Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Operacions comptables específiques de les societats mercantils: constitució, ampliació i reducció de capital. Fusions i escisions d'empreses.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA HELENA BENITO MUNDET
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (5%), Anglès (5%)

Competències

 • CG6- Interpretar l'ordenament jurídic, les seves regles i institucions principals en relació amb els continguts propis de cada matèria
 • CG8- Interpretar la naturalesa de l'empresa, les diferents formes en què s'organitza i els instruments metodològics bàsics per abordar la gestió de les seves àrees funcionals, sent capaç d'utilitzar les tècniques per a comptabilitzar les operacions econòmiques i financeres de l'activitat empresarial
 • CIFCE6- Registrar les transaccions que realitza l'empresa segons la normativa comptable i fiscal, i revisar i analitzar els resultats obtinguts

Continguts

1. INTRODUCCIÓ

          1.1. Normativa mercantil i comptable

          1.2. Formes socials. Característiques

          1.3. Altres entitats. Característiques

2. SOCIETATS MERCANTILS

          2.1. Societat col·lectiva

          2.2. Societat en comandita simple i per accions

          2.3. Societat de responsabilitat limitada

3. ALTRES TIPUS D’EMPRESA

          3.1. Societat Cooperativa

          3.2. Societat i associacions civils, comunitat de béns

          3.3. Empresari individual

4. LA SOCIETAT ANÒNIMA (I): INTRODUCCIÓ

          4.1. Concepte i característiques

          4.2. Les accions: classes, drets, obligacions, valoració

          4.3. Normes relatives al capital i mesures de garantia

5. LA SOCIETAT ANÒNIMA (II): CONSTITUCIÓ I APORTACIONS

          5.1. Sistemes de fundació: simultània i successiva

          5.2. Aportacions dineràries i no dineràries

          5.3. Accionistes morosos

6. LA SOCIETAT ANÒNIMA (III): INCREMENTS DEL CAPITAL SOCIAL

          6.1. Prima d'emissió i dret de subscripció

          6.2. Procediments d'increments de capital social

7. LA SOCIETAT ANÒNIMA (IV): REDUCCIONS DEL CAPITAL SOCIAL

          7.1. Requisits legals i dret d'oposició del creditor

          7.2. Procediments de reducció de capital social

          7.3. Amortització del capital

8. LA SOCIETAT ANÒNIMA (VI): DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

          8.1. Dissolució: introducció, conceptes i causes

          8.2. Liquidació de la societat anònima

9. FUSIÓ I ESCISIÓ DE SOCIETATS

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12 0 12
Classes expositives 3 0 3
Classes participatives 14 0 14
Classes pràctiques 15 10 25
Elaboració de treballs 0 20 20
Prova d'avaluació 6 35 41
Resolució d'exercicis 0 35 35
Total 50 100 150

Bibliografia

 • Arroyo Martínez, Ignacio (2015). Código de comercio y legislación mercantil (32ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Besteiro Varela, María Avelina (2012). Contabilidad de sociedades. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Cantorna Agra, Sara (2016). Contabilidad de las operaciones societarias. Madrid: Garceta. Catàleg
 • Fernández González, Fernando Javier (2011). Contabilidad de sociedades. Madrid, [etc.]: CEF. Catàleg
 • Olías de Lima y Heras, Rosa (2012). Fundamentos de contabilidad de sociedades (2ª ed.). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Romano Aparicio, Javier (2010). Contabilidad de sociedades : (6ª ed.). Madrid [etc.]: Centro de Estudios Financieros. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Reptes Cal presentar un mínim del 90% dels reptes 30
Lectura i comentaris de notícies d'actualitat relacionades Cal presentar un mínim del 90% dels comentaris 10
Resolució i lliurament d'exercicis Cal presentar un mínim del 90% dels exercicis 10
Prova d'avaluació Cal treure un mínim de 5 punts en aquesta part per poder fer promig 50

Qualificació

L'avaluació del rendiment de l'estudiant es farà en funció del desenvolupament dels reptes, exercicis, proves d'avaluació i de comentaris de text.
Les úniques activitats recuperables són les proves d'avaluació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentada la persona que no compleix amb les activitats d'avaluació

Assignatures recomanades

 • Comptabilitat financera
 • Introducció a la comptabilitat