Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Estudi estructural i químic dels principals heterocicles aromàtics. Síntesi de fàrmacs heterocíclics.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup QM

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Lidia Feliu Soley
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les
 • Relacionar les propietats macroscòpiques de la matèria amb les característiques i estructura de les molècules individuals incloent biomolècules i macromolècules ( naturals i sintètiques )
 • Aplicar els principis i teories de la reactivitat química a l'estudi dels compostos orgànics i inorgànics i al desenvolupament dels processos

Continguts

1. Heterocicles: introducció, classificació i nomenclatura.

2. Heterocicles aromàtics. Generalitats. Aromaticitat en els sistemes heterocíclics. Heterocicles p-deficients i p-excedents. Tautomeria.

3. Heterocicles aromàtics pentagonals amb un heteroàtom: pirroles, furans, tiofens. Mètodes de síntesi i reactivitat.

4. Heterocicles aromàtics hexagonals amb un heteroàtom: piridines. Mètodes de síntesi i reactivitat.

5. Heterocicles aromàtics pentagonals benzocondensats: indoles, benzofurans, benzotiofens. Mètodes de síntesi i reactivitat.

6. Heterocicles aromàtics hexagonals benzocondensats: quinolines i isoquinolines. Mètodes de síntesi i reactivitat.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 4,00 9,00 0 13,00
Resolució d'exercicis 4,00 8,00 0 12,00
Sessió expositiva 14,00 24,00 0 38,00
Sessió participativa 4,00 8,00 0 12,00
Total 26,00 49,00 0 75

Bibliografia

 • Joule, J. A (cop. 2000 ). Heterocyclic chemistry (4th ed). Oxford: Blackwell. Catàleg
 • Gilchrist, T. L (1997 ). Heterocyclic chemistry (3rd ed.). Harlow: Longman. Catàleg
 • Paquette, Leo A (1987 ). Fundamentos de química heterocíclica . México: Limusa. Catàleg
 • Nomenclatura de química orgánica : seccions A, B i C : regles definitives de 1979 (1989 ) (Ed.a cura d'Ángel Messeguer i Peypoch, Miquel A. Pericàs iBrondo). Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Secció de Ciències :Consell Superior d'Investigacions Científiques. Catàleg
 • Joule, J. A (cop. 2007 ). Heterocyclic chemistry at a glance . Malden, MA: Blackwell Pub.. Catàleg
 • Katritzky, Alan R (2010 ). Handbook of heterocyclic chemistry (3rd ed. /|bAlan Katritzky ... [et al.]). Oxford: Elsevier. Recuperat 02-07-2012, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780080958439 Catàleg
 • Katritzky, Alan R (2000 ). Handbook of heterocyclic chemistry (2nd ed). Amsterdam [etc.]: Pergamon. Catàleg
 • Sainsbury, Malcolm (cop. 2002 ). Heterocyclic chemistry . Cambridge: Wiley-Interscience :Royal Society of Chemistry. Catàleg
 • Pozharskii, Alexander F (cop. 1997 ). Heterocycles in life and society : an introduction to heterocyclic chemistry and biochemistry and the role of heterocycles in science, technology, medicine and agriculture . Chichester [etc.]: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Foye, William O (1983 ). Principios de química farmacéutica . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Eicher, Theophil (1995 ). The Chemistry of heterocycles : structure, reactions, syntheses and applications . Stuttgart [etc.]: Thieme. Catàleg
 • Avendaño López, María del Carmen (2001 ). Introducción a la química farmacéutica (2ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Qüestionari I. Activitat no recuperable.
Els estudiants contestaran el qüestionari individualment i presencialment.

Es valorarà l'assoliment dels coneixements en química orgànica heterocíclica i la seva aplicació a la resolució de problemes; la capacitat de relacionar diferents apartats d’un tema; i el pensament reflexiu i/o analític.
10 No
Qüestionari II. Activitat no recuperable.
Els estudiants contestaran el qüestionari individualment i presencialment.

Es valorarà l'assoliment dels coneixements en química orgànica heterocíclica i la seva aplicació a la resolució de problemes; la capacitat de relacionar diferents apartats d’un tema o de diferents temes; i el pensament reflexiu i/o analític.
15 No
Proposta de preguntes d'examen. Activitat no recuperable.
Cada grup d’estudiants idearà no presencialment preguntes d’examen i les resoldran. El professor puntuarà les propostes de preguntes i la seva solució. Per a tal fi, valorarà la redacció de la pregunta i de la resposta; la qualitat de la pregunta; aspectes formals i ortografia de la pregunta i la resposta; així com la resolució adequada de la pregunta.
Les diferents preguntes s'aniran penjant periòdicament al Moodle en format de Qüestionaris amb l'objectiu que els estudiants les puguin resoldre i, alhora, repassar els continguts de l'assignatura.
15 No
Examen final. Activitat recuperable.
Constarà de qüestions aplicades i problemes de tot el temari.

Es valorarà l'assoliment dels coneixements en química orgànica heterocíclica; la capacitat de relacionar diferents apartats d'un tema o de diferents temes; l'aplicació dels coneixements adquirits per a la resolució de problemes; la correcció i claredat en la comunicació escrita; l'ús del llenguatge propi de la química heterocíclica; i el pensament reflexiu i/o analític.
60

Qualificació

Qualificació de l'assignatura
La nota global de l'assignatura correspondrà a la nota dels qüestionaris (25%), de la proposta de preguntes d'examen (15%) i de l'examen final (60%).

La no realització de qualsevol d'aquestes activitats suposarà un zero a la nota a ponderar corresponent.

L'assignatura es qualificarà com a "No presentat" quan no s'hagi realitzat cap activitat d'avaluació o bé només s'hagi realitzat una activitat no recuperable (veure els "Criteris específics de la nota No presentat").


Nota per aprovar l'assignatura
Per aprovar l'assignatura cal que la nota obtinguda de l'examen final sigui igual o superior a 4.0 (sobre 10).
La nota de les activitats no recuperables no es tindrà en compte si la nota de l'examen final és inferior a 4.0.

Per superar l'assignatura caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

Activitats recuperables:
Només l'examen final és recuperable. Accedir a la recuperació implica renunciar a la nota atorgada prèviament a la part recuperable. Per aprovar l'assignatura cal que la nota obtinguda de l'examen de recuperació sigui igual o superior a 4.0. Els estudiants que es presentin a l'examen de recuperació per a pujar nota cal que ho notifiquin a la professora amb 1 setmana d'antelació al dia de l'examen.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'assignatura es qualificarà com a "No presentat" quan no s'hagi realitzat cap activitat d'avaluació o bé només s'hagi realitzat una activitat no recuperable.

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en la realització d'un examen.
Constarà de qüestions aplicades i problemes de tot el temari.
Es realitzarà el mateix dia que l'examen final i també serà recuperable.
L'examen de recuperació de l'avaluació única es programarà pel mateix dia que el de recuperació de l'examen final.


Es valorarà l'assoliment dels coneixements en química orgànica heterocíclica; la capacitat de relacionar diferents apartats d'un tema o de diferents temes; l'aplicació dels coneixements adquirits per a la resolució de problemes; la correcció i claredat en la comunicació escrita; l'ús del llenguatge propi de la química heterocíclica; i el pensament reflexiu i/o analític.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Els estudiants podran sol·licitar tutories:
- La petició s'haurà de realitzar a través del correu electrònic.
- Les tutories podran realitzar-se en hores convingudes presencialment o a través de la plataforma que la UdG designi per a videoconferències.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les vies de comunicació i interacció amb l'estudiantat seran:
- Avisos a través del Moodle.
- El correu electrònic.
- La plataforma que la UdG designi per a videoconferències.

Observacions

En començar l'assignatura, els alumnes s'organitzaran en grups formals de 2-4 persones per a la realització de l'activitat en grup.

Aquesta assignatura està integrada dins del Programa d’Innovació Docent de la Xarxa d’Avaluació de la Universitat de Girona.

Tot el material docent que es troba a la plataforma Moodle d’aquesta assignatura és d’ús exclusiu per als estudiants matriculats en l’assignatura.

Assignatures recomanades

 • Mètodes sintètics orgànics
 • Química dels compostos orgànics

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
1. Escenari semipresencial.

1.1. Classes expositives.

- Material: Power Points amb les explicacions de la professora.
- Desenvolupament:
1) Abans de cada tema s'anunciaran els continguts que es tractaran.
2) Per a cada tema s'impartirà una classe expositiva virtual per transmetre als estudiants les bases teòriques dels corresponents continguts.

APV: 5 h; SP: 14 h.


1.2. Classes participatives.

- Material: Power Points amb les explicacions de la professora.
- Desenvolupament: Per a cada tema s'impartirà almenys una classe participativa virtual en la que es resoldran dubtes relacionats amb els continguts del tema.

APV: 7 h; SP: 9 h.


1.3. Resolució d'exercicis.

- Material: document amb tots els problemes de l’assignatura i document amb les solucions de tots els problemes.
- Desenvolupament:
1) Abans de cada sessió s'anunciaran els problemes a resoldre per aquella sessió.
2) El dia planificat per a la sessió: es resoldran els problemes anunciats.

APP: 5 h; SP: 22 h.2. Escenari tancament UdG.

Se seguirà la mateixa planificació de l'escenari semipresencial, substituint les sessions presencials per sessions per videoconferència.3. Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.

Aquests estudiants podran seguir en streaming les classes presencials de la resta del grup. A més, s'oferirà la possibilitat de realitzar videoconferències individuals per a resoldre dubtes.

Modificació de l'avaluació:
1. Escenari semipresencial.

Qüestionari I, qüestionari II, proposta de preguntes d'examen i examen final.
Es desenvoluparan de la mateixa manera que es realitzarien si l'assignatura fos 100% presencial. Ara bé, la dedicació dels estudiants sense professor serà major.

APP: 4 h; SP: 9 h.

Es mantindrà el percentatge de la nota de les diferents activitats en la qualificació final de l’assignatura, els criteris de qualificació i el criteri específic de la nota "No presentat".

Avaluació única.
Es mantindran les condicions d'avaluació única de l'escenari 100% presencial.


2. Escenari tancament UdG.

Els qüestionaris I i II, i l'examen final passaran a ser no presencials.
Es mantindran les condicions d'avaluació única de l'escenari 100% presencial.


3. Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.

1) Estudiants que durant el confinament no puguin realitzar cap activitat per motius de salut:
Pel que fa als qüestionaris i la proposta de preguntes d'examen, només es tindran en compte aquelles activitats que hagin realitzat abans del confinament i que puguin realitzar després del confinament. La nota de les activitats realitzades se sumarà a la nota de l'examen. S'aplicaran uns nous percentatges a les activitats realitzades per tal que el total de les activitats d'avaluació sigui el 100% de la nota.
Pel que fa a l'examen final, es donarà la possibilitat de realitzar-lo un cop els estudiants s'hagin recuperat de salut.

2) Estudiants que durant el confinament puguin realitzar les activitats d'avaluació:
Se'ls hi donarà l'oportunitat de fer-les online a la mateixa hora que les realitzin els altres estudiants presencialment.

Tutoria i comunicació:
1. Escenari semipresencial.

Tutories:
- Se sol·licitaran a través del correu electrònic.
- Podran realitzar-se en hores convingudes presencialment o a través de la plataforma que la UdG designi per a videoconferències.


Vies de comunicació i interacció amb l'estudiantat:
- Avisos a través del Moodle.
- El correu electrònic.
- La plataforma que la UdG designi per a videoconferències.2. Escenari tancament UdG.

Tutories:
- Se sol·licitaran a través del correu electrònic.
- Podran realitzar-se en hores convingudes a través de la plataforma que la UdG designi per a videoconferències.


Vies de comunicació i interacció amb l'estudiantat:
- Avisos a través del Moodle.
- El correu electrònic.
- La plataforma que la UdG designi per a videoconferències.3. Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.

Les tutories, i les vies de comunicació i interacció seran les mateixes descrites en l'escenari 2 de tancament de la UdG.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.