Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Construir el coneixement infermer amb bases teòriques i metodològiques infermeres per proporcionar una cura integral de la vida i de la salut de les persones, la família i la comunitat amb actitud reflexiva, analítica i creativa, mitjançant una atenció centrada en la persona i tenint en compte la dignitat de les persones.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Conèixer els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
 • Analitzar el context sociocultural de la persona atesa en funció de l’edat, gènere, grup i/o comunitat i adequar l’actuació professional.
 • 6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles
 • Analitzar les implicacions ètiques i legals de l'actuació infermera.
 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Llegir comprensivament textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi àmbit de coneixement, per respondre a uns objectius concrets.

Continguts

1. Historia de la disciplina infermera

2. Elements conceptuals del coneixement infermer

3. Models i teories infermeres

4. Visió antropològica de la Salut

5. Influencia de la Cultura i la Societat en el cuidar infermer

6. Proces salut i malaltia

7. Implicacions del pluralisme assistencial en el cuidar infermer

8. La relació Genere i Salut en les persones

9. Bases de la ètica de la infermera

10. Ètica del cuidar

11. Aspectes legals de la disciplina infermera

12. Identitat professional: Ser infermera

13. Pensament crític centrat en la persona

14. La Metodologia infermera: Procés d'Atenció Infermer (PAI)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10,00 64,00 4,00 78,00
Sessió expositiva 9,00 39,00 24,00 72,00
Total 19,00 103,00 28,00 150

Bibliografia

 • Fernández Donaire, Lidia (2007). La Història de la Infermeria en el context de l'Espai Europeu d'Educació Superior :. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona Servei de Publicacions. Catàleg
 • Martínez Martín, María Luisa. Historia de la enfermería : (Tercera edición). . Catàleg
 • Hernández Conesa, Juana (1995). Historia de la enfermería :. Madrid [etc.]: Interamericana McGraw-Hill. Catàleg
 • Alligood, Martha Raile (2018). Modelos y teorías en enfermería (9ª edición). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Domínguez-Alcón, Carmen (2019). Tecnologías y nuevas relaciones en el cuidado /. Barcelona: Edicions Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona. Catàleg
 • Comelles, Josep Maria (1993). Enfermedad, cultura y sociedad :. Madrid: EUDEMA. Catàleg
 • Arachu Castro y Paul Farmer (2005). El estigma del sida y su evolución social: una visión desde Haití. Revista de Antropología Social , (14), 125-144
 • María Laura Recorder (2011). Médicos, pacientes y consulturios. Un abordaje etnográfico de las consultas médi. Runa, 32(1), 63-82
 • Tosal Herrero Beatriz (2008). El cuerpo como excusa: El diagnostico de la fibromialgia en una consulta de reum. Index de Enfermeria, 17(1), 12-16
 • Menéndez, Eduardo (2003). Modelos de atención de los padecimientos: de exclusiones teóricas y articulacion. Ciencia & Saúde Coletiva, 8(1), 187-205
 • Gracia-Arnaiz Mabel (2007). Comer bien, comer mal: la medicalización del comportamiento alimentario. . Salud Publica Mex, (49), 236-242
 • Carme Valls-Llobet, Julia Ojuel Solsona, Margarita López Carrillo, Mercé Fuentes Pujol (2015). Manifestación y medicalización del malestar en las mujeres.. Barcelona: Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris (CAPS), Barcelona. Recuperat 01/07/2020, a https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/05modulo_04.pdf
 • Mari Luz esteban (2006). El Estudio de la Salud y el Género: Las Ventajas de un Enfoque Antropológico y F. Revista salud colectiva, 1(2), 9-20
 • Domínguez Alcón, Carmen (2017). El futuro del cuidado : (Primera edición). Barcelona: Ediciones San Juan de Dios-Campus Docent. Catàleg
 • Torralba Roselló, Francesc (2002). Ética del cuidar :. Madrid: Fundación MAPFRE Medicina. Catàleg
 • Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (2014). Codi d'ètica de les infermeres i infermers de Catalunya =. Barcelona: Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya. Catàleg
 • Alfaro-LeFevre, Rosalinda (2014). Aplicación del proceso enfermero : (8a ed.). Barcelona [etc.]: Wolters Kluwer Health. Catàleg
 • Alfaro-LeFevre, Rosalinda (2017). Pensamiento crítico, razonamiento clínico y juicio clínico :. Barcelona: Elsevier España. Catàleg
 • González-Aguilar, Abigain Vázquez-Cataño, Fabiola Almazán-Tlalpan, Berenice Morales-Nieto, Arelia García-Solano, Beatriz (2018). Proceso de aprehensión de identidad profesional en enfermería.. Revista Cuidarte, 9(3), 1-12
 • Torralba, Francesc (2012). El Valor de tenir valors. Badalona: Ara Llibres. Catàleg
 • Ramió Jofre, Anna (2002). ´Regulació legal de l'activitat professional. Âgora, 2(6),

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
ABP: Es treballen temes de l'assignatura integrant i relacionant els conceptes en una situació determinada S'avalua el procediment de la metodologia ABP realitzat a les tutories durant tot el curs. Es necessària una nota igual o superior a 5 per fer mitjana amb la resta de notes de les activitats d'avaluació 10
Resolució d'exercicis/anàlisis de casos: proposats en el context dels seminaris per tal d'aprofundir, relacionar i integrar els conceptes teòrics de l'assignatura Entregues dels exercicis proposats dins l'aula ( seminaris). És imprescindible l'assistència presencial o virtual a l'aula. No hi ha una nota mínima per aprovar sempre que la mitjana de la nota dels seminaris sigui igual o superior a 5
20 No
Lectura d'una obra per treballar continguts relacionats amb l'assignatura Entrega d'anàlisi crític de la lectura proposada durant l'assignatura. No hi ha una nota mínima per aprovar sempre que la mitjana de la nota de l'assignatura sigui igual o superior a 5 10 No
Prova d'avaluació escrita sobre els continguts teòrics i pràctics treballats a l'assignatura 1 prova escrita d'avaluació. És necessària una nota igual o superior a 5 per fer mitjana amb la resta de les notes de les activitats d'avaluació. 60

Qualificació1/Les activitats d’avaluació dels qüestionaris i la resolució d’exercicis relacionats amb els seminaris NO son recuperables i estan directament relacionades i vinculades amb l'assistència als seminaris, per tant, és imprescindible l'assistència a les classes programades com a seminaris.

2/ABP: L'assistència en aquesta activitat d’aprenentatge és obligatòria.

*Les activitats de l'assignatura són voluntàries, a excepció de les que contenen activitats d’avaluació (seminaris) si es decideix per seguir l’avaluació continuada.

*Es recomanable l'assistència a les classes expositives/participatives i als seminaris es considerarà la participació de l'estudiant en casos d'arribar a les activitats recuperables amb qualificacions entre 4,5 i 4,99.

*Les tutories són recomanables prèvia cita per aclariment de dubtes i aprofundiment de continguts de l'assignatura.

*No es realitzarà la mitjana de l’assignatura, malgrat aquesta arribi al 5, si algun dels resultats de les activitats d’avaluació és inferior a 4

*En cas de no superar l'assignatura, la nota final serà de 4.

*Per aquells estudiants què repeteixin l'assignatura, no es guarda cap nota del curs anterior ni cap activitat realitzada i s'han de tornar a fer totes les parts de l'assignatura i presentar-se a totes les activitats d'avaluació amb excepció del procés d'ABP en cas què es tingui superat.

*La denominació de Matricula d'Honor queda subjecte a criteri del professorat en cas de què la nota final de l'assignatura es trobi entre 9.00 i 9.99

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà la nota de no presentat per aquell estudiant que no es presenti a cap de les Activitats d'avaluació obligatòries (Activitats d'avaluació continuada, ABP)i/o la no assistència a les activitats obligatòries.

Avaluació única:
Per optar a l'avaluació única de l'assignatura cal fer una petició formal a la Secretaria Acadèmica del Campus de la Salut. En un termini de 15 dies a partir del començament del curs.

L'avaluació única de l'assignatura per l'estudiantat que no s'adhereix a l'avaluació continuada de l'assignatura coincideix amb la prova escrita d'avaluació al un percentatge del 90% (en aquest cas també s'avaluarà el contingut dels seminaris juntament a l'ABP i les classes expositives) i 10% del procediment d'ABP (activitat obligatoria)

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es concertaran les tutories individuals i/o grupals per correu electrònic amb el professorat de l'assignatura. Les tutories es poden fer presencialment o virtualment previ acord de les parts.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat es portarà a terme principalment mitjançant la plataforma digital Moodle i el correu electrònic

Observacions

La planificació dins els horaris de les classes expositives, seminaris i tutories d'ABP consten en els horaris aprovats per la comissió de govern de la Facultat d’Infermeria i es poden consultar a la página web de la Facultat d’Infermeria.


En aquesta assignatura s'integra la competència transversal: Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.
Els resultats d'aprenentatge que s'hi vinculen són:
- Sap identificar la intersecció de la desigualtat de gènere amb altres eixos de desigualtat (edat, classe, raça, sexualitat i identitat/expressió de gènere, diversitat funcional, etc.).
- Coneix i utilitza les aportacions de les dones i dels estudis de gènere a la seva disciplina.
- Identifica i problematitza els biaixos, estereotips i rols de gènere en la seva disciplina i en l'exercici de la seva professió.
- Sap fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge.
- Identifica els biaixos de gènere en el coneixement existent sobre els processos salut-malaltia-mortalitat.
- Coneix els conceptes de gènere relacionats amb les ciències de la salut, identificant la importància per a la salut de la identitat, els rols i les creences socioculturals de gènere en dones i homes.
- Es comunica de manera eficaç amb els persones ateses, demostrant consciència de la diferència de poder professional-usuari/usuària, incloent l'ús d'un llenguatge que minimitzi els desequilibris de poder, validi les experiències de les persones que pateixen i elimini els estereotips de gènere.

Assignatures recomanades

 • Atenció infermera de la persona sana al llarg del cicle vital
 • Llenguatge científic i sistemes d'informació
 • Pràctiques de simulació clínica I
 • Psicologia de la salut i habilitats comunicatives

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari de 100% virtualitat: Les activitats seran virtuals i es mantindran les diferents activitats d'avaluació en entorn virtual
Escenari de 100% presencialitat: no es produirà cap modificació en les activitats, a excepció de la presencialitat amb professorat de les mateixes (100%)

Modificació de l'avaluació:
Escenari de 100% virtualitat: L'avaluació virtual modificarà els criteris d'avaluació canviant el seu percentatge:
Prova escrita:50%
ABP: 10%
Lectura crítica: 10%
Resolució d'exercicis: 30%

Escenari de 100% presencialitat: no es produirà cap modificació en l'avaluació, a excepció de la presencialitat amb professorat de les mateixes (100%)

Tutoria i comunicació:
Escenari de 100% virtualitat: totes les tutories concertades per correu electrònic amb el professorat seran virtuals. La comunicació amb l'estudiantat no es modifica
Escenari de 100% presencialitat: No es modifica segons el disseny

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.