Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Jaciments minerals, roques i minerals industrials, recursos geoenergètics. Problemes ambientals derivats de l'explotació. Recursos geoculturals i patrimoni geològic.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CARLES ROQUE PAU
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Adquirir una formació multidisciplinar que englobi els aspectes científics , tècnics , socials , econòmics i jurídics del medi ambient per al desenvolupament adequat de la professió.
 • Analitzar la dinàmica natural i la influència antròpica de processos i recursos geològics , edàfics i hídrics per poder donar resposta a problemes d'índole social , econòmica o ambiental.
 • Interpretar l'efecte de determinats factors ( globalització , fluxos migratoris i problemes ambientals ) sobre la situació actual del planeta.
 • Identificar i avaluar riscos naturals , com inundacions , o sismes , i dissenyar plans de prevenció.
 • Dissenyar i aplicar estudis d'avaluació d'impacte ambiental i / o indicadors ambientals.

Continguts

1. Jaciments minerals

2. Roques i minerals industrials

3. Recursos geoenergètics

4. Problemes ambientals derivats de l'explotació dels recursos geològics

5. Recursos geoculturals

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 16 15 31
Prova d'avaluació 3 8 11
Sortida de camp 14 19 33
Total 33 42 75

Bibliografia

 • VVAA (1985). Història Natural PPCC, VOL 3. Recursos geològics i sòl.. Enciclopèdia catalana.
 • Bustillo M (2017). Mineral resources: from exploration to sustainability assessment. Springer International Publishing.
 • Walther JV (2014). Earth's natural resources. Jones & Barrlett Learning.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques integrades del mòdul en una zona real Cal lliurar una memòria de treball en grup 40
Cas pràctic Cal lliurar un informe de l'activitat 20
Examen final Examen basat en casos reals 40

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura consta de:

1) Memòria de les practiques integrades del mòdul (treball en grup): 40% nota final

2) Examen basat en casos reals, que inclourà qüestions de teoria i les pròpies de l'assignatura treballades a les pràctiques integrades: 40% nota final

3) Dossier individual cas pràctic: 20% nota final

Cal una nota mínima de 4.0 de la prova 1 (Memoria PI) i de la prova 2 (Examen) per aprovar l'assignatura.

Totes les proves d'avaluació són recuperables, però la qualificació màxima de la recuperació serà: Aprovat,5.0Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà NO PRESENTAT aquells estudiants que no hagin lliurat cap informe de les activitats d'avaluació i no s'hagin presentat a l'examen final

Assignatures recomanades

 • Restauració del medi natural
 • Riscos naturals
 • Tècniques de reconeixement del subsòl
 • Tècniques de restauració ambiental