Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estudi i anàlisi de l'estructura de capital de l'empresa. Polítiques de dividends, endeutament, fusions, adquisicions i repercusions del funcionamient del mercat financer per a l'empresa.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA MARIA PANOSA GUBAU
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

  • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
  • CG7- Expressar formalment les relacions entre les variables involucrades en un problema econòmic, utilitzant els principals instruments informàtics, matemàtics i estadístics per a la seva resolució
  • ADECE8- Integrar el funcionament teòric i pràctic dels mercats financers i analitzar i seleccionar projectes d'inversió, fonts de finançament i riscos financers
  • CIFCE8- Integrar el funcionament teòric i pràctic dels mercats financers i analitzar i seleccionar projectes d'inversió, fonts de finançament i riscos financers

Continguts

1. Finances corporatives i creació de valor.

2. Decisions d'inversió

3. Decisions de finançament

4. Cost de capital

5. Estructura Financera òptima

6. Decisions sobre dividends

7. Les sortides a borsa (OPV, OPS)

8. Emissió de deute

9. Finances i estratègia corporativa: Fusions, adquisicions i escissions

10. Gestió dels riscos financers

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15 25 40
Classes participatives 30 55 85
Prova d'avaluació 5 20 25
Total 50 100 150

Bibliografia

  • Brealey, Richard A., Myres, Steward C. and Allen, Franklin (2014). Principles of Corporate Finance (11th). McGraw-Hill Edutation. Catàleg
  • Bodie, Zvi, Merton, Robert and Cleeton, David (2006). Financial Economics. Pearson International Edition.
  • Ross, Stephen, Westerfield, Randolph and Jaffe, Jeffrey (2009). Corporate Finance (9th). McGraw-Hill/Irwin Series in Finance. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes participatives Es valorarà la participació activa a les classes 10
Pràctiques i exercicis Cada un o dos temes l'estudiant haurà de realitzar una activitat individualment i/o en grup, segons s'estableixi a començament de curs. Aquesta activitat es realitzarà a classe, tot i que implicarà un treball previ de l'alumne i es podrà requerir que s’exposi davant la resta de classe. Les activitats seran diverses (per exemple, cerca d'informació per treballar a classe, comentari d'un article, seguiment d'una notícia, casos pràctics). El compliment d'aquest requisit podria suposar la utilització per part de l'estudiant d'eines informàtiques, recursos digitals o bases de dades . L'estudiant rebrà l'assessorament oportú a classe per part del professor. 50
Examen Aquesta prova es farà a classe i de forma individual. Podrà combinar qüestions teòriques i practiques amb l'objectiu d'avaluar la capacitat de comprensió i de síntesi, la lògica del plantejament, la claredat i la validesa de la resposta. 40

Qualificació

La qualificació de l'assignatura es podrà fer per:

1. Avaluació continuada
2. Examen final

L'avaluació continuada consistirà en:

50% presentació d’exercicis treballs i casos
10% participación activa a clase
40% dos examens que es faran durant el curs (mínim 4 per fer mitjana)

S’han de presentar a tot l’examen final els alumnes que:

a. No han realitzat l’avaluació continuada.
b. No han superat l’avaluació continuada

Els alumnes que, sense haver superat l’avaluació continuada han superat un dels dos exàmens, poden presentar-se a l’examen final de la part no superada. En aquest s’obté la nota que resulta de substituir a la mitjana de l’avaluació continuada la nota de l’examen no superat per la nota obtinguda a la part corresponent de l’examen final. Alternativament, poden optar per a presentar-se a tot l’examen final. En aquest cas, la seva nota serà la de l’examen final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació a l'examen individual tindrà una qualificació de "No Presentat", encara que s'hagi assistit a classe i fet els treballs.

Observacions

Per cursar aquesta assignatura es recomana haver superat Direcció financera I i Direcció financera II.

L’avaluació continuada que es duu a terme en aquesta assignatura pressuposa un treball també continuat per part de l’estudiant. Per tant, cal fer un seguiment diari de la matèria de l'assignatura complementant els apunts de classe amb la bibliografia recomanada i consultant allò que calgui en les hores convingudes de tutoria durant el curs.

Les pràctiques i els treballs que es fan a classe tenen com a objectiu posar en pràctica el contingut teòric de l'assignatura. Per això, és essencial portar al dia el contingut teòric i la matèria que es treballa a classe.

Cal estudiar els temes amb una visió àmplia, considerant la seva interrelació amb els altres temes.

En les sessions de classe es convidarà a l’estudiant a participar activament.

Els exàmens individuals seran de caràcter teòric i pràctic i inclouran preguntes sobre els temes i treballs de l'avaluació continuada.

Assignatures recomanades

  • Direcció financera I
  • Direcció financera II