Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Desenvolupament dels Aprenentatges corresponents en relació a les ciències socials. Estratègies didàctiques, nocions espaials i temporals. Les Ciències Socials com a coneixement sociocultural i científic Promoure la metodologia cooperativa, el Pensament Científic i l'Experimentació . Evolució del Pensament , Els costums , Les Creences i dels Moviments Socials i Polítics del al llarg de la Història . Estratègies didàctiques paràgraf comprendre els Moviments Socials i l'Entorn . Estratègies de Comprensió de la Realitat des de la Interacció Amb El Medi , natural i social . Elaboració de propostes didàctiques en relació Amb La Interacció Ciència, Tècnica , societat Sostenible i Desenvolupament Interès i Respecte Pel medi, a través de Projectes Didàctics adequats
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup JD

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CARLA MAGIN VALENTI
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Conèixer els continguts culturals i socials i l’adaptació al currículum d’Educació Infantil.
 • Plantejar i resoldre situacions quotidianes properes a l’infant des d’una perspectiva integral i global.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge que atenguin a les necessitats educatives de l'alumnat, a la igualtat de génere, a l'equitat i al respecte als drets humans, emprant estratègies didàctiques en ciències i matemàtiques.
 • Usar i aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació amb sentit crític i reflexiu.
 • Identificar els aspectes i trets essencials que determinen pràctiques innovadores.

Continguts

1. - Descobrir què són les Ciències Socials

2. - Conèixer tots els aspectes de la noció d'espai

3. - Conèixer tots els aspectes de la noció de temps

4. - Aprenentatge d'emocions i valors

5. - Les sortides i els itineraris didàctics en les Ciències Socials

6. - Conèixer l'educació no formal en les ciències socials

7. - Conèixer l'adopció de monuments i el concepte de ciutat educadora

8. - El dol a educació infantil

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Exposició dels estudiants 0 0 10,00 10,00
Sessió participativa 0 4,00 5,00 9,00
Sessió pràctica 5,00 4,00 10,00 19,00
Sortida de camp 9,00 15,00 5,00 29,00
Treball en equip 11,00 27,00 15,00 53,00
Total 25,00 50,00 45,00 120

Bibliografia

 • Cooper, Hillary. (2002). Didáctica de la Historia en educación infantil i primaria. florència: la nuova italia. Catàleg
 • RIVERO GRACIA, Mª P. (coord) (2011). Didáctica de las ciencias sociales para educación infantil.. Mira Editores. Catàleg
 • Aranda Hernando, Ana María. (2003). Didáctica del conocimiento del medio social y cultural en educación infantil. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Hernández, Francesc Xavier (2002). Didáctica de las Ciencias sociales, geografia e historia. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Bassedas i Ballús, Eulàlia (1997). Aprendre i ensenyar a l'educació infantil (2a). Barcelona: Graó. Catàleg
 • Trepat, C.A. y Comes, P. (1999). El tiempo y el espacio en la didáctica de las Ciencias Sociales. Barcelona: Graó - ICE. UB.. Catàleg
 • Wood, Liz. (2008). Ensenyar història als més petits. Manresa: Zenobita Edicions. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
TREBALL DE GRUP S'avaluarà el contingut en relació a les ciències socials a educació infantil 30 No
EXPOSICIÓ DEL TREBALL DE GRUP S'avaluarà el material i la metodologia emprada en l'exposició del treball 10 No
PLANO AULA S'avaluarà la capacitat de coavaluar un plano d'aula a partir de les pràctiques dels companys/es 10 No
ACTIVITAT ORIENTACIÓ ESPAI TEMPS S'avaluarà la reflexió sobre com adaptar el circuit a 1r i 2n cicle d'educació infantil, redactant propostes per a que sigui possible. 20 No
BUSCAR EXPERIÈNCIES DE CIÈNCIES SOCIALS A LES ESCOLES S'avaluarà la diversitat d'experiències trobades en webs i blogs d'escoles. Així com les diferents temàtiques que toquin i la seva relació amb les ciències socials. I les diverses fonts d'on s'han obtingut. 15 No
BUSCAR MATERIALS EN RELACIÓ A TEMÀTIQUES RELACIONADES AMB LES CIÈNCIES SOCIALS S'avaluarà la diversitat de materials, ja existents (no inventats pels estudiants)trobats en webs. Així com les diferents temàtiques que toquin i la seva relació amb les ciències socials. I l'explicació de cada material; així com les diverses fonts d'on s'han obtingut. 15 No

Qualificació

La nota del treball de grup serà una per tot el grup, excepte quan, en concens amb el grup, es consideri que un/a dels membres no ha col·laborat de forma equitativa en les mateixes tasques que la resta.

És responsabilitat de l’estudiant una correcta presentació lingüística dels treballs. Es penalitzaran amb -0.15 els errors de normativa lingüística (ortogràfics o gramaticals) fins a un màxim de 1’5 (es considera falta una sola vegada quan la mateixa falta es repeteix en un escrit). Si es supera aquest nombre de faltes, el treball es considerarà suspès.


L'avaluació es porta a terme a través de les pràctiques avaluables

Cada pràctica haurà de ser lliurada en la data prevista al llarg del quadrimestre. Totes són obligatòries.


La còpia, o el plagi o la utilització de procediments fraudulents en alguna o algunes de les activitats avaluables comportarà la no superació de l'assignatura

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si no es presenta alguna de les activitats d’avaluació, la nota final serà un no presentat.

Avaluació única:
L'avaluació única s'haurà de demanar dins el termini establert.

Consistirà en el lliurament de totes les pràctiques i activitats avaluables (elaborades individualment), excepte la del circuit d'orientació que serà substituïda per un examen presencial en referència a tots els continguts. La data del lliurement de les pràctiques i la de l'examen serà la que determini Coordinació d'estudis.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0 de la nota final

Observacions

Aquesta assignatura s'adapten continguts en funció de si és MEI o DT.

Modificació del disseny

Tutoria i comunicació:
Les tutories es fan de forma telemàtica, mitjançant el correu electrònic i segons petició dels alumnes, en base a la manera que més els hi convingui, per videoconferència.
En el cas de les tutories, ens adaptem a la forma de fer de cada grup.