Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Comprendre el concepte de ciutadania digital i aprendre a utilitzar didàcticament algunes tecnologies creatives a l'escola.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup JD

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (20%), Anglès (80%)

Competències

 • Identificar estratègies i recursos per afavorir l’adquisició d’una nova llengua en contextos multilingües i multiculturals.
 • Identificar i valorar els diferents recursos materials, funcionals i humans i les tècniques d'intervenció en els diversos àmbits dels centres escolars.
 • Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infantesa.
 • Analitzar l’abast, les implicacions i les dificultats de la professió docent en el món actual i interessar-se per la formació continuada, entenent que el fet educatiu és una tasca permanent, sempre inacabada.
 • Analitzar diferents formes de col•laboració amb els sectors de la comunitat educativa i el seu entorn social.
 • Identificar i valorar els diferents recursos materials, funcionals i humans i les tècniques d'intervenció en els diversos àmbits dels centres escolars.
 • Analitzar diferents formes de col•laboració amb els diferents sectors de la comunitat educativa i el seu entorn social.
 • Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i crítica.
 • Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els col·legis d'educació primària i els seus professionals.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
 • Utilitzar adequadament i valorar el llenguatge visual, espacial, musical, i audiovisual per la comunicació i per l’expressió de les emocions.

Continguts

1. Societat digital i educació

          1.1. Programació audiovisual adreçada al públic infantil

          1.2. Alfabetització digital

2. Llenguatge audiovisual i multimèdia

3. Tecnologies de la Informació i la Comunicació / Tecnologies per l'aprenentatge i el coneixement

4. El programari multimèdia educatiu

5. Pensament computacional, programació i robòtica educativa

6. La realitat augmentada i l'educació

7. Ús educatiu de les TIC

8. Les xarxes de comunicacions i l'escola

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,00 4,00 0 5,00
Elaboració individual de treballs 5,00 62,00 0 67,00
Lectura / comentari de textos 0 5,00 0 5,00
Prova d'avaluació 0 0 7,00 7,00
Sessió participativa 21,00 6,00 0 27,00
Sessió pràctica 11,00 5,00 11,00 27,00
Visionat/audició de documents 4,00 8,00 0 12,00
Total 42,00 90,00 18,00 150

Bibliografia

 • Buckingham, David (cop. 2005 ). Educación en medios : alfabetización, aprendizaje y cultura contemporánea . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Dir. General d’Educació Infantil i Primària. Dep. d'Ensenyament. Generalitat Cat (2013). Competències bàsiques de l’àmbit digital. . Recuperat , a http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/collecc
 • Estebanell Minguell, Meritxell ; Ferrés Font, Josefina (2011). Competència per al tractament de la informació i competència digital. Revista catalana de pedagogia, 7(), 99-111 Catàleg
 • Hernández Ortega,J., ennesi Fruscio, M., Sobrino López, D. i Vázquez Gutiérrez (2013). Tendencias emergentes en Educación con TIC ( Asociación Espiral). Barcelona: Asociación Espiral, Educación y Tecnología..
 • Romero Granados, Santiago (DL 2007 ). Introducción temprana a las TIC : estrategias para educaren un uso responsable en educación infantil y primaria . [Madrid]: Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaría General de Educación. Catàleg
 • Ruiz Tarragó, Ferran (cop. 2007 ). La Nueva educación . Madrid: LID. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Anàlisi de programes televisius o productes audiovisuals Ajustar-se als requeriments de contingut i d'aspectes formals.
Correcció lingüística.
15
Anàlisi d'aplicacions i portals educatius Ajustar-se als requeriments de contingut i d'aspectes formals.
Correcció lingüística.
5
Diari de sessions. Reflexió crìtica sobre el treball fet en l'assignatura.
Ajustar-se als requeriments de contingut i d'aspectes formals. Reflexió crítica.
Correcció lingüística.
15
Creació i manteniment d'un PLE Ajustar-se als requeriments de contingut i d'aspectes formals.
Correcció lingüística.
5
Examen Mostrar coneixement i capacitat de reflexió sobre les temàtiques treballades en l'assignatura.
Correcció lingüística.
40
Edició i composició d'imatge Ajustar-se als requeriments de contingut i d'aspectes formals.
Correcció lingüística.
5
Disseny i edició d'un recurs educatiu Ajustar-se als requeriments de contingut i d'aspectes formals.
Correcció lingüística.
15

Qualificació

Per tal d'aprovar l'assignatura, cal tenir aprovat l'examen amb una nota mínima de 5 i tenir un 5 de mitjana de totes les notes.
En tots els treballs es tindran en compte que els aspectes formals siguin els correctes i que no hi hagi incorreccions de caire lingüístic.

Avaluació única:
El període de sol·licitud de l'avaluació única s'obre al cap d'un mes d'haver començat l'assignatura i romandrà obert durant 7 dies hàbils.

L'avaluació única d'aquesta assignatura consisteix en:
- Superar l'examen (el mateix que per a l'avaluació continuada).
- Lliurar individualment les tasques avaluables que s'han realitzat durant el curs en la data pactada amb el professorat.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Quan no sigui possible fer-ho de forma presencial es realitzaran tutories individuals al llarg del curs utilitzant l'eina Google Meet i tutories col·lectives amb l'ús de Blackboard Collaborate.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Moodle és el lloc on es pot trobar la informació de l'assignatura de forma actualitzada.

Les sessions no presencials es duran a terme amb l'eina de videcoconferència Blackboard Collaborate.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les classes de grup mitjà eren bàsicament pràctiques. Algunes es podran fer amb tutorials i aplicació pràctica a casa i per les que s'hagin de substituir, es proposarà l'exploració d'experiències similars que s'hagin aplicat a les aules i es demanarà una reflexió al respecte.

Les classes de grup gran es faran amb sessions de vídeo i sessions compartides i es posarà a l'abast la documentació pertinent.

Modificació de l'avaluació:
Majoritàriament es mantenen les activitats d'avaluació. Una de les activitats que estava prevista fer-la en grup passa a fer-se individualment. La ponderació de cada activitat en l'avaluació final és la mateixa.

Tutoria i comunicació:
L'eina central de comunicació segueix essent l'entorn moodle. El professorat de cada grup ha obert un fòrum específic del confinament per agilitzar la comunicació i el debat de tot l'alumnat i professorat. La comunicació síncrona la farem a través de videoconferències, a nivell grupal i a nivell de grups de treball.