podran trobar a la pàgina web de l’escola.

Tutories online:
Les tutories online es faran per videoconferència. A principi de curs es proporcionarà a l’alumnat l’enllaç on es farà la tutoria online mitjançant la plataforma GotoMeeting. Els horaris es proporcionaran al començament de cada semestre a través de Moodle.

Es recomana a l'alumnat demanar cita prèviament per les tutories amb el professorat a través del correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les comunicacions generals es faran a través del correu electrònic corporatiu i l’espai d’avisos i notícies de Moodle.

L'estudiantat pot contactar amb el professorat per correu electrònic. Aquests són els correus del professorat confirmat, amb dos docents a confirmar:
marta.bosch@mediterrani.com
nadia.kebboua@mediterrani.com

Observacions

Students are advised against plagiarism and copying. Any detected and proved case of plagiarism or copying will automatically be marked as a “0” (zero).

In order to follow the continuous assessment students must sit all tests. If a student misses one of the tests on one given semester, and provides medical or work justification, the student will be able to sit that test in January (if the missed test is from the first semester) or May/June (if the missed test is from the second semester), in the official date and time provided by the university.

At the beginning of the course students will be provided with some further guidelines on the subject.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari 1: docència presencial
Es fan les classes interactives "Interactive classes" i les "practical lectures" de manera presencial.

Escenari 2: docència semipresencial
Les classes interactives "Interactive classes" es fan a les aules quan sigui presencial i les “practical lectures” es fan per videoconferències a través de la plataforma GoToMeeting.

Escenari 3: docència online
S'eliminen les classes interactives "Interactive classes" i s’adapten les “practical lectures” a videoconfere`ncies a trave´s de la plataforma GoToMeeting.

Modificació de l'avaluació:
El sistema d'avaluació no està previst ser modificat en cap dels tres escenaris, ja que ha estat planificat pensant en tots tres.

Escenari 1: docència presencial
L'avaluació es durà a terme amb proves presencials mitjanc¸ant l'ordinador i a través de Moodle sempre que aquesta plataforma ho permeti. La tipologia d'exercicis serà a escollir entre: exercicis de completar, reescriure, fer frases, escriure un text competencial, etc., per garantir que la prova està dissenyada amb la tipologia que millor s'adapta.

Escenari 2: docència semipresencial
L'avaluació es durà a terme amb proves presencials mitjanc¸ant l'ordinador i a través de Moodle sempre que aquesta plataforma ho permeti. La tipologia de les quals serà a escollir entre: exercicis de completar, reescriure, fer frases, escriure un text competencial, etc., per garantir que la prova està dissenyada amb la tipologia que millor s'adapta.

Escenari 3: docència online
L'avaluació es durà a terme amb proves mitjançant l'ordinador i a través de Moodle, amb el suport de la plataforma GoToMeeting per garantir el control dels participants.
La tipologia d'exercicis serà a escollir entre: exercicis de completar, reescriure, fer frases, escriure un text competencial, etc., per garantir que la prova està dissenyada amb la tipologia que millor s'adapta.

Tutoria i comunicació:
Escenari 1: docència presencial
Es disposarà d'un horari de tutories en els despatxos per poder atendre a l'estudiantat. A més, es complementarà amb el correu corporatiu. Les comunicacions seran des de coordinació i a través de Moodle sempre que sigui necessari, a més a les aules per part del professorat.

Escenari 2: docència semipresencial
Les tutories a través de correu corporatiu, videoconferència i als despatxos del centre sempre que sigui possible garantir les mesures de seguretat i higiene. Aquestes seran en un horari que el professorat determinarà i posarà visible al Moodle de l'assignatura.
Les comunicacions són a través del correu corporatiu i espai d’avisos i notícies de Moodle, a més a les aules.

Escenari 3: docència online
Les tutories a través del correu corporatiu, GoToMeeting, Google Meet i/o Skype. Les comunicacions són des de coordinació i a través dels missatges i espai d’avisos i notícies de Moodle.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.