Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
Cèl.lules en un context social: Interaccions cel·lulars: receptors i sistemes de transducció del senyal. El sistema immunològic com exemple d'interaccions cel.lulars complexes. Bases cel.lulars dels sistemes innat i adaptatiu. La inflamació.
Crèdits:
5
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Majoritàriament (75%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JUDIT BASSOLS CASADEVALL  / GEMMA HUGUET BLANCO  / M. LUISA MOLINAS DE FERRER  / OLGA SERRA FIGUERAS

Competències

 • Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • Comunicació oral i escrita en llengua materna
 • Capacitat de gestionar eficientment la informació

Altres Competències

 • Interpretar vies de senyalització cel.lular complexes i el seu significat en el context d'un organisme pluricel.lular.
 • - Maneig de tècniques bàsiques en biologia cel.lular, en concret immunohistoquímiques.
 • - Realització de dissenys experimentals, des dels aspectes més bàsics i pragmàtics als més complexes i teòrics.
 • Coneixer i integrar els diferents nivells de defensa animal.
 • Dominar el lleguatge bàsic de la immunologia i saber descriure un proces inflamatori i/o infeccios.

Continguts

1. 1 ------ VIES DE COMUNICACIÓ CEL·LULAR.

2. 1.1 Comunicació cel.lular

3. 1.2. Receptors i transducció de senyals.

4. 1.3 Transducció del senyal en neurobiologia

5. 3.------ BASES CEL·LULARS DE LA IMMUNOLOGIA

6. 3.1 Concepte d'immunitat

7. 3.2. Immunitat innata

8. 3.3 Immunitat adaptativa

9. 3.4 Concepte d'inflamació

10. 3.5.La inflamació aguda

11. 3.3. Mitjancers. Mitjancers cel.lulars i plasmàtics.

12. 3.4. Immununòcits. Fagòcits.

13. 3.6 Limfòcits

14. 3.10 Reaccions humorlas i cel.lulars

15. -------SESSIONS PRÀCTIQUES

16. - Marcatge de la peroxidasa a cèl.lules de la sang

17. - Immunomarcatge dels limfòcits T.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3,00 0 3,00
Elaboració individual de treballs 0 10,00 10,00
Seminaris 6,00 14,00 20,00
Sessió expositiva 10,00 10,00 20,00
Sessió participativa 12,00 12,00 24,00
Sessió pràctica 15,00 0 15,00
Total 46,00 46,00 92

Bibliografia

 • Alberts, Bruce, Durfort i Coll, Mercè, Llobera i Sande, Miquel (2004). Biología molecular de la célula (4ª ed.). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Abbas, Abul K., Lichtman, Andrew H., Pober, Jordan S. (cop. 2000). Cellular and molecular immunology (4th ed). Philadelphia (Pa.) [etc.]: Saunders. Catàleg
 • Bray, Dennis (1992). Cell movements. New York: Garland. Catàleg
 • Hay, Frank C., Westwood, Olwyn M. R. (2002). Practical immunology (4th ed.). Oxford: Blackwell Science. Catàleg
 • Janeway, Charles A. (cop. 2001). Immunobiology : the immune system in health and disease (5th ed.). New York [etc.]: Garland. Catàleg
 • Lodish, Harvey F. (cop. 2005). Biología celular y molecular (5ª ed.). Buenos Aires Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • Roitt, Ivan M. (cop. 1998). Inmunología : fundamentos (9ª ed.). Madrid [etc.]: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Wood, Peter John (cop. 2001). Understanding immunology. Harlow (England) [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Cooper, Geoffrey M (cop. 2008 ). La Célula (4 ed.). Madrid: Marbán. Catàleg
 • Bear, Mark F (cop. 2008 ). Neurociencia : la exploración del cerebro (3a ed.). Barcelona [etc.]: Wolters Kluwer. Catàleg
 • Haines, Duane E. (cop. 2003 ). Principios de neurociencia (2a ed.). Barcelona: Elsevier Science. Catàleg
 • Carter, David|q(David Allan) (cop. 1999 ). Molecular neuroscience . Essex: Pearson Education/Longman. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Organització de seminaris consistents en la discussió d'articles científics. Els seminaris es preparan en grup i per sorteig dos dels alumnes presentaran el seminari. S'elaborarà un qüestionari sobre el contingut del seminari. S'avaluarà el treball de grup a través del power-point, el qüestionari i la presentació del seminari.
S'avaluarà la comprensió del treball presentat per altres grups a través d'un qüestionari elaborat per els alumnes.
20
Els alumnes podran per fer anàlisi crítica d'articles seleccionats.
Treball de descripció d'un cas clínic seguint les pautes indicades pel professor.
Memòria de pràctiques 5
Examen final 65

Qualificació

AVALUACIO:

L'avaluació de l'assignatura es farà a través d'un examen escrit general (65% del total de la nota, 30% corresponent a comunicació cel.lular i migració i 35% corresponent a immunitat), de la memòria de pràctiques (5%), el treball i qüestionari al voltant de l'article científic (20%) i del treball d'immunologia (10%).

L'examen constarà de preguntes tipus test, preguntes curtes i problemes. Es valorarà la capacitat de síntesi i de relacionar conceptes.

A més de l'examen, per aprovar serà requisit indispensable: i) Haver fet les pràctiques i presentat la memòria. ii)Que el treball d'immunologia superi un mímim de qualitat. iii) Haver realitzat el treball sobre l'article científic i respost el qüestionari proposat en la discussió de l'article.

En la segona convocatòria d'examen es podrà optar per mantenir les notes dels treballs d’avaluació continuada i realitzar un examen que representarà el 70% de la nota, o realitzar una única prova que acrediti tots els coneixements que s'haurien d'haver assolit, tant pràctics com teòrics.

Observacions

MÈTODES DOCENTS:

Sessions participatives: els seminaris sobre els articles científics es treballaran en grups en sessions tutoritzades. Al full de l'assignatura trobareu les instruccions precises per a la realització dels seminaris.
Classes teòriques: el professor exposarà un tema.

La part del temari corresponent a "Bases Cel.lulars de la Immunitat" s'impartirà de manera mixta. Els alumnes prepararan els temes amb antelació que es trobaran disponibles a la web (http://hidra.udg.edu/docencia/biologia/bci/)a les classes, el professor farà una introducció/resum seguida d'una discussió i aclariment de continguts.

Classes pràctiques: al laboratori amb redacció i entrega d'una memòria. Les pràctiques s'enfoquen de forma que el propi alumne treballa en el disseny experimental. La memòria no haurà de superar les 7 pàgines i s'estructurarà en forma de: introducció, material i mètodes, resultats, discussió i bibliografia consultada. L'objectiu és apredre tècniques bàsiques en biologia cel·ular, concretament immunohistoquímica aplicada a l'estudi del sistema limfocitari. També, ensenyar el procés de disseny experimental: concreció del problema, establiment d’hipòtesi, disseny experimental, planificació amb cerca del material en catàlegs, elaboració del protocol, execució de l'experiment, anàlisi de dades i discussió de resultats.

L'assitència a les classes és obligatòria. A les sessions pràctiques cal portar bata i el guió de pràctiques.


PRÀCTIQUES:
A les sessions pràctiques heu de portar impresos els documents que trobareu a la carpeta de Pràtiques ABC.