Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Usos, aplicacions i metodologies utilitzades per l’aprofitament de recursos vegetals (algues, fongs i plantes terrestres)
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA ALBA VERGÉS GUIRADO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Identificar els tipus i nivells d'organització dels éssers vius i ser capaç d'identificar els grups d'organismes més representatius.
 • Identificar i descriure els cicles biològics i les adaptacions funcionals al medi.

Continguts

1. CONCEPTES GENERALS

          1.1. La importància de la classificació taxonòmica per a usos aplicats.

2. MICOLOGIA APLICADA

          2.1. Principals grups utilitzats per a la seva explotació comercial.

          2.2. Espècies que es recol.lecten i cultiu de bolets.

3. FICOLOGIA APLICADA

          3.1. Principals grups utilitzats per a la seva explotació comercial.

          3.2. Explotació dels recursos vegetals aquàtics. Algues en alimentació.

          3.3. Ús i obtenció de ficocoloides: agar-agar, carraginats i alginats.

4. APLICACIONS DE LES PLANTES VASCULARS

          4.1. Principals grups utlitzats per a la seva explotació industrial.

          4.2. Conreus i transgènics.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,00 5,00 0 7,00
Elaboració individual de treballs 5,00 10,00 0 15,00
Prova d'avaluació 2,00 0 0 2,00
Sessió expositiva 16,00 25,00 0 41,00
Sessió pràctica 6,00 4,00 0 10,00
Total 31,00 44,00 0 75

Bibliografia

 • AKATSUKA, I. (ed) (1990). Introduction to applied phycology. . SPB Academic Publis. Catàleg
 • CHAPMAN, W.J. & D.J. CHAPMAN (1980). Seaweeds and their uses. London & New York: Chapman et Hall.
 • LLÁCER, G., LÓPEZ, M.M., TRAPERO, A. & BELLO, A. (1996). Patología Vegetal. . Madrid: Phytoma, Mundi-Prensa. Catàleg
 • SCHAUENBERG, P. & PARIS, F. (1992). Guía de las plantas medicinales. Omega. Catàleg
 • ZHIQIANG A.N. (2005). Handbook of Industrial Mycology. NY, USA: Marcel Dekker Publ..
 • WAALAND, J.R. (1981). Commercial utilization. Dins .S. LOBAN & M.J. WYNNE (eds). (Ed.), The Biology of seaweeds (, p. 189). Oxford: Blanckwell Scientific Publications. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exercicis i proves de seguiment a l'aula o on line Exercicis individuals i/o en grup (no recuperable). 15 No
Treball de pràctiques Es farà un treball relacionat amb alguna espècie que es pugui utilitzar com a recurs vegetal 35 No
Prova d'avaluació final Treball individual, es valoraran els coneixements adquirits i la capacitat de relacionar els continguts treballats al llarg del curs. 50

Qualificació

Per tal de superar l'assignatura és condició indispensable aprovar l'examen final

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Sinó s'ha realitzat cap de les activitats establertes s'obtindrà la qualificació de NO PRESENTAT

Avaluació única:
Per superar l'assignatura caldrà:
-Realitzar el treball de pràctiques
-Superar amb un mínim de 6 punts sobre 10 l'examen final

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà:
-Realitzar les pràctiques i el treball de pràctiques
-Haver respost un mínim del 80% dels qüestionaris fets durant les classes
-Obtenir una qualificació mínima de 5.0 de mitjana de totes les activitats d'avaluació.

Tutoria

Cas que no es puguin resoldre dubtes sobre continguts o fucionament de l'assignatura per correu electrònic, o abans o després de les classes presencials, es concertaran sessions de tutoria presencials i/o on line

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La princial eina de comunicació serà la via presencial sempre que sigui possible, cas que no, es farà a través del correu electrònic

Observacions

És altament recomanable l'assistència de totes les activitats presencials (o on line) amb el professor ja que no hi ha un llibre de text de referència a seguir.

Assignatures recomanades

 • Botànica
 • Botànica marina
 • Plantes vasculars
 • Pràctiques de botànica

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari SEMIPRESENCIAL: Classes de teoria on line o en streaming a partir de power points explicatius, de classes síncrones amb el professor (APV).
Activitats on line (SP): visualització de vídeos i qüestionaris sobre el visionat

Escenari TANCAMENT UdG: Classes de teoria on line a partir de power points explicatius (SP).
Tutories on line per aclarir dubtes sobre els continguts de l'assignatura.

Tractament d'estudiants VULNERABLES o amb confinament TEMPORAL: es proporcionarà el material per a poder seguir l'assignatura on line i es faran tutories de seguiment.

Modificació de l'avaluació:
Escenari SEMIPRESENCIAL: l'examen final i les proves d'avaluació es faran de forma presencial

Escenari TANCAMENT UdG: les proves d'avaluació es faran on line

Tractament d'estudiants VULNERABLES o amb confinament TEMPORAL: les proves d'avaluació es faran on line, sempre i quan no sigui possible assistir a l'examen final de forma presencial.

Tutoria i comunicació:
L'eina de comunicació serà la plataforma Moodle o bé el correu electrònic: alba.verges@udg.edu

Escenari SEMIPRESENCIAL:
Hores convingudes entre el professor i l’estudiant.

• Escenari TANCAMENT UdG o en cas dels estudiants VULNERABLES o amb confinament TEMPORAL: Tutories a hores convingudes de forma regular.