Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2007
Descripció:
L'assignatura de salut i esport, descriu i relaciona els conceptes d'Activitat Física, Salut i Qualitat de Vida. L'objectiu principal, és la de calibrar la dosi aproximada d'exercici per aconseguir una pràctica saludable. Així mateix, conèixer les estratègies bàsiques de promoció del programa i aconseguir adherència. Finalment es relacionaran les característiques i adaptacions específiques dels programes d'exercici físic en les patologies més freqüents a la nostra societat.
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
BERNAT CARLES SERDA FERRER

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dt 16:00-17:30, dc 17:30-19:00 Aula 37
Pràctiques d'aula1 dj 16:00-19:00

Competències

 • Competències associades amb els valors professionals i la funció de l’infermer.
 • Coneixement i competències cognitives.

Altres Competències

 • - Proporcionar els recursos bàsics, teòrics i pràctics, en l’àmbit l’activitat física i salut. - Conèixer les característiques principals d’un programa d’exercici físic saludable. - Desenvolupar un sistema d’actituds per a la intervenció social i sanitària. - Promoure l’esperit de la recerca en la pràctica diària com element de millora professional.

Continguts

1. BLOC 1. Fonaments teòrics de l’activitat física relacionada amb la salut

          1.1. Concepte d’activitat física i salut.

                    1.1.1. Concepte d’activitat física, d’exercici físic i salut.

                    1.1.2. Característiques de l’activitat física en relació a la Salut (AFRS).

                    1.1.3. Activitat física i qualitat de vida (QdV).

                    1.1.4. La importància de la pràctica com a hàbit: tècniques de promoció i adhesió.

          1.2. Hàbits higiènics i dietètics de l’activitat física en relació a la salut.

                    1.2.1. Hàbits higiènics en la pràctica d’exercici físic.

                    1.2.2. Alimentació i esport: conceptes bàsics per a l’elaboració d’una dieta per a l’exercici.

                    1.2.3. Concepte i conseqüències del sedentarisme.

                    1.2.4. Relació entre AF i les malalties associades al sedentarisme: càrdio-vasculars , diabetis, osteoporosis i obesitat

                    1.2.5. Mites i creences de l’exercici físic.

2. BLOC 2. Planificació i programació de l’actuació de l’activitat física orientada a la salut

          2.1. El programa d’exercici físic.

                    2.1.1. Característiques bàsiques per l’elaboració d’un programa d’exercici físic

3. saludable.

4. 2.1.2. Elements que determinen les característiques d’exercici: tipus, intensitat,

5. freqüència, durada i progressió.

6. 2.1.3. Calibratge de la dosi d’exercici per aconseguir un resultat saludable.

7. 2.1.4. Adaptació dels programes d’exercici físic en cas de malaltia.

8. 2.1.5. Elaboració pròpia d’un programa d’exercici físic adaptat a un cas concret.

9. 2.2. La sessió d’exercici físic.

10. 2.2.1. La sessió d’exercici físic: Característiques, fases, control.

11. 2.2.2. Concepte de càrrega: Factors determinants, calibratge i control.

12. 2.2.3. L’escalfament i els estiraments com elements bàsics per a la prevenció de

13. lesions i fatiga.

14. BLOC 3. Riscs, contraindicacions i lesions associats a la planificació i programació de l’exercici:

15. 3.1. Riscs associats a una aplicació inadequada del programa d’exercici físic.

16. 3.1.1. El concepte de fatiga aguda, fatiga crònica i DOMS (Delayed onset muscular

17. soreness).

18. 3.1.2. Postures higièniques analítiques i globals en la pràctica d’exercici. Reeducació

19. Postural Global (RPG).

20. 3.2. Contraindicacions de la pràctica esportiva.

21. 3.2.1. Contraindicacions absolutes: permanents i temporals.

22. 3.2.2. Contraindicacions parcials: permanents i temporals.

23. 3.3. La lesió esportiva

24. 3.3.1. Models explicatius .

25. 3.3.2. Factors causals interns i externs.

26. 3.3.3. Lesions més freqüents de la pràctica esportiva. Tipus, classificació i tractament.

27. 3.3.4. Reincorporació gradual a la pràctica d’exercici. Treball compensatori de la zona

28. lesionada.

29. 3.4.5. La prevenció terciària. Un programa d’exercici físic específic per evitar la reincidència.

30. .

31. BLOC 4. Prescripció de l’activitat física orientada en la salut en diferents

32. grups de poblacions.

33. 4.1. Prescripció de l’activitat física saludable en les diferents etapes evolutives.

34. 4.1.1. Infància

35. 4.1.2. Pubertat

36. 4.1.3. Adults

37. 4.1.4. Gent gran

38. 4.1.4.1. Característiques de l’exercici en la gent gran per a la millora de la Qdv.

39. 4.1.4.2. Consideració del risc durant la pràctica d’exercici amb la gent gran.

40. 4.1.4.3. La caiguda. Factors de risc i conseqüències: la Síndrome Post-caiguda.

41. 4.1.4.4. Proposta d’actuació: disseny d’un programa d’activitat física adaptat.

42. 4.2. Prescripció de l’exercici físic en poblacions amb característiques especials.

43. 4.2.1. Físic-motors

44. 4.2.2. Fisiològics

45. 4.2.2.1. Cardíacs

46. 4.2.2.2. Aparell locomotor

47. 4.2.2.3. Diabetis

48. 4.2.2.4. Obesitat

49. 4.2.2.5. Incontinència urinària

50. 4.2.3. Físic-sensorials.

51. 4.2.4. Psíquics

52. 4.2.4.1. Estrès i ansietat

53. 4.2.4.2. Depressió

54. 4.2.4.3. Fibriomiàlgia

55. BLOC 5. Elaboració d’un treball en relació a l’activitat física i la salut.

56. 5.1. Proposta d’un tema relacionat amb els blocs exposats.

57. 5.2. Cerca bàsica i avançada en les bases de dades existents (BBDD).

58. 5.3. Buidatge i anàlisi de les referències.

59. 5.4. Elaboració i organització de la proposta.

60. 5.5. Exposició oral.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Sessió pràctica 15,00 0 15,00
Total 15,00 0 15

Bibliografia

 • ALTER, M. (1993). Los estiramientos: bases científicas y desarrollo de ejercicios.. Barcelona: Paidotribo.
 • BAR-OR, O. (1995). New horizons in pediatric exercise sciense.. Champaign IL: Human Kinetics.
 • BOUCHARD, C. (1993). Physical activity, fitness, and health consensus statment.. Campaign IL: Human Kinetics Publishers.
 • BRAVO BERROCAL, R. (1998). Fundamentos anatomo-fisiológicos del cuerpo humano aplicados a la ed física. Archidoba. Aljibe.
 • FREIWALD, J. (1994). Prevención y rehabilitación en el deporte: planes y ejercicios para la recuperac. Barcelona: Hispano Europea.
 • GENERALITAT DE CATALUNYA (1991). Activitat física i promoció de la salut.. Barcelona: Doyma.
 • KAPANDJI, I.A. (1988). Cuadernos de fisiología articular. Barcelona: Masson.
 • SERRA, J.R. (1996). Prescripción del ejercicio físico para la salud. Barcelona: Paidotribo.
 • APRAIZ, JA (1995). Deporte y salud: manual para mejorar la salud con la p`ráctica deportiva. Álava: Diputación Foral de Álava, Departamento de Cultura.
 • WALKER, E. (2002). Aprenda a relajarse: técnicas probadas para reducir el estrés, la tensión y la a. Barcelona: Amat.cop.
 • SOUCHARD, P. (1997). Reeducación postural global: Guía práctica de autoposturas RPG. Barcelona: Integral.
 • DEVÍS, J. (2000). Actividad física, deporte y salud. Barcelona: Inde.
 • GAGEY, PM (2001). Posturología: regulación y alteraciones de la bipedestación. Barcelona: Masson.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

Mètodes docents:
L’assignatura s’estructura en classes teòriques, teòrico-pràctiques i pràctiques, amb l’objectiu de potenciar el número d’aquestes últimes.
La intervenció pedagògica vindrà determinada per les característiques del grup, motivació i interès en cadascun dels temes del programa.Inicialment, la línia metodològica serà més directiva, amb un paper cabdal del professor, progressivament, es facilitarà l'autonomia de l'estudiant, fomentant l'aportació d'arguments conceptuals i la visió crítica de cadascun dels blocs de competències, continguts i activitats que conformen el marc teòric.
La intenció és la de responsabilitzar a l’alumne i promoure una inquietud d’auto-aprenentatge continu.

AVALUACIÓ:
L'assignatura proposa dos sistemes d'avaluació. Els alumnes es poden recollir al sistema que creguin més convenient.

A.- Avaluació formativa:
La finalitat de l'avaluació formativa és afinar l'adequació de les programacions i metodologies a les necessitats dels estudiants

Els estudiants que escullin aquest sistema d'avaluació, tindran:

- Una guia sistemàtica del seguiment amb una descripció, interpretació, i valoració de totes les activitats que realitzi.
- Observaran si els continguts programats s'ajusten a les seves necessitats.
- Si els recursos generen un ambient favorable per l'aprenentatge
- Si la intervenció docent és la més adequada.
- L'alumnat rebrà els resultats de les activitats d'aprenentatge de l'avaluació de la prova escrita, l'article i el treball presentat.

La nota final correspondrà al sumatori final de cadascuna de les activitats proposades en el transcurs de l'assignatura i que es concreten al paràgraf següent

Inclou,

1.- L'assistència a les sessions teòriques. La participació activa de l'estudiant durant les sessions.

2.- L'asistència a les propostes pràctiques obligatòries i les escollides pel grup.

3.- Prova escrita eliminatòria. 25 preguntes de tipus conceptual amb 55 minuts de temps.

4.- Lectura i comentari d'un article que facilita el professor.

5.- Elaboració d’un treball relacionat amb el temari la presentació final.

B .-Avaluació final.

Els alumnes no presencials o bé els que no assoleixin els mínims, disposen del dia d’examen oficial per superar l’assignatura.

Observacions

TEMPORALITZACIÓ:
Teoria i teorico-pràctiques: del 12 de febrer al 28 de maig de 2008

Es facilitarà el suport addicional de les tutories per les necessitats que sorgeixin a nivell individual. Amb l’objectiu d’afavorir la relació d’ajuda i relació educativa i el compromís professional i personal (coparticipació).


Per qualsevol dubte o qüestió, podeu adreçar-vos a:
Bernat-Carles Serdà i Ferrer
Escola Universitària d'Infermeria
C/ Emili Grahit, 77
17071 Girona
Tel. (+34) 972 418916 (+34) 972 418770
M. (+34) 662086565
Fax. (+34) 972 418773
Despatx nº4
e-Mail: bernat.serda@udg.es