Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Administracions i institucions públiques. Normativa ambiental.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
DOLORS CANALS AMETLLER  / LUIS SALVADOR ESTEVE CAIRETA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (15%), Anglès (5%)

Competències

 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Adquirir una formació multidisciplinar que englobi els aspectes científics , tècnics , socials , econòmics i jurídics del medi ambient per al desenvolupament adequat de la professió.
 • Formular les valoracions econòmiques i legals dels problemes ambientals.
 • Interpretar l'efecte de determinats factors ( globalització , fluxos migratoris i problemes ambientals ) sobre la situació actual del planeta.
 • Dissenyar i aplicar estudis d'avaluació d'impacte ambiental i / o indicadors ambientals.

Continguts

1. La formació i evolució del Dret del medi ambient.

2. Les fonts del Dret del medi ambient. 2.1 La legislació ambiental: distribució de competències estat-comunitats autònomes. 2.2. La normativa d'àmbit municipal.

3. Institucions públiques i privades en l'aplicació del Dret ambiental.

4. Mecanismes d'intervenció administrativa en el medi ambient.

5. Sectors objecte de regulació pel Dret del medi ambient. 5.1 La protecció de la fauna i dels seus recursos. 5.2 Els recursos forestals. 5.3 Els espais naturals protegits, i la fauna i la flora silvestres. 5.3 Aigues, costs i zones humides: règim d'usos i de protecció.

6. Sectors objecte de regulació pel dret del medi ambient. 6.1 La lluita contra la contaminació. 6.2 L'acció del dret davant la contaminació. 6.3 Contaminació atmosfèrica, lumínica, acústica i de les aigües. 6.4 La contaminació derivada dels residus i la seva gestió. 6.5. El canvi climàtic.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8,00 4,00 0 12,00
Prova d'avaluació 4,00 32,00 6,00 42,00
Sessió expositiva 3,00 0 0 3,00
Sessió participativa 0 4,00 12,00 16,00
Tutories de grup 2,00 0 0 2,00
Total 17,00 40,00 18,00 75

Bibliografia

 • Esteve Pardo, José (2017). Derecho del Medio Ambiente (4). Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • Lozano Cutanda, Blanca (2011 ). Administración y legislación ambiental : manual y materiales complementarios (6ª ed. act.). Madrid: Dykinson. Catàleg
 • Soriano, José-Eugenio (2010- ). Claves de derecho ambiental . Madrid: Iustel. Catàleg
 • Lozano Cutanda, Blanca (2010 ). Derecho ambiental administrativo (11ª ed. de la obra. 1ª ed. en La Ley). Las Rozas (Madrid): La Ley. Catàleg
 • Actualidad Jurídica Ambiental . A Coruña: CIEDA-CIEMAT . Recuperat, a www.actualidadjuridicaambiental.com/es/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exposició oral gravada en vídeo sobre un tema de l'assignatura (professora responsable: Dolors Canals) Capacitat de sostenir un discurs coherent sobre la matèria d'exposició oral, amb referències legislatives 25
Examen pràctic presencial amb el professor Lluis S. Esteve Caireta Resolució de casos pràctics relacionats amb el contingut de l'assignatura 25
Prova d'avaluació escrita no presencial (comentari de text legislatiu) amb la professora Dolors Canals Prova d'avaluació escrita no presencial. 50

Qualificació

Els estudiants tindran un sistema d'avaluació continuada i hauran de realitzar totes les activitats d'avaluació continuada programades.

Per la qualificació de l'exposició oral gravada en vídeo (25% de la nota final) s'avaluarà l'estructura i claredat de l'exposició i les referències a la regulació legal del sector ambiental tractat.

Per a la qualificació de la prova d'avaluació escrita no presencial (50%) s'avaluarà la capacitat d'extracció de les dades requerides dels textos legals corresponents.

Per a la qualificació de l'examen pràctic (25%) s'avaluarà la resolució i l'argumentació emprada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà com a no presentat aquell alumne que no faci la prova escrita.

Avaluació única:
No hi ha aquesta opció d'avaluació.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories de l'assignatura es sol·licitaran sempre per correu electrònic, amb una antel·lació mínima de 24h, per tal d'acordar el dia, hora i mitjà per fer-les. Podran ser presencials o virtuals mitjançant una plataforma digital, atenint a les circumstàncies sanitàries del moment concret del curs acadèmic.

Les tutories podran ser individuals o en grups presencials de no més de 5 persones, quan les qüestions a plantejar siguin coincidents entre una part de l'estudiantat.

Si les tutories en grup superen el nombre de 5 persones, es faran sempre en un espai obert del campus universitari, que es comunicarà degudament, o bé en línia mitjançant una plataforma digital, atenint sempre a les circumstàncies sanitàries del moment concret del curs acadèmic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i la interacció amb els estudiants es farà principalment per mitjà del correu electrònic i de tutories virtuals per mitjà de plataformes digitals, que permetin un seguiment personalitzat de l'estudiantat.

Observacions

La primera classe del curs acadèmic 2020-2021 serà no presencial però d'assistència en línia obligatòria: s'anunciarà un dies abans per la plataforma Moodle quina serà la metodologia digital emprada per la primera classe teòrica de l'assignatura.

Tota la informació relativa a l’assignatura i al desenvolupament d’aquesta serà comunicada per mitjà de la plataforma Moodle. Per tant, es recomana seguir l’assignatura a través d’aquesta plataforma i enviar els correus electrònics al professorat només quan realment sigui necessari.

Es facilitarà a l'estudiantat la legislació sectorial necessària pel bon seguiment de l'assignatura.

Es recomana fer, com a mínim, un parell de tutories individuals per tal de conèixer per part del professorat com s'avança en l'adquisició de coneixement dels continguts de l'assignatura, així com en les competències i la realització de les activitats d'avaluació continuada.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de nou confinament, totes les classes i activitats previstes presencialment es realitzaran de manera virtual per mitjà de plataformes digitals.

Modificació de l'avaluació:
En cas de nou confinament, el sistema d'avaluació de la professora Dolors Canals serà el mateix, si bé les tutories es faran només per correu electrònic i per mitjà de plataformes digitals.

El sistema d'avaluació del professora Lluís S. Esteve consistirà en les mateixes activitats si bé es faran de manera no presencial o virtual per mitjà de plataformes digitals i/o entrega per correu electrònic.

Tutoria i comunicació:
En cas de nou confinament, el sistema de tutoria i comunicació continuarà essent el mateix.