Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Aplicació del pensament crític en la cura de les persones. Judici infermer en l'àmbit de la promoció de la salut, la prevenció i l'atenció a les persones amb problemes de salut. Incloure les preferències de les persones i considerar-les el centre de la cura. Desenvolupar la pràctica infermera basada en l'evidència científica.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Concepcio Fuentes Pumarola  / Dolors Juvinya Canal  / Maria del Carmen Malagon Aguilera  / Maria Rosa Suñer Soler  / Angela Vila Vendrell
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Concepcio Fuentes Pumarola  / Dolors Juvinya Canal  / Maria del Carmen Malagon Aguilera  / Maria Rosa Suñer Soler  / Angela Vila Vendrell
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Concepcio Fuentes Pumarola  / Dolors Juvinya Canal  / Maria del Carmen Malagon Aguilera  / Maria Rosa Suñer Soler  / Angela Vila Vendrell
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB02 - Planificar i prestar cures d'infermeria dirigits a persones, família o grups, orientats als resultats en salut i avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos a través dels quals es diagnostica, tracta o cuida un problema de salut
 • CB03 - Identificar i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria
 • CB06 - Basar les intervencions infermeres en l'evidència científica i en els mitjans disponibles
 • CB14 - Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes cientificotècnics i els de qualitat
 • CB17 - Subministrar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de la salut, el que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial
 • CB19 - Incorporar el pensament crític i analític en l'àmbit d'actuació, en la resolució de problemes i en la presa de decisions
 • CB20 - Llegir comprensivament i escriure textos de el propi àmbit de coneixement en llengua anglesa
 • CES02 - Emetre i fer valer el judici clínic infermer per assegurar la qualitat de la pràctica
 • CES04 - Valorar i interpretar sistemàticament, l'estat de salut i malaltia, sofriment i d'incapacitat de la persona, en totes les etapes de la vida
 • CES34 - Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i família, d'acord amb la situació de la persona, problema de salut i etapa de desenvolupament
 • CES35 - Realitzar les tècniques i procediments de cures d'infermeria, establint una relació terapèutica amb els malalts i familiars

Continguts

1. La professionalització de la infermera

          1.1. L’Atenció Centrada en la Persona. Definició i fonamentació

          1.2. Els professionals de la salut i el Model d’Atenció Centrada en la Persona

          1.3. La disciplina infermera i el metaparadigma infermer (persona, entorn, salut i cures)

          1.4. Filosofia, valors i pensament infermer

          1.5. Funcions, competències i rols infermers

2. La identitat professional

          2.1. La professionalització de la infermera

          2.2. La identitat professional

          2.3. La imatge social de la infermera. Visibilitat i reconeixement

          2.4. Socialització professional, identitat i lideratge

3. El pensament crític en l’atenció a les persones

          3.1. El mètode científic i la pràctica reflexiva

          3.2. La pràctica infermera i l'evidència científica

4. Seminaris

          4.1. Seminari 1. Atenció centrada en les persones

          4.2. Seminari 2. Fonaments infermera

          4.3. Seminari 3. Valors Infermers

          4.4. Seminari 4. Identitat professional

          4.5. Seminari 5. Lideratge infermer

          4.6. Seminari 6. Evidencia científica i identitat professional

          4.7. Seminari 7. Práctica reflexiva

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3,75 21,25 7,50 32,50
Prova d'avaluació 3,00 0 0 3,00
Seminaris 15,00 24,50 0 39,50
Total 21,75 45,75 7,50 75

Bibliografia

 • Arreciado Marañón, Antonia (2014). Identidad profesional enfermera: Construcción y desarrollo en los estudiantes durante su formación universitaria. Barcelona: Universitat de Barcelona.
 • Fernandes R, Araújo B, Pereira F (2020). Nurses’ dynamics, identity transitions and professional development in the commo. Aquichan [Internet], 18(3), 263-274
 • Rosalba Pulido de Castellanos; Aníbal Alfonso Teherán Valderrama; María Antonina Román Ochoa (2019). Hacia una propuesta educativa para fomentar la identidad profesional enfermera . Academic Journal | Revista Cuarzo, 21(1), 16-24
 • Lüdke M, De Almeida ÉB, Brugger E Silva AL (2020). Contributions of supervised stage to development identity of training profession. Cultura de los Cuidados , 21(48), 131-9
 • Cuxart Ainaud, Núría (2018). La ética del cuidado en el siglo XXI. Metas de Enfermería, 21(8), 3-4
 • Minguez Moreno, Inmaculada; Siles, José (2014). Critical Thinking in Nursing: From Technical Rationality to Reflective Practice. Aquichan, 14(4), 594-604
 • González-Aguilar, Abigain; Vázquez-Cataño, Fabiola; Almazán-Tlalpan, Berenice; Morales-Nieto, Arelia; García-Solano, Beatriz (2018). Proceso de aprehensión de identidad profesional en enfermería. Revista Cuidarte, 9(3), 1-12
 • Hernández Terrazas, Luz (2018). Nursing education in humanized care. Escola Anna Nery: Anna nery School Journal of Nursing, 22(1), . Recuperat , a https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1414-8145&lng=en&nrm=iso
 • Perrenoud, Philippe (2004). Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar :. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Torralba, Francesc (2012). El Valor de tenir valors. Badalona: Ara Llibres. Catàleg
 • Marta Durán Escribano (2004). El poder de los valores. Una cuestión de profesionabilidad. Rol de Enfermeria, 27(3), 31-34
 • Hernández Prados, Maria Ángeles; Vidal Dimas, Nelia (2020). Los valores y el comportamiento humano.Una relación inevitable. Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores, 7(2), 1-25
 • Ramió Jofre, Anna (2003). Valores y redefinición de espacios profesionales. Rol de Enfermeria, 6(26), 482-486
 • María González-García; Alberto Lana; Paula Zurrón-Madera; Yolanda Valcárcel-Álvarez; Ana Fernández-Feito (2020). Nursing Students’ Experiences of Clinical Practices in Emergency and Intensive C. Int. J. Environ. Res. Public Health, 17(5686), . Recuperat , a http://dx.doi.org/10.3390/ijerph17165686
 • Concepció Fuentes-Pumarola;David Ballester-Ferrando; Sandra Gelabert-Vilella; Cristina Bosch-Farré; M. Carme Malagón-Aguilera; Carolina Rascón-Hernán; Anna Bonmatí-Tomàs; Rosario Fern (2016). Nursing student and professor perceptions and assessments of the achievement of . Nurse Education Today, 45(), 199-205. Recuperat , a http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2016.08.013
 • Rosario Fernández-Peña; Concepció Fuentes-Pumarola; M. Carme Malagón-Aguilera; Anna Bonmatí-Tomàs; Cristina Bosch-Farré; David Ballester-Ferrando (2016). The evaluation of reflective learning from the nursing student's point of view: . Nurse Education Today, 44(), 59-65. Recuperat , a http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2016.05.005

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Seminaris Assistència als seminaris. Participació (20%) i qualitat de les aportacions (40%). 60
Autoavaluació Realització prova autoavaluativa. Qualitat de la reflexió. 40

Qualificació

L'assignatura aplica l'autoavaluació com a sistema per valorar l'assoliment de l'aprenentatge i de les competències.
L'assistència als seminaris és del 100%.
De cada seminari, l'estudiant durà a terme una autoavaluació. La suma de la valoració dels 7 seminaris, amb els que compte l'assignatura, i la mitjana de les seves puntuacions indicarà la nota final de l'assignatura.

Les dates de les avaluacions continuades i avaluacions recuperables es troben en el calendari (consultar web Facultat i Moodle) i són dates aprovades pels organs col·legials de la Facultat, les quals no es poden canviar.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Quan l'estudiant no compleixi la presencialitat dels seminaris i/o no realitzi l'autoavaluació es considerarà com a No Presentat. Es poden presentar a l'activitat recuperable si han assistit als seminaris i han dut a terme l'autoavaluació de cadascun d'ells.

Avaluació única:
Avaluació única: Els i les estudiants es podran acollir a l’avaluació única en situacions excepcionals d’acord al Reglament sobre les sol·licituds d’avaluació única al Grau d'Infermeria de la Universitat de Girona, aprovat en la sessió 1/2021 de la Comissió de Govern de la FI.
La prova avaluativa es farà presencial sempre que sigui possible i constarà d'una prova escrita amb preguntes de resposta múltiple i preguntes obertes de resposta curta.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

La tutoria, tant individual com grupal, tindrà lloc d'una manera presencial o virtual amb cita prèvia gestionada a través del correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb l’estudiant és un element clau en el procés d'aprenentatge i de coresponsabilitat. Així, s'esperonarà la fluïdesa de la comunicació amb el grup classe assignant un temps a final de cada sessió per valorar la comprensió del tema tractat i per identificar els possibles dubtes sobre aquest o sobre qualsevol altre tema relacionat amb l'assignatura i s'utilitzaran els recursos comunicatius que proveeix la plataforma Moodle. També, la tutoria és un instrument important que s'utilitzarà per mantenir una comunicació efectiva.

Observacions

Els resultats d'aprenentage vinculats a les activitats docents de l'assignatura són:

- Llegeix i comprèn textos científics en llengua pròpia i en llengua anglesa relacionats amb l'evidència científica en salut.
- Reconeix les intervencions basades en evidències científiques en l'àmbit de la Infermeria.
- Treballa de forma autònoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.
- Aplica els principis de la responsabilitat ètica i social com a professional.
- Identifica el paper professional en les diferents dimensions de l'atenció.
- Argumenta el fenomen de la humanització com a requisit moral professional.
- Reconeix les actituds pròpies i la seva influència en el procés assistencial, valorant la seva presa de decisions.
- Desenvolupa una actitud analítica, crítica i reflexiva davant diferents situacions d'atenció a les persones.

En aquesta assignatura s'integra la competència transversal: Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.
Els resultats d'aprenentatge que s'hi vinculen són:

- Aplica el coneixement del sistema sexe/gènere a l'anàlisi dels comportaments d'homes i dones i a l'avaluació o assessorament a les persones ateses dones i homes, a grups i a poblacions sanes.
- Es comunica de manera eficaç amb els persones ateses, demostrant consciència de la diferència de poder professional-usuari/usuària, incloent l'ús d'un llenguatge que minimitzi els desequilibris de poder, validi les experiències de les persones que pateixen i elimini els estereotips de gènere.
- Identifica els biaixos de gènere en el coneixement existent sobre els processos salut-malaltia-mortalitat.
- Coneix els conceptes de gènere relacionats amb les ciències de la salut, identificant la importància per a la salut de la identitat, els rols i les creences socioculturals de gènere en dones i homes.

La planificació de les classes expositives i els seminaris consten dins els horaris aprovats per la Comissió de Govern de la Facultat d’Infermeria i es poden consultar a la pàgina web de la Facultat.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En l'escenari de 100% presencialitat, les activitats docents es realitzaran en aquesta modalitat.
En un escenari de 100% de virtualitat, totes les activitats docents (classes teòriques i seminaris) s'impartiran via online i, en el cas de realitzar un sistema híbrid, s'aplicarà una docència semipresencial impartint les sessions teòriques online, a través de una plataforma virtual, i el 100% dels seminaris, es duran a terme presencialment.
La gestió de les diferents activitats es farà a través del Moodle.


Modificació de l'avaluació:
En un escenari de no presencialitat, l'avaluació contemplada en l'assignatura no es veurà afectada llevat de que es gestionarà via telemàtica.


Tutoria i comunicació:
Las tutories, en l'escenari de docència no presencial serán via online i gestionades, amb cita prèvia, per correu electrònic.
La comunicació amb els i les estudiants s'efecturà també a través de la plataforma Moodle.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.