Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Recuperació de productes biotecnològics. Disseny d'estratègies i unitats d'operació
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BT

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA JOSE MARTIN SANCHEZ
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Aplicar els principis i teories de la reactivitat química a l'estudi dels compostos orgànics i inorgànics i al desenvolupament dels processos.
 • Utilitzar i aplicar les principals operacions bàsiques d'enginyeria relacionant-les amb els fonaments químics i / o biològics.

Continguts

1. Introducció als processos de separació en la industria biotecnològica. Esquema general de les etapes de Downstream.Importància econòmica e industrial.

2. Disseny de processos d'extracció líquid-líquid. Equilibris d'extracció. Operacions en etapes múltiples en contracorrent i en sèrie.

3. Disseny de processos d'adsorció. Equilibris d'adsorció. Operacions en etapes múltiples en contracorrent i en sèrie.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 30,00 33,00 0 63,00
Resolució d'exercicis 10,00 5,00 0 15,00
Treball en equip 10,00 10,00 0 20,00
Total 50,00 48,00 0 98

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  Disseny d'un procés d'extracció per la recuperació d'un antibiòtic Nivell de comprensió dels conceptes desenvolupats durant les classes teòriques
  Claredat en l'exposició i síntesi de les metodologies de càlcul emprades i dels resultats assolits
  Capacitat d'anàlisi i avaluació dels resultats
  35 No
  Disseny d'un procés d'adsorció per la recuperació d'un producte d'elevat valor afegit Nivell de comprensió dels conceptes desenvolupats durant les classes teòriques
  Claredat en l'exposició i síntesi de les metodologies de càlcul emprades i dels resultats assolits
  Capacitat d'anàlisi i avaluació dels resultats
  15 No
  Prova d'avaluació final -comprensió dels coneixements científico-tècnics mitjançant preguntes tipus test V/F
  -exercicis de desenvolupament/càlcul
  50 No

  Qualificació

  L'avaluació de l'assignatura consta de:

  -TG: treball en grup. Disseny de processos d'extracció. Activitat no recuperable.
  -EI: exercici individual. Disseny de processos d'adsorció. Activitat no recuperable
  -EX: prova d'avaluació final de l'assignatura. Activitat recuperable. Caldrà una nota mínima de 5 per superar l'assignatura.

  La nota final (NF) es calcularà segons:

  NF= 0,35*TG+0,15*EI+0,50*EX

  Si la nota de la prova d'avaluació (EX) difereix en més d'un 20% sobre les notes assolides en les activitats d'avaluació continuada (TG, EI), la nota final de l'assignatura correspondrà a la valoració assolida a EX.

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

  Modificació del disseny

  Modificació de les activitats:
  les activitats no es modifiquen, amb l'excepció de la docència a distància durant els darrers dies de classe

  Modificació de l'avaluació:
  L'exercici individual (EI, 15% de la nota de l'assignatura) passa a ser activitat recuperable
  La prova d'avaluació (EX, 50% de la nota, activitat recuperable) es du a terme mitjançant qüestionari de moodle amb una activitat d'entrega dels documents justificatius de les respostes

  Tutoria i comunicació:
  El canal oficial de comunicació és el moodle. S'ofereix la possibilitat de tutories per moodle i altres plataformes com Microsoft Teams, Google Meet, skype o whatsapp