Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Fonaments. Factors ambientals. Autoecologia. Ecofisiologia. Interacció entre espècies. Descripció i tipus de comunitats. Estructura i funció d'ecosistemes. Successió i explotació. Ecologia humana.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BL

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Emili Garcia Berthou  / Elena Guasch Padro  / Anna Maria Romani Cornet
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Grup CA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Emili Garcia Berthou  / Elena Guasch Padro  / Anna Maria Romani Cornet
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CE3 - Identificar i descriure els cicles biològics i les adaptacions funcionals al medi.
 • Identificar i descriure els cicles biològics i les adaptacions funcionals al medi.
 • CE9 - Comprendre els diferents nivells organitzatius de l'ecosistema i els seus components, les interaccions entre els éssers vius i el seu entorn i identificar les problemàtiques ambientals associades amb la conservació dels ecosistemes i la preservació de la biodiversitat.
 • Comprendre els diferents nivells organitzatius del ecosistema i els seus components, la interacció entre els éssers vius i el seu entorn i identificar les problemàtiques ambientals associades amb la conservació dels ecosistemes i la preservació de la biodiversitat.
 • Comprendre i descriure l'estructura i la dinàmica de comunitats, poblacions i ecosistemes.
 • CE18 - Comprendre i descriure l'estructura i la dinàmica de comunitats, poblacions i ecosistemes.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ

          1.1. Què és l’Ecologia? Definició d'ecologia. Orígens i història de l'ecologia. Nivells d'integració i branques de l’ecologia.

2. ECOLOGIA DE POBLACIONS i ECOLOGIA EVOLUTIVA

          2.1. Introducció. Individu, població i cohort. Característiques de les poblacions: grandària poblacional, distribució espacial i processos demogràfics.

          2.2. Dinàmica poblacional. Creixement continu i discret. Creixement exponencial. Taules de vida. Regulació poblacional. Creixement logístic i competència intraespecífica. Regulació denso-dependent i denso-independent.

          2.3. Competència. Definició i tipus. Exclusió competitiva o coexistència: model de Lotka-Volterra. Evidència de la competència: estudis experimentals i observacionals. Competència interespecífica i encavalcament de nínxol ("niche overlap").

          2.4. Depredació. Concepte de depredador. Efectes de la depredació. Amplitud de la dieta. Teoria de l'aprovisionament òptim ("optimal foraging"). Resposta funcional. Dinàmica de la depredació: models de Lotka-Volterra.

          2.5. Altres interaccions interespecífiques. Simbiosi i mutualisme. Parasitisme i malalties.

          2.6. Cicle vital. Components i compromisos del cicle vital. Selecció r i selecció K. Altres classificacions dels cicles vitals/hàbitats.

3. ECOLOGIA DE COMUNITATS

          3.1. Introducció. Concepte de comunitat. Enfocs de Clements (superorganisme) i Gleason (individualista).

          3.2. Estructura de les comunitats. Relació riquesa-àrea. Índexos de diversitat. Diagrames de rang-abundància. Diversitat alfa i beta. Complexitat i estructura vertical de les comunitats. Tècniques per a la descripció de les comunitats.

          3.3. Successió ecològica i pertorbacions. Definició i tipus de successió ecològica. Mecanismes biològics que intervenen en la successió. Regularitats de les successions. Pertorbacions. Estabilitat: resistència, resiliència i hipòtesi de la pertorbació intermèdia.

4. ECOLOGIA D'ECOSISTEMES

          4.1. Introducció. Concepte d'ecosistema. Nivells tròfics, flux d’energia i cicle de la matèria. Energia endosomàtica i exosomàtica.

          4.2. Producció primària. Biomassa, producció i eficiència. Condicions i recursos (Q10). Gradients de producció. Energia exosomàtica i producció. Producció primària als ecosistemes aquàtics i terrestres.

          4.3. Flux d’energia. Producció secundària i descomposició.

          4.4. Cicle de nutrients. Cicle de nutrients en ecosistemes. Cicles biogeoquímics

          4.5. Comparació entre el funcionament dels ecosistemes terrestres i aquàtics.

5. BIOGEOGRAFIA I CONSERVACIÓ

          5.1. Biogeografia. Gradients de riquesa d'espècies. Teoria de la biogeografia insular de MacArthur i Wilson.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 51,00 99,00 150,00
Total 51,00 99,00 150

Bibliografia

 • Begon, Michael (cop. 1995 ). Ecología : individuos, poblaciones y comunidades . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Begon, Michael (cop. 1999 ). Ecología : individuos, poblaciones y comunidades (3a ed.). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Begon, Michael (2006 ). Ecology : from individuals to ecosystems (4th ed.). Malden, MA: Blackwell Pub.. Catàleg
 • Begon, Michael (cop. 2014 ). Essentials of ecology (4rd ed.). Hoboken, NJ: Wiley. Catàleg
 • Dodson, Stanley I. (1998 ). Ecology . New York [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Gotelli, Nicholas J (cop. 2001 ). A Primer of ecology (3rd ed.). Sunderland (Mass.): Sinauer Associates. Catàleg
 • Krebs, Charles J (1986 ). Ecología : análisis experimental de la distribución y abundancia . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Krebs, Charles J (cop. 1999 ). Ecological methodology (2nd ed). Menlo Park [Calif.] [etc.]: Benjamin/Cummings. Catàleg
 • Krebs, Charles J (cop. 2001 ). Ecology : the experimental analysis of distribution and abundance (5th ed.). San Francisco: Benjamin Cummings. Catàleg
 • Krebs, Charles J (2008 ). Ecology : the experimental analysis of distribution and abundance (6th ed. /|bInternational ed.). Harlow: Pearson Education. Catàleg
 • Lomolino, Mark V (cop. 2010 ). Biogeography (4th ed.). Sunderland, Mass.: Sinauer Associates. Catàleg
 • Magurran, Anne E (1989 ). Diversidad ecológica y su medición . Barcelona: Vedrà. Catàleg
 • Margalef i López, Ramon (1974 ). Ecología . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Margalef i López, Ramon (1986 ). Ecología (4ª ed.). Barcelona: Planeta. Catàleg
 • Molles, Manuel C (cop. 2006 ). Ecología : conceptos y aplicaciones . Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Molles, Manuel C (cop. 2005 ). Ecology : concepts and applications (3rd ed.). Boston [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Molles, Manuel C (cop. 2013 ). Ecology : concepts and applications (6th ed.). New York, NY: McGraw-Hill. Catàleg
 • Piñol, Josep (2006 ). Ecología con números : una introducción a la ecología conproblemas y ejercicios de simulación . Barcelona: Lynx. Catàleg
 • Ricklefs, Robert E (cop. 2000 ). Ecology (4th ed.). New York: Freeman and Company. Catàleg
 • Ricklefs, Robert E (cop.1998 ). Invitación a la ecología : la economía de la naturaleza :libro de texto sobre ecología básica (4ª ed.). Buenos Aires [etc.]: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Ricklefs, Robert E (2001 ). The Economy of nature (5th ed.). New York: W.H. Freeman. Catàleg
 • Ricklefs, Robert E (cop. 2008 ). The Economy of nature (6th ed.). New York: W.H. Freeman. Catàleg
 • Smith, Thomas M (cop. 2007 ). Ecología (6a ed.). Madrid: Addison Wesley. Catàleg
 • Soberón Mainero, Jorge (1989 ). Ecología de poblaciones . México: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Townsend, Colin R (2003 ). Essentials of ecology (2nd ed.). Oxford [etc.]: Blackwell Publishing. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució de problemes, estudis de casos i realització de seminaris en grups mitjans El curs busca introduir a l’alumnat en els principals continguts i procediments de l’ecologia. Això comporta no només la recepció i treball de la informació sinó també la participació activa tant a nivell de classes teòriques com pràctiques. Les avaluacions inclouran la valoració dels continguts assolits i també de la correcció en l’expressió, estructura i presentació del treball o examen.

En el cas que es detecti que un treball/examen s’ha copiat, tant el treball/examen original com la còpia obtindran la qualificació de zero.

Només s’acceptaran els treballs presentats dins del termini establert pel professor/a responsable corresponent. Un treball presentat fora de termini obtindrà una nota de 4 com a màxim si es presenta fins a una setmana tard i de 0 si es presenta amb més retard.
40
Exàmens El curs busca introduir a l’alumnat en els principals continguts i procediments de l’ecologia. Això comporta no només la recepció i treball de la informació sinó també la participació activa tant a nivell de classes teòriques com pràctiques. Les avaluacions inclouran la valoració dels continguts assolits i també de la correcció en l’expressió, estructura i presentació del treball o examen.

En el cas que es detecti que un treball/examen s’ha copiat, tant el treball/examen original com la còpia obtindran la qualificació de zero.

Només s’acceptaran els treballs presentats dins del termini establert pel professor/a responsable corresponent. Un treball presentat fora de termini obtindrà una nota de 4 com a màxim si es presenta fins a una setmana tard i de 0 si es presenta amb més retard.
60

Qualificació

El curs busca introduir a l’alumnat en els principals continguts i procediments de l’ecologia. Això comporta no només la recepció i treball de la informació sinó també la participació activa tant a nivell de classes teòriques com pràctiques. Les avaluacions inclouran la valoració dels continguts assolits i també de la correcció en l’expressió, estructura i presentació del treball o examen.

En el cas que es detecti que un treball/examen s’ha copiat, tant el treball/examen original com la còpia obtindran la qualificació de zero.

Només s’acceptaran els treballs presentats dins del termini establert pel professor/a responsable corresponent. Un treball presentat fora de termini obtindrà una nota de 4 com a màxim si es presenta fins a una setmana tard i de 0 si es presenta amb més retard.

Hi haurà 3 activitats d’avaluació continuada (AC) obligatòries. Qualsevol AC obligatòria no presentada tindrà la qualificació de 0. Hi podran haver altres ACs opcionals (entrega voluntària). En el cas dels alumnes repetidors, es recomana repetir les ACs però es guardarà la qualificació del curs anterior si s’ha aprovat el conjunt d’ACs i així se sol•licita el els primers quinze dies mes de classe; en aquest cas, aquests alumnes només hauran d’aprovar els dos exàmens. En tot cas, el contingut de qualsevol AC del curs pot entrar als exàmens. Les qualificacions dels exàmens no es guarden d’un curs al següent.

1er examen parcial: previsiblement a finals d’octubre (setmana assignada a períodes d’avaluació). Segon parcial: previsiblement a principis de gener (data assignada per a l’examen final).

L'alumnat que hagi suspès el/els parcials tindrà una oportunitat de recuperar l'examen o exàmens suspesos (previsiblement a finals de gener). Per aprovar l’assignatura cal aprovar tant els dos parcials (o bé la seva recuperació) i el conjunt d’ACs. La qualificació consistirà en 40% corresponent a les ACs i 60% als dos exàmens.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Qualsevol activitat d'avaluació obligatòria no presentada tindrà la qualificació de 0. Una qualificació final de NP (no presentat) s'obtindrà només quan l'alumne no participi en cap de les activitats d'avaluació.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.