Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Concepte de consolidació comptable i gurp d'empreses. Determinació de l'existència de grup i la seva estructura. Les vinculacions patrimonials i càlcul de la seva intensitat. El procés de consolidació: Obligació i responsabilitat de consolidar, l'agregació d'estats comptables, ajustaments previs a la consolidació, eliminacions d'operacions intragrup. Presentació dels estats comptables consolidats
Crèdits ECTS:
6

Grups

Competències

  • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
  • CG8- Interpretar la naturalesa de l'empresa, les diferents formes en què s'organitza i els instruments metodològics bàsics per abordar la gestió de les seves àrees funcionals, sent capaç d'utilitzar les tècniques per a comptabilitzar les operacions econòmiques i financeres de l'activitat empresarial
  • ADECE4- Estudiar l'estructura i el contingut dels comptes anuals de l'empresa per analitzar, interpretar i revisar els resultats de la informació comptable
  • ADECE7- Anàlisi i registre de processos comptables i seguiment de la valoració dels elements patrimonials segons la normativa vigent
  • CIFCE7- Elaborar la informació comptable d'un grup d'empreses a partir de la normativa, conèixer les estructures empresarials col·lectives i els seus processos d'elaboració dels estats comptables

Continguts

1. Concepte de grup de societats i consolidació

2. Métodes de consolidació comptable

3. Fases dels mètodes de consolidació global i proporcional

4. Eliminació inversió- patrimoni net

5. Eliminació de partides intragrup i resultat interns

6. Els comptes anuals consolidats

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5 0 5
Resolució d'exercicis 5 0 5
Sessió expositiva 20 35 55
Sessió participativa 20 45 65
Treball en equip 0 20 20
Total 50 100 150

Bibliografia

  • Francis Lefevre (2017). Grupos Consolidados 2018-2019. Francis Lefevre.
  • Garcia, Javier (2017). Estados financieros consolidados y método de participación. ECOE ediciones.
  • Somoza Lopez, Antonio (2018). Análisis de Estados financieros consolidados. Pirámide.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució d'exercicis avaluables a classe Es realitzaran dos exercics a classe individuals, la data serà prèviament enunciada en la pàgina de l'assignatura. 20
Prova d'avaluació individual Es realitzarà en el periode normal d'examen i serà una activitat recuperable 60
Treball en equip El màxim d'alumnes per grup serà de tres. 20

Qualificació

Per poder promitjar amb les altres activitats avaluables cal obtenir com a mínim un aprovat de la prova d'avaluació. Si no s'obté aquesta nota caldrà recuerar la prova d'avaluació inidividual.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els alumnes que no es presenten a la prova d'avaluació indivudual tindran un no presentat en l'acta de l'assignatura. Amb independència de les notes obtingudes en les altres activitats avaluatives.

Observacions

Cal tenir uns coneixements suficients tant d'Introducció a la Comptabilitat com Comptabilitat Financera, per a poder seguir de forma eficient el contingut de l'assignatura.