Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Balanços de materia i energia, principis del disseny dels reactors químics, transmissió de calor, principals operacions unitàries, exemples de processos en la indústria química, aplicacions pràctiques de reactors químics i cinètica de reacció
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup QM

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
HECTOR MONCLUS SALES  / MANUEL POCH ESPALLARGAS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
  • Aplicar els principis i teories de la reactivitat química a l'estudi dels compostos orgànics i inorgànics i al desenvolupament dels processos.
  • Utilitzar i aplicar les principals operacions bàsiques d'enginyeria relacionant-les amb els fonaments químics i / o biològics.

Continguts

1. BALANÇ MACROSCÒPIC DE MATÈRIA EN ESTAT NO ESTACIONARI

2. BALANÇ D'ENERGIA CALORÍFICA EN ESTAT NO ESTACIONARI

3. TRANSMISSIÓ DE CALOR: BESCANVIADOR DE CALOR

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3,00 6,00 0 9,00
Elaboració individual de treballs 14,00 32,00 0 46,00
Sessió pràctica 4,00 16,00 0 20,00
Total 21,00 54,00 0 75

Bibliografia

  • A. Aucejo, M.D. Benaiges, A. Berna, M. Sanchotello, C. Sola. (1999). Introducció a l'Enginyeria Química. Ed. Pòrtic. Catàleg
  • Manual del Ingeniero Químico (2001). McGraw Hill. Catàleg
  • Robert C. Weast (1988). Handbook of chemistry and physics. CRC Press. Catàleg
  • Chemical engineering (1983). Pergamon Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Pràctiques del laboratori Actitud i predisposició al laboratori. 10 No
Elaboració d'informe pràctiques es valorarà: el grau d'assoliment dels conceptes teòrics i la seva aplicació pràctica claredat i rigor en l'exposició dels procediments de càlcul emprats i els resultats obtinguts capacitat d'avaluació i síntesi dels resultats 25 No
Elaboració informes cas estudi Informe del cas d'estudi.
es valorarà: el grau d'assoliment dels conceptes teòrics i la seva aplicació pràctica, claredat i rigor en l'exposició dels resultats i en la seva discussió.
25 No
Examen Cal un 5 per fer mitjana. 40

Qualificació

• Els criteris d’avaluació són els següents:
- Classes pràctiques (presència, puntualitat i actitud al laboratori, preparació prèvia de les pràctiques) 10%

- Elaboració informes de pràctiques i Elaboració informe cas d'estudi. Els informes han de presentar i avaluar de forma raonada i coherent els resultats obtinguts durant les sessions pràctiques (el informe ha de ser entregat al professor dins el termini establert) 50%

- Prova escrita al final de l’avaluació que inclou tant procediments de laboratori com continguts teòrics i pràctics (única activitat recuperable) 40%


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No assistir a l'examen final i/o a les sessions de pràctiques i cas estudi sense causa justificada.

Avaluació única:
Constarà amb un examen que englobarà exercicis pràctics i/o de simulació i conceptes teòric-pràctics.
Serà obligatori l'assistència a una sessió pràctica i a una del cas d'estudi per tal de conèixer els equips de pràctiques i el software de simulació per poder ser avaluat.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir mínim un 5 a l'examen final i una qualificació global mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es realitzaran mitjançant cita concertada amb el professor a través dels diferents correus electrònics:

Hèctor Monclús: hector.monclus@udg.edu
Sílvia Busquets: silvia.busquets@udg.edu

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Mitjançant correu electrònic i/o moodle.

Observacions

•Per a ser admès al laboratori de pràctiques ÉS OBLIGATORI PORTAR ULLERES DE SEGURETAT i BATA DE LABORATORI. Qui no en porti no podrà entrar al laboratori i es considerarà que aquell dia no ha assistit al laboratori. També es recomanable portar pera per a l’aspiració de líquids i una espàtula per a sòlids.
•Cal portar una llibreta de laboratori individual on heu d’anotar-hi totes les dades experimentals obtingudes, càlculs previs i qualsevol cosa que creieu oportú. El guió de pràctiques NO és una llibreta de laboratori.
•La data d’entrega de l’informe de les pràctiques està descrita a l’inici de la pàgina, entregant-ho a consergeria de la Facultat de Ciències en paper (cada pràctica grapada per separat, amb noms i cognoms dels autors en cada pràctica
•L’assistència a totes les pràctiques és OBLIGATÒRIA.
•Pràctiques al laboratori:
-La realització de les pràctiques serà per parelles i l’ordre de realització de les pràctiques és el que s’indica a la informació penjada al Moddle de l'assignatura.
-És necessari dur a terme els càlculs previs per a cada pràctica abans d'iniciar el dia de pràctiques. Els càlculs s'explicaran durant la sessió introductoria.

Assignatures recomanades

  • Enginyeria química

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari semipresencial:
Segons les indicacions per part de deganat i rectorat, les activitats es realitzaran de forma normal, mantenint les distàncies de seguretat i utilitzant els equips de protecció individual

Escenari de tancament de la UdG:
Les activitats de pràctiques al laboratori s'adaptaran per realitzar-les no presencials i part de l'experimentació es realitzarà mitjançant un software informàtic per poder avaluar les relacions entre variables en els balanços de matèria i energia.

Les activitats no presencials es realitzaran mitjançant google hangouts i/o Microsoft Teams.

Rebreu la corresponent invitació i link per accedir a l'activitat no presencial. L'assistència a l'activitat de forma general serà obligatòria.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal:
Tindran el tractament individual de l'escenari de tancament de la UdG. L'estudiant podrà fer sessions de dubtes a través de plataformes en línia Meet/Teams.

Modificació de l'avaluació:
Escenari de tancament UdG:

L'avaluació de l'assignatura seguirà el mateix procediment descrit en la fitxa de l'assignatura.

Informe de pràctiques + informe del cas d'estudi (25%+25%)
Actitud al laboratori i/o a les sessions no presencials (10%)
Examen final escrit (40%)

Tractament estudiant vulnerables o amb confinament temporal:
Se'ls hi proporcionarà l'opció de realitzar activitats a casa relacionades amb l'experimentació al laboratori. Tanmateix es realitzaran tutories on-line amb cita prèvia amb el professor

Tutoria i comunicació:
Comunicació:

En tots els casos, semi-presencial, tancament i pels estudiants vulnerables o amb confinament temporal, la comunicació es realitzarà mitjançant correu electrònic.

Les tutories es realitzaran segons la situació que ens trobem, o de forma presencial (normalitat UdG) o via Teams o Google meet en cas de semi-presencialitat o tancament. Tanmateix pels estudiants vulnerables o confinats es procedirà a fer seguiment via tutories amb les plataformes Meet/Teams

Els professors de l'assignatura estarem disponible remotament mitjançant correu electrònic. Tanmateix podrem realitzar tutories i concertar trucades virtuals prèvia confirmació de l'hora i disponibilitat.

hector.monclus@udg.edu
silvia.busquets@udg.edu