Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Metodologies bàsiques en bioquímica
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JESSICA CASTRO GALLEGOS  / ADRIÀ DURAN SIDERA  / MONTSERRAT FERRER BATALLÉ  / MARTA GONZALEZ BARTULOS  / VERONICA GORDO HERNANDEZ  / ROSA PERACAULA MIRO  / ALEJANDRO ROMERO CASAÑAS  / MARIA VILANOVA BRUGUES
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Identificar i entendre , a nivell estructural i funcional , les bases moleculars de les estructures i els processos biològics , les seves aplicacions i els mecanismes de regulació.

Continguts

1. Per tal d'entendre el funcionament dels sistemes biològics a nivell bioquímic s’ha de procedir a l'aïllament i purificació del material biològic i a la detecció i quantificació dels seus compostos. En aquest context, l'objectiu d'aquesta assignatura és l'aprenentatge de les tècniques bioquímiques bàsiques següents:

          1.1. Tècniques espectrofotomètriques.

          1.2. Tècniques de separació:

                    1.2.1. Precipitació i Centrifugació.

                    1.2.2. Cromatografia.

                    1.2.3. Electroforesi.

          1.3. Tècniques de quantificació de proteïnes.

          1.4. Tècniques enzimàtiques.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 5,50 39,50 0 45,00
Resolució d'exercicis 2,00 2,00 0 4,00
Sessió pràctica 20,00 6,00 0 26,00
Total 27,50 47,50 0 75

Bibliografia

 • Nelson, David L (2009 ). Lehninger principios de bioquímica (5a ed.). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Berg, Jeremy Mark (cop. 2008 ). Bioquímica . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Voet, Donald (cop. 2006 ). Bioquímica : 3a edición . Buenos Aires [etc.]: Médica panamericana. Catàleg
 • Mathews, Christopher K (cop.2002 ). Bioquímica . Madrid [etc.]: Pearson Educación :Addison Wesley. Catàleg
 • Gómez-Moreno Calera, Carlos Sancho Sanz, Javier (2003 ). Estructura de proteínas . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Fersht, Alan (cop. 1999 ). Structure and mechanism in protein science : a guide to enzyme catalysis and protein folding . New York: W. H. Freeman and Company. Catàleg
 • Fersht, Alan (1984 ). Enzime structure and mechanism (2nd ed.). New York: Freeman. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Sessions pràctiques al laboratori S'avalua la competència "Treball en equip" pel PAC. 0 No
Prova pràctica Es realitzaran proves pràctiques avaluant els resultats obtinguts 40 No
Prova final escrita S'avaluaran els continguts de l'assignatura a nivell teòric i pràctic. 60

Qualificació

Es realitzaran proves pràctiques al laboratori (40% nota final). La nota és individual (NO RECUPERABLE).

Prova final escrita que correspon a l'avaluació teorico-pràctica (60% nota final). La nota és individual (RECUPERABLE). Dins d'aquesta prova final escrita hi haurà una part corresponent a càlculs senzills de la que s'haurà de superar un mínim del 50% per acabar de corregir tot l'examen (per exemple, una pregunta de 1 punt de la que s'haurà de treure un mínim de 0,5 punts per aprovar l'examen final).

CRITERIS GENERALS

1. Totes les SESSIONS DE LABORATORI són D’ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA i són NO RECUPERABLES.

2. Per tal d'aprovar l'assignatura, caldrà:
- SUPERAR el 50% d'un APARTAT DE CÀLCULS inclòs en l'examen final.
- Una QUALIFICACIÓ MÍNIMA DE 5 (sobre 10) en la PROVA FINAL ESCRITA.
- Una QUALIFICACIÓ MITJANA mínima de 5.

3. Aquells alumnes que ja han realitzat aquesta assignatura en cursos anteriors (de forma presencial) CAL QUE REPETEIXIN LES PRÀCTIQUES.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un NO PRESENTAT aquell estudiant que no es presenti a cap de les dues convocatòries de l'examen final escrit o que no es presenti a les sessions obligatòries de pràctiques.

Avaluació única:
Pels estudiants que s'acullin a l'avaluació única, l'assistència a les session pràctiques segueix sent OBLIGATÒRIA.
Com a prova d'avaluació, només hauran de fer la prova final escrita, que representarà el 100% de la nota final (RECUPERABLE).

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Per resoldre dubtes relacionats amb l'assignatura, els estudiants podran sol·licitar tutories individualitzades o en grups petits amb el seu professor/a a través de correu electrònic. Aquestes tutories es realitzaran de forma presencial o per videoconferència.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les comunicacions generals per a tot l'alumnat de l'assignatura es farà via fòrum de Moodle. La comunicació entre estudiants i professors es farà mtjançant correu electrònic, ja sigui per plantejar dubtes sobre el contingut de l'assignatura de forma puntual, o per acordar tutories.

Observacions

L'ASSISTÈNCIA a TOTES les sessions és OBLIGATÒRIA.

Per les sessions de laboratori és INDISPENSABLE portar BATA, RETOLADOR DE VIDRE, CALCULADORA, ULLERES DE PROTECCIÓ, PERES PER A PIPETES, LLIBRETA i GUIÓ DE PRÀCTIQUES.

Qualsevol CANVI DE GRUP de pràctiques s’ha de dur a terme via SECRETARIA ACADÈMICA.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de tancament de la facultat o confinament, les sessions al laboratori seran substituïdes per vídeos explicatius de les diferents pràctiques seguint el contingut del guió, així com explicacions de les tècniques i procediments experimentals que s'haurien realitzat al laboratori.
Aquests videos estaran disponibles durant el període reservat per coordinació d'estudis per a realitzar les pràctiques.

Modificació de l'avaluació:
En cas de tancament de la facultat o confinament, es substituirà l'examen pràctic per un treball NO RECUPERABLE que valdrà igualment un 40% de la nota final. Aquest treball avaluarà que s'hagin assolit les competències necessàries mitjançant les preguntes que hi ha al llarg del guió de pràctiques.
L'examen final escrit continuarà tenint un valor del 60% de la nota final i serà RECUPERABLE. En cas de no poder-lo fer de forma presencial, es farà via Moodle.

Tutoria i comunicació:
Les comunicacions generals per a tots els alumnes de l'assignatura es faran via fòrum de Moodle.

La comunicació i interacció entre estudiant i professor es farà principalment via mail, ja sigui per resoldre dubtes del contingut de l'assignatura o altres aspectes relacionats amb la docència.

A través d'aquest mitjà es podran acordar tutories individualitzades o en grups petits per resoldre dubtes relacionats amb l'assignatura que no s'hagin pogut resoldre per mail. Aquestes tutories seran per videoconferència o presencialment, si és possible.