Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Aproximació i introducció a l'estudi, des d'una perspectiva jurídica, de la tipologia, funció i forma dels principals negocis, contractes i operacions que es realitzen en el marc del comerç internacional de béns i serveis i caracterització del seu marc jurídic regulador en un context de caràcter supraestatal.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Competències

 • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
 • CG2- Construir i defensar arguments raonats a partir del coneixement d'altres propostes
 • CG6- Interpretar l'ordenament jurídic, les seves regles i institucions principals en relació amb els continguts propis de cada matèria
 • ADECE1- Solucionar problemes empresarials de manera innovadora en contextos complexos i dinàmics, dissenyant i aplicant decisions estratègiques, tàctiques i operatives
 • ECOCE9- Elaborar un discurs econòmic coherent sobre els factors ambientals, internacionals, tecnològics o socials que actualment incideixen en l'economia global

Continguts

1. Lliçó 1. Introducció. Marc institucional i regulatori del Dret dels negocis internacionals

2. Lliçó 2. Subjectes del comerç internacional

3. Lliçó 3. Contractes internacionals

4. Lliçó 4. Resolució de conflictes en el comerç internacional

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 0 0 0
Sessió participativa 0 0 0
Treball en equip 0 0 0
Total 0 0 0

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Classes participatives 15
  Prova teòrica 1 25
  Prova teòrica 2 25
  Treball pràctic 35

  Qualificació

  L'avaluació continuada es basarà en la realització obligatòria de diferents activitats per part dels estudiants.

  En primer lloc l'avaluació continuada de l'assignatura exigeix l'assistència com a mínim a un 80% de les classes i tindrà en compte la participació i actitud de l'estudiant a les mateixes. Aquesta activitat tindrà un valor del 15% sobre la nota final de l'assignatura.

  En segon lloc, els estudiants hauran de fer dues proves teòriques, que constaran de diverses preguntes més o menys breus de caràcter teòric, realitzades una a mig semestre i l'altra al final, i tenen per finalitat avaluar l'adquisició dels coneixements teòrics treballats a classe al llarg de l'assignatura. Cada prova valdrà un 25% de la nota final.

  Finalment, els estudiants hauran de fer un treball pràctic, que podrà ser en grup, en relació al qual s'hauran de respondre diverses preguntes sobre un o diversos supòsits de fet plantejats que busca avaluar l'aplicació pràctica dels coneixements teòrics adquirits. Aquest treball valdrà un 35% de la nota final.

  Els estudiants que assisteixin a un mínim del 80% de les classes, hi mostrin una participació activa, interessada i d'esforç i que realitzin les dues proves teòriques, presentin el treball pràctic i els aprovin, superaran l'assignatura amb la qualificació corresponent a la ponderació, segons els percentatges establerts, de les qualificacions obtingudes en les diferents activitats avaluables.

  En cas de no aconseguir l'aprovat amb l'avaluació continuada o de no seguir-la, l'estudiant que vulgui superar l'assignatura haurà de presentar-se a l'examen previst al calendari i que consistirà en respondre quatre de les cinc preguntes teòriques a desenvolupar plantejades i a resoldre les diverses preguntes formulades en relació a un cas pràctic basat en un supòsit de fet que exigirà l'aplicació pràctica dels coneixements teòrics que formen part del programa.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  La no realització d'alguna de les proves teòriques o de la prova pràctica comportarà la consideració de l'estudiant com a no presentat.

  Assignatures recomanades

  • Dret mercantil
  • Introducció al dret