Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
El llenguatge visual a l'educació infantil. Valors educatius i elements de l'expressió plàstica. La globalització en l'expressió plàstica. Recursos didàctics i materials a l'expressió plàstica. Coneixement des de la pràctica a l'escola.
Crèdits:
9
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Dayan Holmeider Castañeda Rincon  / Marian Vayreda Puigvert

Altres Competències

 • Construir un coneixement global de la didàctica de les arts visuals i plàstiques per l'educació infantil.
 • Saber planificar la tasca docent i facilitar els elements per fer una reflexió del procés d´ensenyament-aprenentage de les arts adequat a cada situació.
 • Adquirir consciència i mètode de crítica de la imatge en la cultura de la comunicació visual en general. Evidenciar qüestions d'identitat, multiculturalitat, ambient, pau, no discriminació, creativitat…
 • Relacionar el medi artístic amb el desenvolupament sensorial, motriu, emocional, cognitiu i social de l'infant.
 • Conèixer i desenvolupar mètodes de pluralitat estètica, sensibilització i creació per a la comprensió dels fets i llenguatges artístics, i particularment de les actuacions dels infants en aquest camp.
 • Conèixer l´actual concepció del desenvolupament curricular a l´àrea artística, els seus referents i implicacions.
 • Tenir criteri per elaborar i valorar materials curriculars d´Educació Artística i Estètica i entorns amables, estimulants i apropiats a les necessitats de cada infant i del grup classe.

Continguts

1. CONCEPTES INTRODUCTORIS: EDUCACIÓ ARTÍSTICA I ESTÈTICA.

          1.1. Educació Artística i Estètica o Expressió Plàstica.

          1.2. Objecte d´estudi: anàlisi del fet artístic com a educatiu

          1.3. Què entenem per Didàctica de l´Art? Relacions, història i bases disciplinars.

2. CAP A LA COMPRENSIO I LA CRITICA DEL FET ARTISTIC

          2.1. Cultura artística i visual: teories i tècniques de la formació de la imatge visual

                    2.1.1. L’art no està només als museus. Entre l’art, la cultura visual i l’educació estètica.

                    2.1.2. La percepció i el llenguatge visual. Forma i imatge

                    2.1.3. Els elements materials i les tècniques. Suport, procediment, dimensions.

                    2.1.4. Els elements visuals i les composicions. Color, textura, línia, superfície, volum.

                    2.1.5. Els elements conceptuals i els sistemes de representació. Espai, temps, ordre.

          2.2. L’obra d’art i l’educació infantil

                    2.2.1. Què és art? Quan és art?

                    2.2.2. Art dels artistes i art dels infants

                    2.2.3. L’obra d’art com a motivació per infants i mestres. Valors i identitat.

3. CAP A LA COMPRENSIO EDUCATIVA I L’APRECIACIO ESTETICA DEL DIBUIX INFANTIL

          3.1. Estètica i coneixement en la comunicació artística infantil

                    3.1.1. Sensació, emoció i empatia. Multisensorialitat i interrelació de llenguatges.

                    3.1.2. Percepció i naixement de la forma. Estereotip i creativitat.

                    3.1.3. Estètica quotidiana i entorn (mass-media, llibres, materials didàctics, etc.).

          3.2. Estudis del dibuix infantil i models pedagògics.

                    3.2.1. Bases teòriques dels coneixements inicials en la representació gràfica: percepció, motricitat, simbolització.

                    3.2.2. Teories i models d’Educació Artística pels infants: evolució i contextos.

                    3.2.3. Pautes per analitzar, comprendre, i valorar les representacions plàstiques infantils.

4. CAP AL CONEIXEMENT DEL DCB I L’ORGANITZACIO DE LA PRÀCTICA DOCENT

          4.1. El llenguatge visual i artístic en el currículum

                    4.1.1. Les bases del curriculum i el seu context de desenvolupament.

                    4.1.2. El llenguatge plàstic en l’àrea de llenguatges a l´etapa d´Educació Infantil 0-3 i 3-6.

                    4.1.3. Naturalesa dels continguts i objectius en l’educació infantil.

                    4.1.4. Interrelacions entre els diferents llenguatges i transversalitat en els altres àmbits curriculars.

                    4.1.5. Les estratègies metodològiques, atenció a la diversitat, interdisciplinarietat.

                    4.1.6. Disseny i desenvolupament d’unitats i projectes educatius i material didàctic.

          4.2. Avaluació i recerca. El mestre com a investigador.

                    4.2.1. L´avaluació del procés d´ensenyament-aprenentatge artístic en els infants de 0-3 i 3-6.

                    4.2.2. Anàlisi dels instruments i tècniques d´avaluació. L’observació i la documentació.

                    4.2.3. Avaluació del mestre i del context d’aprenentatge.

          4.3. Un context ambiental i cultural per a un curriculum

                    4.3.1. La importància de l’organització de l’aula per a propiciar actituds i hàbits.

                    4.3.2. La infraestructura . La llum, el color, l’espai, els tallers, els racons, les exposicions...

                    4.3.3. La importància de l’entorn: l’escola i el medi circundant.

                    4.3.4. La importància de la comunitat: professorat, institucions, família, recursos.

          4.4. Tècniques i modalitats artístiques per a l’educació infantil.

                    4.4.1. Metodologies d´anàlisi visual a partir de l´observació directa i indirecta. Actituds d’apreciació i crítica de les imatges mediàtiques i les obres d’art.

                    4.4.2. Adaptació dels processos artístics als infants de 0-3 i de 3-6. Experimentació, contacte, expressió, divergència.

                    4.4.3. Sensorialitat, percepció, imaginació i experiència del cos, de l’entorn i dels altres.

                    4.4.4. Les tècniques artístiques bidimensionals i tridimensionals: procediments gràfics, pictòrics i escultòrics per infants petits. Materials i modalitats alternatius. Audiovisuals i TIC.

                    4.4.5. Estructuració de la pràctica a l´aula i a l´horari extraescolar. Altres recursos: Museu, exposició, centre cultural, taller d’artista, monuments, patrimoni, parc...

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 0 0
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Fer plàstica, : un procés de diàlegs i situacions (1999). Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat.
 • Agirre, Imanol (2000). Teorías y prácticas en educación artística, : ideas para una revisión pragmatista de la experiencia estética. Navarra: Universidad Pública de Navarra.
 • Arnheim, Rudolf (1979). Arte y percepción visual, : psicología del ojo creador: nueva versión. Madrid: Alianza.
 • Balada i Monclús, Marta, Juanola i Terradellas, Roser (1984). L'Educació visual a l'escola: didàctica de la plàstica, propostes per als cicles inicial i mitjà. Barcelona: Rosa Sensat [etc.].
 • Cabanellas, Isabel, Hoyelos, Alfredo (1994). Mensajes entre líneas. [S.l.]: Ayuntamiento de Pamplona.
 • Cabanellas, Isabel, Hoyuelos, Alfredo (DL 1998). Momentos, : Cantos entre balbuceos. Pamplona: Universidad Pública de Navarra.
 • Cabanellas Aguilera, María Isabel (1980). Formación de la imagen plástica del niño, : didáctica y desarrollo del sentido del espacio. [Pamplona]: Diputación Foral de Navarra. Dirección de Educación.
 • Colbert, Cynthia, Taunton, Martha (1990). Discover Art Kindergarten, : a complete program for kindergarten art instruction. Worcester: Davis Publications.
 • Eisner, Elliot W (1995). Educar la visión artística. Barcelona [etc.]: Paidós.
 • Infancia y educación artística (1991). Madrid: Morata.
 • Educación artística y arte infantil (2000). Madrid: Fundamentos.
 • Kellog, Rhoda (1979). Análisis de la expresión plástica del preescolar. Madrid: Cincel.
 • Alvarez Rodríguez, D (2003). Didáctica de la educación artística para primaria. Madrid [etc.]: Prentice Hall.
 • Sala Plana, Joan, Vallés Villanueva, Joan (1996). Traç, : educació visual i plàstica: 1: educació secundària: primer cicle: crèdit comú 1. Barcelona: Vicens Vives.
 • Sala Plana, Joan, Vallés Villanueva, Joan (1996). Traç, : educació visual i plàstica: 2: educació secundària: primer cicle: crèdit comú 2. Barcelona: Vicens Vives.
 • Juanola i Terradellas, Roser (1999). Art, cultura, educació, : idees actuals entorn de l'educació artística. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida.
 • Vygotskii, L. S (2000). La Imaginación y el arte en la infancia, : ensayo psicológico (5ª ed). Madrid: Akal.
 • CALBÓ, M. (2006). Propuestas multisensoriales, multiculturales, interdisciplinares: puntos de part. Aula de innovación educativa, (151), 10-15

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

Tipus d'exàmens:
S´aplicarà l'avaluació diagnòstica, formativa i sumativa, que es desenvoluparà de la manera següent:
Una prova d´avaluació diagnòstica a principi de curs.
Un examen de primer semestre.
Un examen final.
Seguiment de les activitats relacionades amb la teoria.
Realització i presentació de les pràctiques i treballs que s’explicaran al llarg del curs.
Avaluació formativa
Es valorarà que els estudiants s’esforcin en desenvolupar les actituds:
de crítica i autocrítica als processos educatius de l’art i a produccions visuals
de recerca en tots els sentits, de sensibilització, gaudi i empatia cap al llenguatge plàstic d’adults i infants, i cap a l’entorn natural i cultural.
de respecte , acceptació i enriquiment de la diversitat i la multiculturalitat.
Aclariments:
Per a l´avaluació de l´assignatura es tindrà en compte, a més dels treball assenyalats, l´assistència i la participació a les classes teòriques i pràctiques.
Els alumnes sabran els criteris de valoració de l´examen i dels treballs.
S'han d'aprovar totes les parts per a aprovar el curs. Si es suspèn al Juny alguna part, guardarem les notes aprovades fins al Setembre com a màxim.

Observacions

El desenvolupament del programa no es realitza en l’ordre exposat. Es poden treballar en una sola sessió continguts de diferents blocs.
Totes les classes seran teòriques i pràctiques amb material àudio-visual.
S’haurà de disposar d’un dossier elaborat per la professora de cara a la realització de les pràctiques. S’anirà ampliant durant el curs. Cal dir que el curs s´iniciarà amb unes lectures obligatòries per poder establir una terminologia bàsica i uns conceptes de punt de partida.
S'afavorirà el debat i l’aprenentage amb referents com les pràctiques a l´escola, les visites, les conferències a classe per diferents professors experts de l’àrea, artistes...
Les activitats pràctiques poden ser interpretacions escrites o verbals en resposta a propostes pautades, debats, activitats artístiques en general, recerca de material, anàlisi de produccions infantils, crítica d’imatges i obres d’art, disseny d’unitats didàctiques i projectes educatius, revisió de vídeos, preparació d’exposicions pels companys... i altres.
L’alumnat podrà comptar, per l’estudi i la preparació de treballs, amb els recursos del Laboratori d’Arts Plàstiques. I amb la tutorització de la professora.

Assignatures recomanades

 • Diferències individuals i estil en el dibuix infantil

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.