Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Llenguatges visual, musical i no verbals. Comunicació audiovisual, teatre, publicitat, disseny gràfic, dibuix, fotografia. Retòrica visual i currículum ocult visual. Espai, ambient, cos. Comunicació visual: perspectiva didàctica. Art-comunicació didàctica. Art Thinking. Cultura visual i arts, perspectiva crítica i ètica: feminisme i gènere, ecologisme, anticonsumisme, antiracisme. Música i so en la comunicació educativa. Educació de la veu. Recerca, selecció i ús d'informació amb les fonts adequades i les TIC.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup FD

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Montserrat Calbó Angrill  / Josep Callis Figueres  / Dayan Holmeider Castañeda Rincon  / Anna Godoy Lopez  / Maria Jover Pujol  / Meritxell Maset Castello
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Grup FI

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Josep Callis Figueres  / Maria Jover Pujol
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Grup JP

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Dayan Holmeider Castañeda Rincon  / Anna Godoy Lopez
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • Conèixer els continguts artístics, musicals, plàstics i l’aplicació curricular vigent de l’educació infantil.
 • Relacionar el currículum de l’àrea d’Educació Artística amb la seva didàctica.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Seleccionar i elaborar recursos didàctics creatius, estètics i sostenibles, adequats al contingut i a l’etapa.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes educatius en les llengües oficials demostrant creativitat i adequant-se als destinataris i a l’objectiu, emprant suports adequats.
 • Comentar críticament textos relacionats amb el currículum escolar.
 • Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 • Usar i aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació amb sentit crític i reflexiu.
 • Comprendre i valorar críticament els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de les arts.
 • Analitzar les implicacions educatives de les tecnologies de la comunicació i els llenguatges audiovisuals en l’ensenyament i l’aprenentatge de l’educació artística.
 • Utilitzar adequadament i valorar el llenguatge visual, espacial, musical, i audiovisual per la comunicació i per l’expressió de les emocions.

Continguts

1. Comunicació visual. Dibuix, disseny, principis, funcions i crítica. Estètica, informació, educació, persuasió. Elements, registres i codis del llenguatge visual.

2. Cultura visual i perspectives ètiques i crítiques (justícia social, ecologisme i sostenibilitat, feminisme i perspectiva de gènere).

3. - Guies de disseny i comunicació visual per a mestres. L'art i la comunicació visual com a metodologia educativa. Currículum ocult visual.

4. Les tres dimensions de la música: física, mental i emocional. •El llenguatge verbal i el llenguatge musical. •El llenguatge musical lligat a la quotidianitat.

5. Elements bàsics del llenguatge musical.

6. La veu i el cos com a eina de comunicació verbal i musical. • Educació de la veu i del cos: la veu i el cos al servei de la comunicació. • Ús, higiene i salut vocal i corporal.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 1,00 0 0 1,00
Elaboració individual de treballs 1,50 12,00 0 13,50
Exposició dels estudiants 6,00 12,00 0 18,00
Sessió participativa 16,50 34,00 0 50,50
Sessió pràctica 14,00 28,00 0 42,00
Total 39,00 86,00 0 125

Bibliografia

 • Acaso López-Bosch, María (2013 ). rEDUvolution : hacer la revolución en la educación . Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Acaso, María (2017). Art thinking : (1.ª edición). Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Arnheim, Rudolf (2002 ). Arte y percepción visual : psicología del ojo creador : nueva versión (2ª ed.). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Balada i Monclús, Marta (1984 ). L'Educació visual a l'escola : didàctica de la plàstica, propostes per als cicles inicial i mitjà . Barcelona: Rosa Sensat [etc.]. Catàleg
 • Berger, John (1975 ). Modos de ver . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Carson, Fiona (cop. 2000 ). Feminist visual culture . Edinburgh, Scotland: Edinburgh University Press. Catàleg
 • Chomsky, Noam. (1995). Cómo nos venden la moto. Barcelona: Icaria. Catàleg
 • Costa, Joan (1991 ). Imagen didáctica . Barcelona: CEAC. Catàleg
 • Costa, Joan (1989 ). Señalética : de la señalización al diseño de programas (2ª ed.). Barcelona: CEAC. Catàleg
 • Gombrich, E. H.|q(Ernst Hans) (2003 ). Los Usos de las imágenes : estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual . Barcelona: Debate. Catàleg
 • Huerta, Ricard (DL 1995 ). Art i educació . València: Universitat de València. Catàleg
 • Müller-Brockmann, Josef (2001 ). Historia de la comunicación visual (2ª ed.). Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Munari, Bruno (1985 ). Diseño y comunicación visual : contribución a una metodología didáctica ([8a ed.]). Barcelona [etc.]: Gili. Catàleg
 • Pablo, Fernando de (2016). ¡Dibújalo! : (Segunda edición). Madrid: LID Editorial Empresarial. Catàleg
 • Sala Plana, Joan (1996 ). Traç : educació visual i plàstica : 1 : educació secundària : primer cicle : crèdit comú 1 . Barcelona: Vicens Vives. Catàleg
 • Bonal, Ester. (2005). Diversita't cançons, danses,... activitats i recursos per a la convivència en la diversitat. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Catàleg
 • Casas, Mariona; Castellà, Josep M.; Vilà, Montserrat (2016). Els secrets de parlar en públic. Guia pràctica per a qualsevol professional. . Barcelona: EUMO.
 • Castellà, Josep M.; Comelles, Salvador; Cros, Anna; Vilà, Montserrat (2007). Entendre's a classe. Les estratègies comunicatives dels docents ben valorats. . Barcelona: GRAÓ. Catàleg
 • Dutoit-Carlier, Claire-Lise (1965). Emile Jaques-Dalcroze créateur de la rhytmique. Neuchâtel: Baconnière.
 • Gassull, Cecília; Godall, Pere; Martorell, Montserrat (2004). La veu: orientacions pràctiques.. Barcelona: Publicacions l’Abadia de Montserrat.
 • Jaques-Dalcroze, Émile (1965). Le rythme, la musique et l’éducation. Lausana: Foetisch.
 • Segarra, Ireneu (1996). Llenguatge musical/Harmonia grau mitjà, 1 : El meu llibre de música. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Catàleg
 • Stokoe, Patricia. (1967). La Expresión corporal y el niño. Buenos Aires: Ricordi Americana. Catàleg
 • Toch, Ernst. (2001). Elementos constitutivos de la música : armonía, melodía, contrapunto y forma. Barcelona: Idea Books. Catàleg
 • Zamacois, Eduardo (1986). Teoria de la música, libros I/II. . Barcelona: Labor.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Avaluació bloc visual Els treballs del bloc visual s'avaluen segons els criteris establerts en les tres activitats. Reportatge fotogràfic: 15%; recull de pràctiques: 25%; pòster en grup: 10%. 50
Avaluació bloc musical Els treballs del bloc musical s'avaluaran amb una mitjana ponderada segons el que apareix en la descripció de les activitats. Pòster final, 30%; pràctiques d'aula i a casa, individuals i en grup, 15%; assistència, 5%. 50

Qualificació

Bloc comunicació visual: Val el 50%. Es farà la mitjana ponderada entre els diferents treballs que s'han de presentar o exposar. No caldrà que tots estiguin aprovats. Si no se'n presenta cap, es considerarà "no presentat". Els treballs són: reportatge fotogràfic (40% del bloc), recull reflexiu de pràctiques (40% del bloc)i disseny d'un pòster(o un altre sistema visual, com un vídeo) educatiu en grup (20% del bloc). Els criteris específics en conjunt són: presentació en temps i forma, qualitat estètica i comunicativa de les obres o els dissenys visuals, consciència del què s'ha fet, i per què i per a què s'ha fet, sentit crític i creativitat.
Recuperació: Si no s'arriba al 5 un cop avaluats tots els treballs del bloc visual, es podrà repetir el treball o treballs suspesos en el termini que correspongui.

Bloc comunicació musical: Val el 50%. Es farà la mitjana ponderada entre els diferents treballs que s'han de presentar o exposar. No caldrà que tots estiguin aprovats. Si no se'n presenta cap, es considerarà "no presentat". Els treballs són de diferent tipologia i es faran saber el primer dia de classe de grup gran així com la seva ponderació. L’assistència també forma part de l’avaluació.
Recuperació: Si no s'arriba al 5 un cop avaluats tots els treballs del bloc musical, es podrà repetir el treball o treballs suspesos en el termini que correspongui.

RECUPERACIÓ: Cap de les activitats d'avaluació d'aquesta assignatura és recuperable en si mateixa, però en els dos blocs es permet la recuperació quan escaigui, un cop feta la mitjana, SI NO S'HA ARRIBAT AL 5 DE MITJANA DEL BLOC. La recuperació consistirà en un examen teòric-pràctic presencial.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si no es lliura cap dels treballs avaluables de cap dels dos blocs es posarà un No Presentat en l'avaluació final.

Avaluació única:
L'avaluació única i final de l'assignatura tindrà dues parts, cadascuna pel bloc corresponent, que pesaran el 50%. Consistirà en la presentació d'alguns dels treballs proposats en l'assignatura, si escau a nivell individual, i concretats en el moment que correspongui, que valdran el 40% de cada bloc; i en una prova d'avaluació teòrica i pràctica presencial que valdrà el 60% de cada bloc.
La prova d'avaluació és recuperable en el termini que indiqui la coordinació

Les i els estudiants que es vulguin acollir a l'avaluació única d'aquesta assignatura ho hauran de notificar al professorat de l'assignatura i fer una sol·licitud a la secretaria d'estudis en el termini establert (vegeu informació acadèmica al web de la FEP).

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima i global de 5.0 en cadascun dels blocs (Comunicació musical i comunicació visual) en què s'ha dividit. En cas de tenir aprovat un dels blocs, es guardarà la nota per al curs següent.


Tutoria

Atès el format d'aquesta assignatura, les tutories (individuals o col·lectives) s'establiran quan el professorat ho consideri necessari, o bé a petició de l'estudiant per correu-e, explicitant en l'assumpte i en el cos de què es tracta. Podrà realitzar-se seguiment virtual de treballs en grup, obligatòriament o a petició.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Tenint en compte que estem al primer curs del grau, es potenciarà la comunicació i la interacció amb l'estudiant per totes les vies possibles. Es recomanarà aprofitar les possibilitats del moodle i del correu-e. En aquesta assignatura, el moodle serà un element fonamental, tant per a seguir les propostes com per a situar-se en cada tema i treballs dirigits que es demanin, així com per a accedir a les propostes i a les lectures i informacions necessàries.
Cada estudiant podrà dirigir-se al professorat per correu. No es poden exigir respostes immediates, encara que es procurarà respondre abans de 7 dies, com a màxim. Si és necessari, s'habilitaran les vies de comunicació que es considerin oportunes.

Observacions

Per a aquesta assignatura, caldrà que l'estudiant sigui responsable de dur un mínim de material quan es demani.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.