Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
El fenomen turístic a la societat contemporània. Estudi de l'impacte ambiental del turisme. Els diferents espais turístics.
Crèdits:
9
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LAIA DE ARMENGOL CATA  / Maria Rosa Fraguell Sansbello

Altres Competències

 • Comprendre els principals conceptes de l'estudi ambiental del turisme
 • Analitzar els diversos impactes en el medi ambient derivats de la implantació turística.
 • Utilitzar les principals tècniques metodològiques en l'anàlisi ambiental del turisme.
 • Interrelacionar l'estudi dels espais turístics tradicionals amb els nous escenaris.
 • Realitzar treball de camp i coneixement directe del territori turístic.
 • Combinar les dimensions temporal i espacial en l'explicació dels processos de transformació turístics.
 • Ser capaç de realitzar diagnòstics i informes ambientals de l'espai turístic a partir de diferents tecnologies de la informació geogràfica i la cartografia.
 • Generar sensibilitat i interès pels temes mediambientals dels espais turístics.
 • Llegir i analitzar textos de les publicacions científiques de l'àmbit turístic.
 • Utilitzar i analitzar informació dels anuaris estadístics i dels mitjans de comunicació.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ

2. Turisme, oci i recreació: conflictes de definició.

3. El turisme internacional: principals escenaris i fluxos turístics.

4. L'evolució històrica del turisme: del turisme aristocràtic al turisme de masses.

5. Els canvis en el turisme: la postmodernitat.

6. Els components espacials del turisme.

7. Els models espacials i temporals.

8. Turisme i impactes. L'alternativa: la sostenibilitat.

9. Mètodes i instruments quantitatius d'anàlisi de l'espai turístic.

10. EL TURISME EN ELS ESPAIS NATURALS I RURALS

11. La Garrotxa: turistes en el camp.

12. Els agents de promoció del turisme en els espais naturals i rurals.

13. Els segments turístics en els espais naturals i rurals: definicions, models i característiques.

14. Els productes turístics en els espais naturals i rurals.

15. EL TURISME EN ELS ESPAIS LITORALS

16. L'evolució del turisme a la Costa Brava.

17. Els nous espais litorals perifèrics.

18. La transformació i degradació del litoral: urbanisme, platges i ports esportius.

19. La crisi de la massificació del litoral: del creixement a la reestructuració.

20. EL TURISME EN ELS ESPAIS D'ALTA MUNTANYA

21. El Pirineu: turistes en la neu.

22. Tipologies de desenvolupament d'estacions d'esquí.

23. Els impactes ambientals del turisme de neu i la degradació de la muntanya.

24. EL TURISME EN ALTRES ESCENARIS

25. El turisme de parcs temàtics.

26. El turisme de golf: urbanisme i "no llocs".

27. El turisme urbà. El model "città slow".

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 0 34,00 34,00
Lectura / comentari de textos 0 10,00 10,00
Prova d'avaluació 4,00 25,00 29,00
Sessió expositiva 54,00 0 54,00
Sortida de camp 10,00 0 10,00
Tutories de grup 1,00 0 1,00
Total 69,00 69,00 138

Bibliografia

 • Barbaza, Yvette, Cals i Güell, Joan (1988). El Paisatge humà de la Costa Brava. Barcelona: Edicions 62.
 • Barragán Muñoz, Juan Manuel, Clark, John R., (2003). Medio ambiente y desarrollo en áreas litorales :introducción a la planificación y gestión integradas. Cádiz: Universidad de Cádiz.
 • Basora, Xavier; Romero-Lengua, Jordi; Huguet, Pol; Sabaté, Xavier (2009). Ecoturisme a Catalunya. Una alternativa de turisme sostenible a la natura. Generalitat de Catalunya, Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible.
 • Blázquez i Salom, Macià, Murray, Ivan, Garau, Joana M., Alomar Mateu, Celestí (2002). El Tercer boom : indicadors de sostenibilitat del turisme deles Illes Balears, 1989-1999. Palma de Mallorca: Centre d'Investigació i Tecnologies Turístiques de les Illes Balears [etc.].
 • Bosch Camprubí, Ramon (cop. 1998). Turismo y medio ambiente. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.
 • Campillo, X.; Font, X. (2004). Avaluació de la sostenibilitat del turisme a l'Alt Pirineu i Aran. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible.
 • Cànoves, Gemma; Herrera Jiménez, Luís; Cuesta Fernández, Lucia (2006). El turisme rural a Catalunya: una aposta mediambiental i de qualitat. Barcelona: Fundació Abertis.
 • Callizo Soneiro, Javier (DL 1991). Aproximación a la geografía del turismo. Madrid: Síntesis.
 • Capellà, Josep, Donaire, José Antonio, Fraguell i Sansbelló, Rosa Maria, coord. (1998). Turisme sostenible a la Mediterrània : guia per a la gestió local. [Girona]: Brau.
 • Carraud, Michel; Servoin, François (2001). Le tourisme de montagne à l'heure européenne. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble.
 • Ceballos-Lascuráin, Héctor, (1996). Tourism, ecotourism, and protected areas : the state of nature-based tourism around the world and guidelines for itsdevelopment. Gland [etc.]: IUCN.
 • Debarbieux, Bernard (1995). Tourisme et montagne. Paris: Economica.
 • Fennell, David A. (2003). Ecotourism : an introduction (2nd ed.). London [etc.]: Routledge.
 • Fullana i Palmer, Pere, Ayuso Siart, Silvia (2002). Turismo sostenible. Barcelona: Rubes.
 • Hill, Jennifer; Gale, Tim (2009). Ecotourism and Environmental Sustainability. Hardback.
 • Institut français de l'environnement (cop. 2000). Tourisme, environnement, territoire : les indicateurs Ifen. Orléans: Institut français de l'environnement.
 • López i Palomeque, Francesc, Vera Rebollo, J. Fernando, coord., Marchena Gómez, Manuel J., Anton Clavé, Salvador (1997). Análisis territorial del turismo : una nueva geografía delturismo. Barcelona: Ariel.
 • MacCannell, Dean (2003 ). El Turista : una nueva teoría de la clase ociosa . Barcelona: Melusina. Catàleg
 • Pérez de las Heras, Mónica (2003). La Guía del ecoturismo o cómo conservar la naturaleza a través del turismo (2ª ed.). Madrid [etc.]: Mundi-Prensa.
 • Pérez de las Heras, Mónica (2004). Manual del turismo sostenible : cómo conseguir un turismo social, económico y ambientalmente responsable. Madrid [etc.]: Mundi-Prensa.
 • Priestley, Gerda K. Llurdés Coit, Joan Carles Vancells Farraró, Albert (cop. 2007 ). Estrategia y gestión del turismo en el municipio . Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. Catàleg
 • Rural tourism in Europe : experiences, development andperspectives (cop. 2004). Madrid: World Tourism Organization.
 • Sancho Royo, Fernando (coord.) (2003). Turismo rural y medio ambiente, propuesta para una metodología de análisis. Junta de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente.
 • Turner, Louis, Ash, John (1991). La Horda dorada. Madrid: Endymion.
 • Urry, John (2004). La Mirada del turista. Lima: Universidad de San Martín de Porres.
 • Valdés Peláez, Luis (2001). Turismo y medio ambiente. Madrid: Civitas.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
SESSIONS TEÒRIQUES DEL CONTINGUT DEL PROGRAMA
Desenvolupament dels continguts del programa, a partir de classes expositives amb el suport del programa informàtic PowerPoint, i amb la introducció d'exemples pràctics, breus textos, notícies, imatges, gràfics i estadístiques per incitar la participació i les aportacions crítiques dels estudiants en les diverses parts que el composen.
Es tindrà en compte l'assistència i la participació en la classe en el procés d'arrodoniment de la nota final.
TUTORIES
Per tal de garantir la correcta tutorització dels estudiants al llarg del quadrimestre i de reforçar la funció que ha de tenir l'avaluació continuada, s'establirà un règim de tutories en el qual, com a mínim dues seran obligatòries. L'objectiu d'aquestes tutories serà doble: d'una banda, comprovar que l'alumne té una evolució adequada tant en l'assoliment de les competències, com en l'aprenentage dels continguts i les habilitats promogudes dins les activitats/pràctiques; d'una altra, tenir una interrelació prou fluïda amb cada estudiant que garanteixi que l'assignatura es troba al seu abast i que respon a les expectatives derivades del seu plantejament global.
Es tindrà en compte la participació en les tutories (com a mínim dues) en el procés d'arrodoniment de la nota final.
LECTURA I COMENTARI DE DOSSIERS DE TEXTOS
Per mitjà d'aquests dossiers es proporcionarà a l'estudiant una mostra variada de lectures que aprofundeixen sobre alguns punts considerats clau en el programa. Es prendrà de mostra alguns dels textos perquè siguin incorporats en els debats participatius que es desenvoluparan a través de dos fòrums virtuals amb el suport de l'entorn "Moodle".
S'avaluarà l'estudiant que participa en els fòrums virtuals. La seva participació equival a un 10% de la nota final (5% cadascun dels dos fòrums). 10
PRÀCTICA DISSENY D'UN ITINERARI TURÍSTIC
L'objectiu de la pràctica és aprendre la metodologia per elaborar un itinerari turístic sostenible i de valorització dels recursos en un espai rural/natural.
La nota obtinguda de la pràctica equival a un 20% de la nota final. 20
SORTIDA DE CAMP A LA COMARCA DE LA SELVA
L'objectiu de la sortida és aprendre diferents metodologies per a dissenyar un itinerari turístic de senderisme i/o de cicloturisme en un espai rural i/o natural, analitzant el cas de la xarxa d'itineraris existents a la comarca de la Selva, el qual servirà d'exemple per a la realització de la pràctica sobre disseny d'un itinerari turístic.
S'avaluarà l'assistència de l'alumne a la sortida, la qual és obligatòria per a poder presentar la pràctica de disseny d'un itinerari turístic.
PRÀCTICA ANÀLISI DE PLATGES
L'objectiu de la pràctica és avaluar l'estat de qualitat i el nivell de saturació potencial de les platges d'un municipi català a escollir per l'estudiant.
La nota de la pràctica equival a un 20% de la nota final. 20
SORTIDA DE CAMP A LES PLATGES DE LA COSTA BRAVA
L'objectiu de la sortida és analitzar diferents platges de la Costa Brava a nivell qualitatiu i les problemàtiques derivades de la sobrefreqüentació turística, les quals serviran d'exemple per a la realització de la pràctica sobre platges.
S'avaluarà l'assistència de l'alumne a la sortida, la qual és obligatòria per a poder presentar la pràctica d'anàlisi de platges.
EXÀMENS
Es realitzaran dos exàmens parcials eliminatoris. L'alumne que no aprovi algun dels dos exàmens parcials caldrà que es presenti a l'examen final. Els exàmens estaran formats per una sèrie de preguntes en les quals s'avaluaran els coneixements i les capacitats adquirides al llarg del quadrimestre en les classes teòriques.
La nota promig dels exàmens equival a un 50% de la nota final. 50

Qualificació

- Un 50% de la nota final s'obté de l'examen teòric.
- Un 40% més s'obté de la nota mitjana de les pràctiques.
- I el 10% restant s'obté de la participació en els dos fòrums de debat.
- Per aprovar l'assignatura és obligatori aprovar l'examen i la mitjana de pràctiques amb un mínim de 5.
- Els criteris d'avaluació varien en la segona convocatòria: un 50% de la nota final s'obté de l'examen teòric (el qual incorpora els continguts dels textos debatuts a través dels fòrums) i el 50% restant s'obté de la nota mitjana de les pràctiques.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà com a "No Presentat" aquell/a estudiant que compleixi alguna de les dues condicions:
1- Que no hagi fet algun dels dos exàmens parcials i/o el final.
2- Que no hagi presentat alguna de les dues pràctiques.

Observacions

Aquesta assignatura està integrada dins el Programa d'Innovació Docent de la Xarxa d'Avaluació de la Universitat de Girona.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.