Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Càlcul d'intensitats i dimensionat de les línies elèctriques. Funcionament de les màquines elèctriques més utilitzades. Esquemes i aparellatge elèctric.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ALBERT FIGUERAS COMA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CT01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
  • CE12 Coneixement i utilització dels principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.
  • CE14 Coneixement sobre l'els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

Continguts

1. ENERGIA ELÈCTRICA

          1.1. Tipus de corrent elèctric. Continu i altern. 1.2. Generador, transport i distribució de l'energia 1.3. Sistemes trifàsics. Representació fasorial 1.4. Energia activa, reactiva 1.5. Potència activa, reactiva i aparent en qualsevol càrrega trifàsica equilibrada, sigui estrella o triangle 1.6. Factor de potència i la seva compensació. 1.7. Mètodes pel càlcul de les intensitats en circuits trifàsics 1.8. Dimensionat de les línies electriques

2. MÀQUINES ELÈCTRIQUES

          2.1. Transformador. Funcionament del trafo ideal. Transformador real. Pèrdues i rendiment d'un trafo.

          2.2. Motor de CC. Funcionament general i esquema equivalent. Corba parell velocitat. Variació de velocitat. Inversió del sentit de gir. Convertidors electrònics.

          2.3. Motor trifàssic de CA. Principi de funcionament i parts. Lliscament. Variació de velocitat. Inversió de gir. Corba parell velocitat.

3. APARELLATGE ELÈCTRIC

          3.1. Aparellatge elèctric de protecció, connexió/desconnexió i de mesura.

4. AUTOMATISMES ELÈCTRICS

          4.1. Representació gràfica i esquemes.

          4.2. Automatització amb lògica cablejada.

          4.3. Automatismes amb lògica programable

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 22,00 30,00 52,00
Prova d'avaluació 4,00 0 0 4,00
Resolució d'exercicis 8,00 21,00 8,00 37,00
Sessió pràctica 12,00 12,00 0 24,00
Total 24,00 55,00 38,00 117

Bibliografia

  • García Marí, Eugenio (DL 2007 ). Electrotecnia . Valencia: UPV. Catàleg
  • Alcalde San Miguel, Pablo (1999 ). Electrotecnia : equipos e instalaciones electrotécnicas . Madrid: Paraninfo. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exercicis de problemes.
S'hauran de realtizar exercicis per entregar.
Es valorarà l'exposició i la correcció en el treball entregat. 20 No
Pràctiques:
-Mesures elèctriques. Compensació del factor de potència.
-El motor de CC.
-L'interruptor diferencial.
-Inversor de gir d'un motor de CA III Lògica cablejada.
-Inversor de gir d'un motor de CA III Lògica programable.
Es valoraran els resultats i la correcció de l'informe.
Es faran preguntes durant la sessió de pràctiques.
20 No
Examen final. Hi haurà dues parts una de teoria i una de problemes que comptaran igual. 60

Qualificació

L'avaluació final s'obtindrà mitjançant els diferents elements de qualificació.

PRÀCTIQUES (20%)
LES PRÀCTIQUES NO ES RECUPEREN
L'alumne haurà de realitzar 5 pràctiques relacionades amb el temari.

* Les pràctiques són d'assistència obligatòria
* La no realització d'una pràctica suposa un 0 de la pràctica.
* En cas de no assistència justificable (malaltia o altres) s'haurà de justificar al professor responsable i la pràctica no es puntuarà i es farà la mitjana amb la resta de notes.
* En el cas que no hagueu d'assistir a alguna pràctica, us demanem si us plau que ho comuniqueu el més aviat possible al professor responsable pels mitjans habituals de contacte. Ell us indicarà el que haureu de fer.EXAMEN (60%)

===========================================================
Per aprovar la nota final ha de ser igual o superior de 5.
Les pràctiques són d'assistència obligatòria.
La nota mínima de l'examen ha de ser un 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si a partir del dia 31 d'octubre no es realitza cap més activitat d'avaluació continuada constarà a l'assignatura un NO PRESENTAT.

Avaluació única:
Es farà un examen especial amb una estructura semblant a l'examen de l'assignatura però amb més presència de continguts relacionats amb les pràctiques i els exercicis.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Els horaris de tutoria presencials i no presencials es fixaran el primer dia de curs d'acord amb els estudiants.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les tutories podran ser presencials al despatx del professor, com telemàtiques a través d'alguna plataforma tipus GoogleMeet.

Observacions

Cal haver estudiat en cursos anteriors els conceptes bàsics d'electricitat ja sigui abans de la Universitat o l'assignatura de grau de fonaments de física.

Assignatures recomanades

  • Fonaments de física 2

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de no presencialitat total, les sessions de problemes a igual que les de teoria, es faran totes a través de la plataforma google meet o d'una de semblant que recumani la universitat.
Les pràctiques es canviaran per d'altres que es puguin realitzar amb simuladors.

Modificació de l'avaluació:
No es canviarà el porcentatge de les tres parts de l'assignatura.

Tutoria i comunicació:
Serà a través de plataformes com email, Google Meet o similar, en un horari pactat amb els alumnes.