Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Ecologia de comunitats. Ecologia de poblacions. ecologia d'ecosistemes. Biogeografia.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BB

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Daniel Boix Masafret  / Emili Garcia Berthou  / Ramon Moreno Amich  / Anna Maria Romani Cornet
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup BC

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Daniel Boix Masafret  / Emili Garcia Berthou  / Ramon Moreno Amich  / Anna Maria Romani Cornet
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup BL

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Daniel Boix Masafret  / Emili Garcia Berthou  / Ramon Moreno Amich  / Anna Maria Romani Cornet
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup CA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Daniel Boix Masafret  / Emili Garcia Berthou  / Ramon Moreno Amich  / Anna Maria Romani Cornet
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat
 • Identificar i descriure els cicles biològics i les adaptacions funcionals al medi
 • Comprendre els diferents nivells organitzatius de l'ecosistema i els seus components , la interacció entre els éssers vius i el seu entorn i identificar les problemàtiques ambientals associades per a la conservació dels ecosistemes i la preservació de la biodiversitat

Continguts

1. INTRODUCCIÓ

          1.1. Què és l’ecologia? Definició d'ecologia. Orígens i història de l'ecologia. Nivells d'integració i branques de l’ecologia.

2. ECOLOGIA D'ECOSISTEMES

          2.1. Introducció. Concepte d'ecosistema. Nivells tròfics, flux d’energia i cicle de la matèria. Energia endosomàtica i exosomàtica.

          2.2. Producció primària. Biomassa, producció i eficiència. Condicions i recursos. Gradients de producció. Energia exosomàtica i producció. Producció primària als ecosistemes aquàtics i terrestres.

          2.3. Comparació entre el funcionament dels ecosistemes terrestres i aquàtics.

          2.4. Flux d’energia. Producció secundària i descomposició.

          2.5. Cicle de nutrients. Cicle de nutrients en ecosistemes. Cicles biogeoquímics

3. BIOGEOGRAFIA I CONSERVACIÓ

          3.1. Biogeografia. Gradients de riquesa d'espècies. Teoria de la biogeografia insular de MacArthur i Wilson.

4. ECOLOGIA DE POBLACIONS I ECOLOGIA EVOLUTIVA

          4.1. Introducció. Individu, població i cohort. Característiques de les poblacions: grandària poblacional, distribució espacial i processos demogràfics.

          4.2. Dinàmica poblacional. Creixement continu i discret. Creixement exponencial. Taules de vida. Regulació poblacional. Creixement logístic i competència intraespecífica. Regulació densodependent i densoindependent.

          4.3. Competència. Definició i tipus. Exclusió competitiva o coexistència: model de Lotka-Volterra. Evidència de la competència: estudis experimentals i observacionals. Competència interespecífica i encavalcament de nínxol ("niche overlap").

          4.4. Depredació. Concepte de depredador. Efectes de la depredació. Amplitud de la dieta. Teoria de l'aprovisionament òptim ("optimal foraging"). Resposta funcional. Dinàmica de la depredació: models de Lotka-Volterra.

          4.5. Altres interaccions interespecífiques. Què és l'ecologia evolutiva? Simbiosi i mutualisme. Parasitisme i malalties.

          4.6. Cicle vital. Components i compromisos del cicle vital. Selecció r i selecció K. Altres classificacions dels cicles vitals i dels hàbitats.

5. ECOLOGIA DE COMUNITATS

          5.1. Introducció. Concepte de comunitat. Enfocaments de Clements (superorganisme) i Gleason (individualista). Tècniques per a la descripció de les comunitats (ordenació i classificació).

          5.2. Estructura de les comunitats I. Relació riquesa-àrea. Índexos de diversitat. Diagrames de rang-abundància. Diversitat alfa i beta. Complexitat i estructura vertical de les comunitats. Efectes de la biodiversitat en el funcionament dels ecosistemes.

          5.3. Estructura de les comunitats II. Xarxes ecològiques. Connectivitat, modularitat i aniuament (nestedness). Metacomunitats i teoria neutral.

          5.4. Successió ecològica i pertorbacions. Definició i tipus de successió ecològica. Mecanismes biològics que intervenen en la successió. Regularitats de les successions. Pertorbacions. Estabilitat: resistència, resiliència i hipòtesi de la pertorbació intermèdia.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 6,00 30,00 0 36,00
Resolució d'exercicis 12,00 35,00 0 47,00
Sessió expositiva 35,00 32,00 0 67,00
Total 53,00 97,00 0 150

Bibliografia

 • Begon, Michael (cop. 1995 ). Ecología : individuos, poblaciones y comunidades . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Begon, Michael (cop. 1999 ). Ecología : individuos, poblaciones y comunidades (3a ed.). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Begon, Michael (2006 ). Ecology : from individuals to ecosystems (4th ed.). Malden, MA: Blackwell Pub.. Catàleg
 • Begon, Michael (2006 ). Ecology (4th ed). Malden, MA: Blackwell Pub.. Recuperat 28-06-2017, a http://site.ebrary.com/lib/cbuc/docDetail.action?docID=10213615 Catàleg
 • Begon, Michael (cop. 2014 ). Essentials of ecology (4rd ed.). Hoboken, NJ: Wiley. Catàleg
 • Bowman, William D. (2018). Ecology (Fourth edition). Sunderland, Mass.: Sinauer. Catàleg
 • Bowman, William D. (2021). Ecology (International Fifth edition). Sunderland, Mass: Sinauer. Catàleg
 • Cain, Michael L (2014). Ecology (3rd ed.). Sunderland, Mass.: Sinauer. Catàleg
 • Dodson, Stanley I. (1998 ). Ecology . New York [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Gotelli, N. J. and G. R. Graves. (1996). Null Models in Ecology. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press. Recuperat 17/11/2021, a http://www.uvm.edu/~ngotelli/nullmodelspage.html
 • Gotelli, Nicholas J (cop. 2001 ). A Primer of ecology (3rd ed.). Sunderland (Mass.): Sinauer Associates. Catàleg
 • Kindt R & Coe R. (2005). Tree diversity analysis. A manual and software for common statistical methods for ecological and biodiversity studies. Nairobi: World Agroforestry Centre (ICRAF). Recuperat 17/11/2021, a http://apps.worldagroforestry.org/downloads/Publications/PDFS/b13695.pdf
 • Krebs, Charles J (cop. 1999 ). Ecological methodology (2nd ed). Menlo Park [Calif.] [etc.]: Benjamin/Cummings. Catàleg
 • Krebs, Charles J (1986 ). Ecología : análisis experimental de la distribución y abundancia . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Krebs, Charles J (cop. 2001 ). Ecology : the experimental analysis of distribution and abundance (5th ed.). San Francisco: Benjamin Cummings. Catàleg
 • Krebs, Charles J (2008 ). Ecology : the experimental analysis of distribution and abundance (6th ed. /|bInternational ed.). Harlow: Pearson Education. Catàleg
 • Lomolino, Mark V (cop. 2010 ). Biogeography (4th ed.). Sunderland, Mass.: Sinauer Associates. Catàleg
 • Magurran, Anne E (1989 ). Diversidad ecológica y su medición . Barcelona: Vedrà. Catàleg
 • Margalef i López, Ramon (1974 ). Ecología . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Margalef i López, Ramon (1986 ). Ecología (4ª ed.). Barcelona: Planeta. Catàleg
 • Margalef, Ramon (DL 2012 ). La Nostra biosfera . [Barcelona]: Institut d'Estudis Catalans ;. Catàleg
 • Mittelbach, Gary George (2012). Community ecology. Sunderland, Mass: Sinauer Associates. Catàleg
 • Mittelbach, Gary George (2019). Community ecology (Second edition). Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Molles, Manuel C (cop. 2006 ). Ecología : conceptos y aplicaciones . Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Molles, Manuel C (cop. 2005 ). Ecology : concepts and applications (3rd ed.). Boston [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Molles, Manuel C (cop. 2013 ). Ecology : concepts and applications (6th ed.). New York, NY: McGraw-Hill. Catàleg
 • Molles, Manuel C. (2016). Ecology : (7th ed.). New York, NY: McGraw-Hill Education. Catàleg
 • Molles, Manuel C. (2018). Ecology : concepts and applications (Eighth edition). New York, NY: McGraw-Hill Education. Catàleg
 • Odum, Eugene Pleasants. Fundamentals of ecology (Fifth edition). . Catàleg
 • Pianka, Eric R. (2011). Evolutionary Ecology (7). . Recuperat 17/11/2021, a http://www.zo.utexas.edu/courses/bio373/ERP-EvolEcol.html
 • Piñol, Josep (2006 ). Ecología con números : una introducción a la ecología conproblemas y ejercicios de simulación . Barcelona: Lynx. Catàleg
 • Piñol, J. & Martínez-Vilalta, Jordi (2006). Ecología con números: una introducción a la ecología con problemas y ejercicios de simulación. Bellaterra: Lynx. Recuperat , a https://ddd.uab.cat/record/225887/ Catàleg
 • Ricklefs, Robert E (cop.1998 ). Invitación a la ecología : la economía de la naturaleza :libro de texto sobre ecología básica (4ª ed.). Buenos Aires [etc.]: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Ricklefs, Robert E (2001 ). The Economy of nature (5th ed.). New York: W.H. Freeman. Catàleg
 • Ricklefs, Robert E (cop. 2008 ). The Economy of nature (6th ed.). New York: W.H. Freeman. Catàleg
 • Ricklefs, Robert E (2014). Ecology : the economy of nature (7th ed.). New York: WH Freeman. Catàleg
 • Ricklefs, Robert E. (2018). Ecology : the economy of nature (Eighth edition). New York: W.H. Freeman and Company. Catàleg
 • Ricklefs, Robert E (cop. 2000 ). Ecology (4th ed.). New York: Freeman and Company. Catàleg
 • Rodríguez Martínez, Jaime (2013 ). Ecología (3a ed.). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Sher, Anna (2022). Ecology : concepts and applications (Ninth edition). New York, NY: McGraw-Hill Education. Catàleg
 • Smith, Thomas M (cop. 2007 ). Ecología (6a ed.). Madrid: Addison Wesley. Catàleg
 • Smith, Thomas M (cop. 2014 ). Elements of ecology (8th ed., international ed.). Harlow: Pearson Education. Catàleg
 • Soberón Mainero, Jorge (1989 ). Ecología de poblaciones . México: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Stevens, M. Henry (2021). Primer of Ecology using R. . Recuperat 17/11/2021, a https://hankstevens.github.io/Primer-of-Ecology/index.html
 • Townsend, Colin R (2003 ). Essentials of ecology (2nd ed.). Oxford [etc.]: Blackwell Publishing. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Resolució de problemes, estudis de casos o realització d’un seminari en grups de màxim unes 4 persones, relacionats amb l’Ecologia de poblacions. Els problemes inclouen cerca i anàlisi d'informació, càlculs, simulacions i visionat de vídeos entre d'altres. Qualitat dels continguts, correcció dels resultats i la seva interpretació i correcció en l’expressió, estructura i presentació dels treballs o seminaris 14
Resolució de problemes, estudis de casos o realització d’un seminari en grups de màxim unes 4 persones, relacionats amb l’Ecologia de comunitats i l’Ecologia evolutiva. Els problemes inclouen cerca i anàlisi d'informació, càlculs, simulacions i visionat de vídeos entre d'altres. Qualitat dels continguts, correcció dels resultats i la seva interpretació i correcció en l’expressió, estructura i presentació dels treballs o seminaris 13
Resolució de problemes, estudis de casos o realització d’un seminari en grups de màxim unes 4 persones, relacionats amb l’Ecologia d’ecosistemes. Els problemes inclouen cerca i anàlisi d'informació, càlculs, simulacions i visionat de vídeos entre d'altres. Qualitat dels continguts, correcció dels resultats i la seva interpretació i correcció en l’expressió, estructura i presentació dels treballs o seminaris 13
Exàmens Les avaluacions inclouran la valoració dels continguts assolits i també de la correcció en l’expressió, l'estructura i la presentació del treball o examen.

Normativa UdG, art. 21.1: "La realització fraudulenta de qualsevol dels exercicis exigits en l’avaluació d’una assignatura comportarà la no superació de l’assignatura, amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir contra l’estudiant infractor."
60

Qualificació

El curs busca introduir l’alumnat en els principals continguts i procediments de l’ecologia. Això comporta no només la recepció i treball de la informació sinó també la participació activa tant en les classes teòriques com en les pràctiques. Les avaluacions inclouran la valoració dels continguts però també de la correcció en l’expressió, l'estructura i la presentació del treball o examen. Només s’acceptaran els treballs presentats dins del termini establert pel professor responsable corresponent. Normativa UdG, art. 21.1: "La realització fraudulenta de qualsevol dels exercicis exigits en l’avaluació d’una assignatura comportarà la no superació de l’assignatura, amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir contra l’estudiant infractor."


Hi haurà 3 activitats d’avaluació continuada (AC) obligatòries. Qualsevol AC obligatòria no presentada tindrà la qualificació de 0. Les AC obligatòries són recuperables però la recuperació que estableixi el professorat implicat s'haurà d'entregar com a màxim el dia de recuperació d'exàmens, s'haurà d'haver sol.licitat per correu electrònic com a mínim 2 setmanes abans i tindrà una qualificació de 5 com a màxim. Hi podrà haver altres AC opcionals (entrega voluntària). Les AC estaran en principi relacionades amb activitats realitzades en Grup Mitjà (GM) en les quals es valorarà l'assistència i participació. En el cas dels alumnes repetidors, es recomana repetir les AC, però es guardarà la qualificació del curs anterior si s’ha aprovat el conjunt d’AC i així se sol•licita en els primers quinze dies de classe; en aquest cas, aquests alumnes només hauran d’aprovar els dos exàmens. En tot cas, el contingut de qualsevol AC del curs (que sol canviar entre cursos) pot entrar als exàmens. Les qualificacions dels exàmens no es guarden d’un curs al següent.

Primer examen parcial: previsiblement a finals d’octubre (setmana assignada a períodes d’avaluació). Segon parcial: previsiblement a principis de gener (data assignada per a l’examen final).

L'alumnat que hagi suspès un o tots dos parcials tindrà una oportunitat de recuperar l'examen o exàmens suspesos (previsiblement a finals de gener). La qualificació global de l’assignatura serà un 40% corresponent a les AC i un 60% als dos exàmens però per aprovar cal aprovar INDEPENDENTMENT cadascun dels dos parcials (o bé els de recuperació), entregar els 3 exercicis d’avaluacions continuades que estableixin els professors i tenir >=5 de la qualificació global.

A l’assignatura d’Ecologia es contribueix a avaluar la competència 2c (expressió escrita en anglès) del PAC (Pla d’avaluació de les competències bàsiques). En un dels exàmens parcials, tindreu una pregunta breu, que podreu contestar en anglès, català o castellà. Us avaluarem independentment per una banda el contingut (que formarà part de la nota de l’examen) i per l'altra l’expressió escrita en anglès (que contribuirà només a l’avaluació del PAC). Si no contesteu en anglès, tindreu un 0 de l’avaluació parcial d’aquesta competència i avaluarem només el contingut. En el cas de no presentar-vos a aquell examen parcial, no us avaluaríem l’expressió escrita en anglès en aquesta assignatura. Els repetidors poden repetir l’avaluació de la competència, si ho desitgen.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Qualsevol activitat d'avaluació obligatòria no presentada tindrà la qualificació de 0. Una qualificació final de NP ("No presentat") s'obtindrà només quan l'alumne no participi en cap de les activitats d'avaluació.

Avaluació única:
Seguint el Reglament establert a la Facultat de Ciències, “les sol·licituds d’avaluació única s’hauran de presentar a secretaria acadèmica durant els primers deu dies lectius del període acadèmic en què s’inicia la docència de l’assignatura afectada, segons els terminis que es publicaran en el calendari acadèmic de cada curs. Excepcionalment, es podran admetre també sol·licituds en qualsevol moment del curs, quan el motiu justificat pel qual es demana l’avaluació única sigui sobrevingut.” Per tant, si us voleu acollir a l'avaluació única de l'assignatura d'Ecologia, us heu d'adreçar a secretaria acadèmica de la Facultat; no cal que ho comuniqueu als professors i no és vàlid comunicar-ho només als professors; qui ho controla i ho comunica és la secretaria acadèmica.

L'avaluació única de l'assignatura d'Ecologia consistirà en un examen global, coincidint amb els que fan l'examen del 2on parcial (o la seva recuperació). Per aprovar l'assignatura cal treure un 5 o més de l'examen global i també entregar els 3 exercicis d’avaluacions continuades que estableixin els professors.

Requisits mínims per aprovar:
La qualificació global de l’assignatura serà un 40% corresponent a les AC i un 60% als dos exàmens però per aprovar cal aprovar INDEPENDENTMENT cadascun dels dos parcials (o bé els de recuperació), entregar els 3 exercicis d’avaluacions continuades que estableixin els professors i tenir >=5 de la qualificació global.

Tutoria

Les tutories es convindran per correu electrònic o a les hores de classe.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació serà presencial o a través de mitjans telemàtics (per ex. correu electrònic, Google Meet o Microsoft Teams). Es prega a l'estudiantat llegir bé la documentació disponible a Internet (per ex., fitxa de l’assignatura, Moodle, normativa de la Facultat), resoldre els dubtes a les classes presencials i només enviar correus electrònics si és completament imprescindible.

Observacions

Es recomana matricular-se d'aquesta assignatura simultàniament a l'assignatura de Pràctiques d'Ecologia.

Assignatures recomanades

 • Anàlisi avançada de dades
 • Botànica
 • Zoologia

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.