Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Metodologies bàsiques en Genètica
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BL

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ALBA ABRAS FELIU  / ROSA MARIA ARAGUAS SOLA  / JUDITH OLLE VILANOVA  / NURIA PEREZ BIELSA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Descriure , a nivell estructural i funcional , les bases cel·lulars i fisiològiques dels éssers vius.
 • Identificar els fonaments de la modificació genètica que poden permetre modular les propietats genètiques , fisiològiques i metabòliques d'organismes d'interès biotecnològic per a la seva investigació i potencial aplicació.

Continguts

1. Extracció de DNA a partir de teixits animals

2. Electroforesi en gel d'agarosa

3. PCR

4. Tècniques de genotipatge i protocols de diagnòstic

5. Encreuaments i patrons d'herència

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,00 11,50 0 12,50
Cerca i anàlisi d'informació 0 2,50 0 2,50
Prova d'avaluació 1,00 0 0 1,00
Sessió participativa 2,00 3,00 0 5,00
Sessió pràctica 34,00 20,00 0 54,00
Total 38,00 37,00 0 75

Bibliografia

 • Pierce, Benjamin A (cop. 2009 ). Genética : un enfoque conceptual (3ª ed.). Madrid [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Griffiths, Anthony J. F. (DL 2008 ). Genética (9 ed.). Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Kreuzer, Helen (DL 2003 ). ADN recombinante y biotecnología : guía para estudiantes . Zaragoza: Acribia. Catàleg
 • Renneberg, Reinhard (cop. 2008 ). Biotecnología para principiantes . Barcelona: Reverté. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Pràctiques de laboratori Es valorarà l'assistència i puntualitat a les sessions de laboratori i també la capacitat de l'estudiant a l'hora de desenvolupar les pràctiques (aptitud) i la implicació en el treball de laboratori (actitud). 10 No
Plantejament i resolució d'exercicis treballats a l'aula S'avaluarà l'aportació de l'estudiant en el desenvolupament, resolució i discussió del problema plantejat. 10 No
Realització d'informe de pràctiques Presentació i discussió dels resultats obtinguts durant les sessions pràctiques (10%). Presentació d'un pedigrí analitzat i comentat (10%). 20 No
Examen escrit Prova escrita sobre els continguts i resultats de les pràctiques. Cal una nota mínima de 5 en aquest examen perquè faci mitjana amb la resta de notes. 60

Qualificació

El 60% de la nota prové de l'examen escrit sobre els continguts i els resultats de l'assignatura. Un 10 % de la nota prové de l'avaluació de la capacitat de l'estudiant a l'hora de desenvolupar les pràctiques (aptitud) i la implicació en el treball de laboratori (actitud). Un 10% de la participació a la resolució dels problemes plantejats a classe. El 20 % restant prové de la realització d'un informe de pràctiques que inclourà l'anàlisi d'un pedigrí (10%) i l'anàlisi dels resultats obtinguts a les sessions pràctiques (10%).
Totes les ACTIVITATS PRESENCIALS són D'ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA i no són recuperables.
L'única activitat RECUPERABLE és la PROVA ESCRITA del final de les sessions. Per tal que aquesta nota faci mitjana amb la resta, s'haurà d'assolir una nota mínima de 5 (sobre 10).
Per tal d'aprovar l'assignatura caldrà obtenir una QUALIFICACIÓ MÍNIMA de 5 (sobre 10) tenint en compte totes les activitats.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es consideren com NO PRESENTATS només aquells alumnes que no han assistit a les sessions de laboratori o no s'han presentat a l'examen final.

Avaluació única:
Atès que es tracta d'una assignatura eminentment pràctica, l'assistència a totes les sessions és obligatòria.
L'avaluació única la podran seguir els alumnes que la facultat autoritzi i consistirà en un examen en el que s'hauran de demostrar els coneixements i aptituds adquirides durant les pràctiques.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0 i haver assistit a les sessions pràctiques.

Tutoria

Els dubtes sobre l'assignatura es realitzaran per mitjà de tutories concertades, a petició de l'estudiant.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb l'estudiantat es realitzarà per mitjà del Fòrum d'avisos i notícies del moodle. En el cas que es tracti d'informacions personalitzades per un alumne concret, es realitzarà via correu electrònic o missatge personal via moodle.

Observacions

Qualsevol canvi de grup de pràctiques s'ha de dur a terme via secretaria acadèmica.

Atès que es tracta d'una assignatura eminentment pràctica, l'assistència a totes les sessions és obligatòria.

Assignatures recomanades

 • Biologia
 • Genètica

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari semipresencial
Es faran les mateixes activitats que en presencialitat, llevat que les autoritats acadèmiques del centre indiquin altres opcions.

Escenari tancament UdG.
Les pràctiques passarien a ser online. Tota la part de manipulació al laboratori serà reemplaçada per videos i explicacions que puguin aclarir els procediments que s'haurien d'haver realitzat i que estan detallats al guió de pràctiques. Alhora també es donaran resultats model perquè siguin interpretats.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.
Realitzarien les pràctiques online, per tant, tota la part de manipulació al laboratori serà reemplaçada per videos i explicacions que puguin aclarir els procediments que s'haurien d'haver realitzat i que estan detallats al guió de pràctiques. Alhora també es donaran resultats model perquè siguin interpretats.

Modificació de l'avaluació:
Escenari semipresencial
L'avaluació serà igual que en presencialitat, llevat que les autoritats acadèmiques del centre indiquin altres opcions.

Escenari tancament UdG.
En el cas que les pràctiques passin a ser no presencials, l'avaluació serà la següent:

- El 40 % de la nota s'obtindrà de les següents activitats:
1. Per cadascuna de les pràctiques s'haurà de respondre un qüestionari (15%).
2. Realització de testos de chi-quadrat i taules de contingència (15%)
3. Anàlisi d’un pedigrí (10%)

- El 60 % restant s'obtindrà de l'examen que es realitzarà online i amb videovigilància.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.
L'avaluació serà la següent:

- El 40 % de la nota s'obtindrà de les següents activitats:
1. Per cadascuna de les pràctiques s'haurà de respondre un qüestionari (15%).
2. Realització de testos de chi-quadrat i taules de contingència (15%)
3. Anàlisi d’un pedigrí (10%)

- El 60 % restant s'obtindrà de l'examen que, si és necessari, es realitzarà online i amb videovigilància.

Tutoria i comunicació:
Escenari semipresencial
Les tutories es realitzaran igual que en el cas de presencialitat.

Escenari tancament UdG.
Es realitzarà mitjançant e-mail, Google meet o la plataforma que indiqui la UdG

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.
Es realitzarà mitjançant e-mail, Google meet o la plataforma que indiqui la UdG