Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
L’ecografia és una tècnica molt útil de diagnòstic, de fàcil realització, accessible i econòmica. En moltes patologies l’orientació diagnòstica inicial pot beneficiar-se de l’ús de l’ecografia. No obstant, la interpretació de la imatge ecogràfica requereix d’un coneixement profund de l’anatomia per ultrasons i entrenament individual.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Francesc-Xavier Guilayn i Llinas  / Carlos Munné Rodríguez  / Joan Carles Vilanova Busquets
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup A2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Francesc-Xavier Guilayn i Llinas  / Carlos Munné Rodríguez  / Joan Carles Vilanova Busquets
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup A3

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Francesc-Xavier Guilayn i Llinas  / Carlos Munné Rodríguez  / Joan Carles Vilanova Busquets
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup A4

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Francesc-Xavier Guilayn i Llinas  / Carlos Munné Rodríguez  / Joan Carles Vilanova Busquets
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte pels altres professionals de la salut, adquirint habilitats de treball en equip
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària
 • Saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats clíniques, terapèutiques, preventives i d'investigació
 • Tenir, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu, amb escepticisme constructiu i orientat a la recerca
 • Garantir el coneixement adequat de la llengua anglesa, tant oral com escrita, tenint en compte les especificitats del registre mèdic per a poder comunicar-se eficaçment a la comunitat internacional científica i professional

Continguts

1. To know both the physical and technical basis of ultrasounds in diagnosis.

2. To develop skills for the basic operation of an ultrasound machine.

3. To know the applications, limitations, and major indications that ultrasounds have in the study of the musculoskeletal system for the graduate in Medicine.

4. To be able to identify main artifacts in the ultrasound image of the locomotor system.

5. To recognize, from the anatomical point of view, the main structures shown in the sectional anatomy of the regions of greatest clinical relevance in the musculoskeletal system.

6. To be able to recognize by ultrasound those anatomical structures of the locomotor system which are of major clinical relevance for the graduate in Medicine.

7. To develop practical skills for a basic and systematic ultrasound examination of the shoulder, elbow, wrist and hand. To be able for identify the main anatomical structures in these regions.

8. To develop practical skills for a basic and systematic ultrasound examination of the hip, knee, ankle and foot. To be able for identify the main anatomical structures in these regions.

9. To develop practical skills for a basic and systematic ultrasound examination of the neck. To be able for identify its main musculoskeletal and neurovascular anatomical structures.

10. To understand the ultrasound image of the most prevalent diseases in the musculoskeletal system: joint hidrops, bursitis, tenosynovitis, calcifications, tendon tear, muscle tear.

11. To develop skills to perform ultrasound-guided punctures.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 12,00 41,00 6,00 59,00
Prova d'avaluació 4,00 12,00 0 16,00
Seminaris 0 24,00 8,00 32,00
Sessió pràctica 4,00 14,00 0 18,00
Total 20,00 91,00 14,00 125

Bibliografia

 • Allan, Paul L. P. (2011). Clinical ultrasound (3rd ed. /). Edinburgh: Churchill Livingstone, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780702031311 Catàleg
 • Clascá Cabré, Francisco (cop. 2002 ). Anatomía seccional . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Kelley, Lorrie L (2007). Sectional anatomy for imaging professionals (2nd ed.). St. Louis [etc.]: Mosby Elsevier. Catàleg
 • Llusá Pérez, Manuel (2012). Manual y atlas fotográfico de anatomía del aparato locomotor. Madrid [etc.]: Editorial Médica Panamericana, a http://www.medicapanamericana.com/VisorEbookV2/Ebook/9788498355529 Catàleg
 • Llusá Pérez, Manuel (2004). Manual y atlas fotográfico de anatomía del aparato locomotor. Madrid [etc.]: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • O'Neill, John (cop. 2008 ). Musculoskeletal ultrasound : anatomy and technique . New York: Springer. Catàleg
 • Schünke, Michael (2010 ). Prometheus : texto y atlas de anatomía (2a ed.). Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • Schünke, Michael (2015). Prometheus : texto y atlas de anatomía (3a ed.). Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • Sempere Durá, Tomás (2009). Atlas de anatomía por la imagen seccional. Sant Joan Despí: Química Farmacéutica Bayer Bayer Healthcare. Catàleg
 • Simon, Barry C. (1997). Ultrasound in emergency and ambulatory medicine. St. Louis, Mo. [etc.]: Mosby. Catàleg
 • Spratt, Jonathan D. (2017). Weir y Abrahams atlas de anatomía humana por técnicas de imagen (5a edición). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Sobotta, Johannes (2019). Atlas de anatomía humana (24a edición). Barcelona: Elsevier. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
PBL sessions The assessment of PBL tutorial sessions will be done by the tutor using the standardized official rubrica of the Faculty of Medicine of the UdG. To pass the tutorial sessions the student needs a mark of 5 out of 10 and a minimum attendance of 80% at PBL sessions. 40 No
PBL Assesment The PBL assesment will be done in two parts:
- First part(20%): Scenarios Reasoned Analysis.
- Second part (20%): Oriented Questions to the selected case and Practical EcoExam related with the case.
To pass the exam the student needs a mark of 5 out of 10.
40
Global Assessment The exam will consist on a multiple choice questionnaire.
To pass the exam the student needs a mark of 5 out of 10.
20

Qualificació

To pass the elective it is necessary a minimum mark of 5.0 out 10.0 both in the PBL sessions and in the global assessment.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Specific qualification of "No presentat" will achieve when the student doesn't go in for the global assessment.

Avaluació única:
L’avaluació única que s’aplicarà al present mòdul serà l’anomenada “avaluació alternativa” aprovada en Comissió de Govern de la Facultat de Medicina del dia 22 de novembre de 2019, que en resum estableix:

1. Els mòduls disposaran d’una avaluació alternativa de manera que els i les estudiants que així ho vulguin puguin continuar l’avaluació vigent.

2. Els i les estudiants que ho desitgin es podran acollir a l’avaluació alternativa, mitjançant comunicació presentada al registre de la Secretaria Acadèmica, fent constar en l’imprès corresponent els mòduls en què s’acolliran a l’esmentada avaluació alternativa. No s’hi podran acollir els i les estudiants que ja s’hagin presentat a les avaluacions realitzades.

3. El termini per presentar la comunicació finalitzarà 24 hores abans de les dates d’avaluació establertes, i s’entén que la decisió presa no es podrà rectificar.

4. La Secretaria Acadèmica informarà els coordinadors de mòduls de quins estudiants s’han acollit a l’avaluació alternativa.

5. Les dates de l’avaluació continuada de tots els mòduls seguiran el calendari establert.

6. Avaluació alternativa:

6.1 En el cas que l’estudiant hagi assistit a un nombre igual o superior als 2/3 de les sessions ABP del mòdul corresponent i que no hagi comunicat res en sentit contrari, les tutories ABP seran avaluades.

6.2 El tutor o tutora de l’ABP, mitjançant el registre d’assistència, podrà indicar a l’estudiant, si aquest ho sol·licita, l’acompliment de l’assistència dels 2/3 de les sessions.

6.3 Les absències justificades a les sessions ABP seran considerades dins dels 2/3 esmentats.

6.4. En el cas que l’estudiant hagi assistit a un nombre inferior als 2/3 de les sessions ABP d’un mòdul, les tutories no seran avaluades. En aquest cas, les diferents tipologies d’avaluació es ponderaran tal com segueix:
• Examen ABP (1a i 2a part): = 33,4% de la nota final
• Altres tipus d’examen (test, preguntes curtes, pràctic, etc.): = 66,6 % de la nota final

6.7. Les avaluacions alternatives es faran en dates indicades pel coordinador o coordinadora de cada mòdul, que haurà de vetllar per interferir el mínim possible en l’activitat acadèmica dels estudiants en altres mòduls de la titulació. Així mateix, les dates s’hauran de fixar amb prou antelació per realitzar les avaluacions i les recuperacions corresponents respectant els terminis de generació i tancament d’actes.

7. En ambdues situacions, la qualificació final dependrà de la superació per separat de cadascuna de les parts avaluades.

En base a aquesta normativa de Facultat de Medicina, l’avaluació única del present mòdul s’aplicarà a aquells estudiants que ho demanin, i consistirà en les mateixes proves d’avaluació que l’avaluació continuada, i en els mateixos dies d’avaluació, tant per a la convocatòria ordinària com per a la de recuperació.

En base la resolució de la Comissió de Govern de la Facultat de Medicina del 15 de setembre de 2020, el punt 3 de l’article 8 estableix que les sol·licituds d’avaluació única s’hauran de presentar com a molt tard una setmana abans de l’acabament del mòdul

Requisits mínims per aprovar:
To pass the elective it is necessary a minimum mark of 5.0 out 10.0

Tutoria

Les tutories amb els docents del mòdul es podran realitzar mitjançant les següents vies:

(a) Presencial: s’haurà de demanar cita prèvia amb el corresponent docent, mitjançant enviament d’un missatge a la seva adreça institucional del correu-e (nom.cognom@udg.edu), indicant el motiu de la tutoria i si aquesta serà individual o grupal. Els docents respondran concretant el dia, hora i lloc de la tutoria presencial. Per raons de seguretat, els docents podran limitar l’aforament de la tutoria grupal.

(b) No presencial mitjançant plataforma de videoconferència: s’haurà de demanar cita prèvia amb el corresponent docent, mitjançant enviament d’un missatge a la seva adreça institucional del correu-e (nom.cognom@udg.edu), indicant el motiu de la tutoria i si aquesta serà individual o grupal. Els docents respondran concretant el dia i hora que la tutoria es farà i facilitarà l’enllaç a la plataforma de videoconferència.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb els estudiants es farà mitjançant les següents vies:

(a) Fòrum de preguntes: s’habilita en el Moodle de l’assignatura un fòrum on l’alumne pot fer les preguntes oportunes i específiques de coneixement i on rebrà les respostes dels docents.

(b) Interacció directa presencial: els estudiants podran comunicar-se directament amb els docents en els moments que es facin activitats docents presencials. També podran fer una reunió presencial amb el corresponent docent mitjançant cita prèvia demanada al correu-e del docent.

(c) Interacció no presencial: els estudiants podran comunicar-se de forma no presencial amb el docent mitjançant correu-e o per videoconferència amb petició prèvia al docent a través del fòrum o per correu-e.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
I.ESCENARI D’OBERTURA DE CENTRES DOCENTS AMB AFORAMENT LIMITAT I MESURES SANITÀRIES DE SEGURETAT

Sessions d’ABP:
La sessió primera de cada cas/problema es realitzarà a través de plataforma de videoconferència en la franja indicada a l’horari de l’assignatura. Abans d’aquesta primera sessió es facilitarà el cas problema als estudiants a través del Moodle. Durant la primera sessió, de forma organitzada es farà la discussió i es decidiran els objectius d’aprenentatge del cas-problema que es treballaran en les següents sessions. Les sessions segona i tercera de cada cas/problema es realitzaran de forma presencial.

Classes Magistrals:
Es realitzaran online per “streaming”. Durant el desenvolupament de la sessió els alumnes presencials podran efectuar preguntes al docent, per a millorar el seu procés d’aprenentatge.

Seminaris/Tallers:
Seran presencials, amb un grup màxim de 15 alumnes per sessió.
Per raons de seguretat sanitària, no es permetrà cap canvi de grup de seminari/taller entre els alumnes.


II. ESCENARI DE TANCAMENT COMPLET DELS CENTRES DOCENTS

Sessions d’ABP:
Totes les sessions de cada cas/problema es realitzaran a través de plataforma de videoconferència en la franja indicada a l’horari de l’assignatura.
Classes Magistrals:
Es realitzaran online per “streaming”. Durant el desenvolupament de la sessió els alumnes presencials podran efectuar preguntes al docent, per a millorar el seu procés d’aprenentatge.
Seminaris/Tallers:
El professorat responsable de cadascuna d’aquestes activitats programades farà arribar als estudiants, via Moodle, material o eines virtuals que siguin d’utilitat per cobrir aquests objectius d’aprenentatge més pràctics (tutorials, imatges, enllaços...)

III. ESCENARI D’OBERTURA DELS CENTRES DOCENTS SENSE RESTRICCIONS
Totes les activitats es faran presencials al centre docent, mantenint l’horari oficial de l’assignatura.

TRACTAMENT D'ESTUDIANTS VULNERABLES O EN CONFINAMENT TEMPORAL.

Aquests estudiants podran seguir de manera virtual, totes les activitats docents programades, en qualsevol dels escenaris.
En el cas dels seminaris/tallers el professorat responsable de cadascuna d’aquestes activitats proporcionarà, via Moodle, material o eines virtuals que siguin d’utilitat per cobrir aquests objectius d’aprenentatge més pràctics (tutorials, imatges, enllaços...)

Modificació de l'avaluació:
I.ESCENARI D’OBERTURA DE CENTRES DOCENTS AMB AFORAMENT LIMITAT I MESURES SANITÀRIES DE SEGURETAT

En aquest escenari els exàmens seran presencials seguint les normes d'aforament limitat i de seguretat individual i col·lectiva marcades per les autoritats.
Es portaran a terme les activitats d’avaluació establertes en la fitxa de l’assignatura seguint el calendari d’exàmens aprovat pel Consell d’Estudis i mantenint-se els percentatges d’avaluació establerts.
-avaluació del treball a les sessions ABP: 40%
- avaluació sobre casos problema (examen ABP): 40%
- avaluació teòrica global: 20%
Es mantindrà la necessitat d’obtenir una nota mínima de 5.0 en cadascuna d’aquestes tres parts per poder aplicar els percentatges en la nota final
En cas de no superar aquesta nota en els blocs b. o c. l’alumnat tindrà dret a un examen de recuperació. L’avaluació del treball en sessions ABP no serà recuperable en cas de nota < a 5.

II. ESCENARI DE TANCAMENT TOTAL DELS CENTRES DOCENTS

L’avaluació es realitzarà completament online mantenint les mateixes condicions d’avaluació establertes en la fitxa de l’assignatura en l'escenari de obertura dels centres docents.

Tutoria i comunicació:
La comunicació entre professorat i alumnat serà mitjançant la plataforma Moodle. Podran utilitzar-se els avisos i noticies, el correu electrònic i el fòrum de preguntes. Tots els alumnes tenen un/s tutor/s o tutora/es d’ABP assignats/ades per la coordinació d’estudis. Aquesta persona serà l’interlocutor inicial per qualsevol qüestió relacionada amb les tutories ABP.

Aquestes mesures s’aplicaran en tots els escenaris possibles, ja sigui el de centre UdG tancar, centre UdG obert amb restriccions, o centre UdG obert sense restriccions. En aquest últim cas, l’alumne també podrà concertar visita presencial amb el docent mitjançant enviament de correu-e.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.