Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Anàlisi dels principals objectius i instruments de la política econòmica: ocupació, estabilitat de preus, creixement econòmic, redistribució de la renta, polítiques de rendes i polítiques d’oferta, polítiques monetària i fiscal, unió monetària.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANDREAS KYRIACOU
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
 • CG2- Construir i defensar arguments raonats a partir del coneixement d'altres propostes
 • CG5- Analitzar el funcionament del sistema econòmic, ser capaç de contextualitzar el paper i les funcions dels diferents agents i institucions econòmiques així com els principals processos de canvi econòmic, analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen
 • ECOCE6- Analitzar l'entorn econòmic i les institucions, així com avaluar les causes dels cicles econòmics
 • ECOCE7- Utilitzar els conceptes i models econòmics per entendre la realitat econòmica i valorar els instruments disponibles per assolir els objectius de la política econòmica
 • ECOCE11- Entendre els diferents models de desenvolupament i creixement econòmic

Continguts

1. La metodologia i marc de la política econòmica: les ciències socials; economia positiva i economia normativa; la teoria tradicional de la política econòmica i revisions; economia planificada versus economia de mercat; avantatges i errades del lliure mercat.

2. Objectius, instruments i l’economia de benestar: taxonomia de les polítiques econòmiques; tipus d’instruments; els conflictes entre els objectius: l’economia de benestar.

3. L’ocupació: tipus d'atur; indicadors d'atur; plantejaments teòrics sobre el mercat de treball; diferències internacionals.

4. L’estabilitat de preus: concepte i quantificació de l'estabilitat de preus; els costos de la inflació; interpretacions teòriques sobre les causes de la inflació; la deflació.

5. El creixement econòmic: el creixement a curt i llarg termini; el creixement sostingut i sostenible; factors determinants del creixement; polítiques a favor del creixement econòmic.

6. La redistribució de la renda: indicadors de desigualtat; per què redistribuir?; per què sorgeix la desigualtat interpersonal?; comparació internacional; instruments redistributius.

7. Polítiques de rendes i d’oferta: objectius de la política de rendes; la posada en pràctica de polítiques de rendes; els eixos fonamentals de les polítiques d'oferta.

8. La política monetària i fiscal: l'efectivitat de les polítiques macroeconòmiques a través del model IS-LM; limitacions de las polítiques macroeconòmiques; la interacció entre les polítiques monetària i fiscal; política macroeconòmica amb tipus fixos i flexibles.

9. La política econòmica en una unió monetària: els beneficis d’una unió monetària; els costos d'una unió monetària; credibilitat-inconsistència temporal; la unió monetària a Europa.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 2,00 11,00 0 13,00
Lectura / comentari de textos 11,00 15,00 0 26,00
Prova d'avaluació 3,00 12,00 0 15,00
Resolució d'exercicis 1,00 4,00 0 5,00
Sessió expositiva 43,00 48,00 0 91,00
Total 60,00 90,00 0 150

Bibliografia

 • Cuadrado Roura et al. (2019). Política Económica (6). McGraw-Hill Interamericana de España.
 • Paul De Grauwe (2020). Economics of Monetary Union (13). Oxford University Press.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Examen final Demostrar domini dels conceptes tractats. 60
Elaboració d'un treball Informació distribuïda a classe. 30 No
Exercisis resolts a classe Claretat i solvència en l'exposició. 10 No

Qualificació

L'avaluació consistirà en un examen final (60%) així com en un treball (30%) on s'apliquen els coneixements adquirits durant l'estudi i les classes expositives i que serà presentat a classe (10%). Per aprovar, els alumnes necessiten una nota mínima de 4 en l'examen i una nota mitjana (amb el treball i la seva exposició) de al menys 5. L'examen de recuperació representa el 100% de la nota.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentat a l'examen.

Avaluació única:
Examen final que representa el 100% de la nota.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.

Tutoria

Durant horaris preestablerts per atendre les consultes del l'alumnat.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Comunicació presencial (a classe o tutories) i no presencial via moodle.

Observacions

Donat l'ús abundant de lectures en anglès es recomana que els estudiants tinguin un nivell de comprensió lectora al menys intermedi d'aquest idioma.

Assignatures recomanades

 • Anglès per a l'economia
 • Economia internacional
 • Instruments d'economia aplicada (I)
 • Macroeconomia
 • Microeconomia

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Docència no presencial en base a documents en format powerpoint que cobreixen totes les matèries i activitats.

Modificació de l'avaluació:
Suposant la avaluació no-presencial, aquesta consistirà en un examen final (40%), del treball (40%) i la seva exposició (20%). Per aprovar, els alumnes necessiten una nota mínima de 4 en l'examen i una nota mitjana (amb el treball i la seva exposició) de al menys 5. En cas d'obtenir una nota inferior a 4 en l'examen, hi hauria un examen de recuperació on l'alumne com a màxim pot obtenir un 5.

Tutoria i comunicació:
Disponibilitat no presencial durant horaris preestablerts per atendre les consultes del l'alumnat.