Universitat de Girona > Directori > Pàgina personal
Anar al contingut (click a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Dr.  ORTI GOST, PERE

Plana personal

Categoria
PROFESSOR TITULAR D'UNIVERSITAT
Departament
HISTÒRIA I HISTÒRIA DE L'ART
Àrea de coneixement
HISTÒRIA MEDIEVAL
Institut
INSTITUT DE RECERCA HISTÒRICA
Grup de recerca
Història de les Societats Rurals
ORCID PRC:
0000-0002-7718-2370

Ponència

Congrés:
Registros fiscales y contables. De los libros de administración a la audición de cuentas. València (ESP) 2000.
Títol:
'Racional',' clavari' i 'Taula de Canvi' a Barcelona segons les ordenances de 1436
Autors:
Orti Gost, P.
Congrés:
Formas y técnicas del establecimiento y percepción de los impuestos en las ciudades bajomedievales (Francia meridional, Cataluña, Valencia y Castilla). Sevilla (ESP) 1997.
Títol:
Las 'imposicions' municipales en Cataluña: caracterización de un impuesto indirecto
Autors:
Orti Gost, P.
Congrés:
VI Congrés d'Història de Barcelona. El temps del Consell de Cent, 1249-1714 (Arxiu Històric de la ciutat, Barcelona). Barcelona (ESP) 1999.
Títol:
El Consell de Cent durant l'Edat Mitjana
Autors:
Orti Gost, P.
Congrés:
Navarra, Cataluña, Sicialia. Hacienda y relaciones políticas (siglos XII-XVI). Pamplona (ESP) 2000.
Títol:
Fiscalidad patrimonial navarra y catalana: Los primeros registros fiscales de Cataluña (siglos XII y XIII)
Autors:
Orti Gost, P.
Congrés:
VIII Jornades d’Història Medieval. Lleida (ESP) 2001.
Títol:
El Rec Comtal i l’estructura hídrica de la Barcelona medieval
Autors:
Orti Gost, P.
Congrés:
V Congrés d'Història de Barcelona. Centenari de les agregacions municipals (1897-1997).Org: Institut Municipal d'Història (Ayuntamiento de Barcelona). Barcelona (ESP) 1998.
Títol:
La ciutat de Barcelona i les parròquies del seu entorn al segle XIV
Autors:
Orti Gost, P.
Congrés:
Establecimiento de la fiscalidad de Estado y construcción del sistema fiscal municipal, organizado por la Casa de Velázquez (Madrid),. Madrid (ESP) 1999.
Títol:
La distribución de la carga fiscal entre las ciudades y villas de Cataluña (s.XIV)
Autors:
Orti Gost, P.
Congrés:
El món del crèdit a la Barcelona baixmendieval. Barcelona (ESP) 2003.
Títol:
Les finances municipals de Barcelona: del censal a la Taula de Canvi al curs El món del crèdit a la Barcelona baixmendieval
Autors:
Orti Gost, P.
Congrés:
Les viles catalanes entre els segles XII i XIV: senyoria, comunitat i estructures fiscals. Girona (ESP) 2001.
Títol:
Prosopografia d’una petita vila (Sant Feliu de Guíxols a la segona meitat del segle XIV): fonts, mètodes i primers resultats
Autors:
Orti Gost, P.
Congrés:
Las finanzas municipales y la fiscalidad de Estado (Casa de Velázquez, Madrid). Madrid (ESP) 2000.
Títol:
Una pequeña villa ante la guerra de los dos Pedros: Sant Feliu de Guíxols
Autors:
Orti Gost, P.
Congrés:
Jornades d’història medieval de Catalunya: Entre el mas i el mar; creixement de les viles catalanes a l’Edat Mitjana. Lloret de Mar (ESP) 2002.
Títol:
Una petita vila en temps de pesta: Sant Feliu de Guíxols 1347-1349
Autors:
Orti Gost, P.
Congrés:
La Corona catalana-aragonesa i el seu entorn mediterrani a la baixa Edat Mitjana. Barcelona (ESP) 2003.
Títol:
Vendes del patrimoni reial amb motiu de la primera expedició a Sardenya
Autors:
Orti Gost, P.
Congrés:
Fiscalités urbaines au bas Moyen Age (France méridionale, Catalogne, Castille),organizatdo por el Centre de Recherches Historiques sur la Ville. Strasbourg (FRA) 1996.
Títol:
El sistema fiscal de Barcelona durante la segunda mitad del siglo XIV
Autors:
Orti Gost, P.
Congrés:
Crédit et fiscalité dans l'Occident méditerranéen médiéval (XIIIe-XVe siècles). París (FRA) 1999.
Títol:
Fiscalidad de Estado, crédito y comunidades (urbanas y rurales) en la Cataluña del s. XIV
Autors:
Orti Gost, P.
Congrés:
Mots de l’impôt au Moyen Âge.  (FRA) 2004.
Títol:
Impuestos y sistemas fiscales (clasificación por áreas de poder: real, municipal, de Estado)
Autors:
Orti Gost, P.
Congrés:
Les sources fiscales de l'histoire du crédit dans l'Occident méditerranéen au Moyen Âge, organizado por la Maison Rhône-Alpes des Sciences de l'Homme . Lyon (FRA) 1998.
Títol:
La formación del sistema fiscal y financiero de los municipios catalanes bajomedievales
Autors:
Orti Gost, P.
Congrés:
Gérer l'impôt dans les villes de l'Occident méditerranéen (méthodes, moyens, résultats), organizado por la Université de Perpignan. Perpignan (FRA) 1999.
Títol:
La gestión de los impuestos indirectos reales y municipales en la Barcelona del siglo XIV
Autors:
Orti Gost, P.
Congrés:
Les depenses publiques: redistribution et utilisation des recettes fiscales, organizado por la Université de Savoie. Savoie (FRA) 1998.
Títol:
Le financement de la dette des villes catalanes
Autors:
Orti Gost, P.
Congrés:
Le sentiment d'appartenance dans les sociétes ibériques au Moyen Âge. Toulouse (FRA) 2007.
Títol:
Des pratiques créatives d'identités sociale et politique? Les remenças catalanes au bas Moyen Âge: entre monarchie, seigneurie et communauté paysanne
Autors:
Orti Gost, P.
Congrés:
Deute públic i crèdit privat a Mallorca i Catalunya (segles XIV i XV). Barcelona (ESP) 2007.
Títol:
Mercat financer a petita escala: Sant Feliu de Guíxols i la Vall d'Aro
Autors:
Orti Gost, P.
Congrés:
Cartografia digital per a historiadors. Usos i recursos per a la representació de l'espai i dels parcel·laris històrics. Girona (ESP) 2007.
Títol:
Reconstruir i representar parcel·laris rurals: dels temps actuals a l'edat mitjana
Autors:
Orti Gost, P.
Congrés:
Fiscalidad y sociedad en el Mediterráneo Bajomedieval. Málaga (ESP) 2006.
Títol:
Una villa catalana durante el 'trienio negro': Sant Feliu de Guíxols, 1365-1367
Autors:
Orti Gost, P.
Congrés:
XXXIV Setmana Internacional d'Estudis Medievals de Pedralbes. Barcelona (ESP) 2006.
Títol:
Poder polític i fiscalitat a la Barcelona medieval
Autors:
Orti Gost, P.
Congrés:
Comprar, vendre i pagar al rei. Els impostos indirectes a la Corona d'Aragó i Regne de Mallorca, s. XIV-XV. Palma de Mallorca (ESP) 2005.
Títol:
Lleudes i imposicions a la Catalunya baixmedieval
Autors:
Orti Gost, P.
Congrés:
La conjoncture de 1300 en Méditerranée occidentale, II: Dynamiques comerciales du monde rural: acteurs, réseaux, produits. Madrid (ESP) 2005.
Títol:
La comercialización a pequeña escala a través de la documentación notarial: el caso de Sant Feliu de Guíxols y la Vall d'Aro (1315-1360)
Autors:
Orti Gost, P.
Congrés:
Crèdit i morositat a la Catalunya baixmedieval. Girona (ESP) 2011.
Títol:
Mercat financer i petites ciutats a la Catalunya baixmedieval
Autors:
Pere Órtí Gost, Víctor Farías Zurita, Alejandro Martínez Giralt
Congrés:
Jornada Santiago Sobreguès i Vidal (1911-1973). Girona (ESP) 2011.
Títol:
Santiago Sobreguès i la història de la ciutat de Girona
Autors:
Pere Ortí Gost
Congrés:
El alimento del Estado y la salud de la república: orígenes, estructura y desarrollo del gasto público en Europa (siglos XII-XVIII). Madrid (ESP) 2011.
Títol:
El control del gasto en la Barcelona del siglo XV: los orígenes de unos presupuestos públicos
Autors:
Pere Ortí Gost
Congrés:
Conseguir y conservar la riqueza en tiempos medevales y modernos. Madrid (ESP) 2011.
Títol:
La creación de un banco público: la Taula de Canvi de Barcelona (1401)
Autors:
Pere Ortí Gost
Congrés:
La crisi del deute públic a la Barcelona baixmedieval. Barcelona (ESP) 2012.
Títol:
Origen, difusió i crisi del deute públic a la Barcelona medieval
Autors:
Pere Ortí Gost
Congrés:
Enriquir-se o empobrir-se amb el deute. Crèdit privat i canvi social en el món rural. XXIV Seminari d'Història Econòmica i Social. Girona (ESP) 2012.
Títol:
Origen i difusió del crèdit a llarg termini a les petites ciutats i al món rural de la Catalunya baixmedieval
Autors:
Pere Ortí Gost i Lluís Sales Fabà
Congrés:
II Seminari d'Estudis Medievals. Hostalric (ESP) 2010.
Títol:
Ciutats, viles, sagreres. Els nuclis urbans a la Baixa Edat Mitjana (s. XIII-XV)
Autors:
Pere Ortí Gost
Congrés:
Fiscalidad urbana y elites financieras en el Occidente medieval (siglos XIV-XV). Barcelona (ESP) 2010.
Títol:
Aproximación prosopográfica a los financieros de una pequeña ciudad: Sant Feliu de Guíxols, 1350-1390
Autors:
Pere Ortí Gost
Congrés:
Expertise et valeur des choses aux Moyen Âge. Tolouse (FRA) 2010.
Títol:
La valoración de bienes en el mundo rural y las pequeñas ciudades del nordeste catalán durante el siglo XIV
Autors:
Pere Ortí Gost i Lluís Sales Fabà
Congrés:
Jornada Vicens Vives i els remences. Girona (ESP) 2010.
Títol:
Vicens Vives i la historiografia sobre els remences catalans dels segles XIX i XX
Autors:
Pere Ortí Gost
Congrés:
Processos d'empobriment i enriquiment en el món rural. XXII Seminari d'Història Econòmica i Social. Girona (ESP) 2010.
Títol:
El paper jugat pels pagesos de remensa dins el sistema financer de la Catalunya baixmedieval
Autors:
Pere Ortí Gost, Xavier Marcó Masferrer i Lluís Sales Fabà
Congrés:
La ciutat en xarxa. XI Congrès d'Història de Barcelona. Barcelona (ESP) 2009.
Títol:
El municipi dins l'univers de poders feudals a la Baixa Edat Mitjana
Autors:
Pere Ortí Gost
Congrés:
Espace et réseaux méditerranéens: Institutuions et espace économique méditerréens. París (FRA) 2009.
Títol:
Fiscalité et échanges commerciaux en Méditerranée: l’exemple de la ville de Barcelona (XIIe-XIC e s.)
Autors:
Pere Ortí Gost
Congrés:
Ciutat i hospital a l’Occident europeu (Segles XIII-XVII). Lleida (ESP) 2009.
Títol:
L’hospital de les petites ciutats: el cas de Sant Feliu de Guíxols (s. XIV)
Autors:
Pere Ortí Gost
Congrés:
Credito e cittadinanza nell’Europa mediterranea dal Medioevo all’Età Moderna. Asti (ITA) 2009.
Títol:
Los orígenes de un banco público: la “Taula de Canvi” de Barcelona
Autors:
Pere Ortí Gost
Congrés:
Fonts per a l’estudi dels grups socials i les desigualtats socials. Girona (ESP) 2009.
Títol:
Fonts per a l’estudi dels grups i les desigualtats socials a la Catalunya baixmedieval
Autors:
Pere Ortí Gost
Congrés:
Les senyories a la Catalunya baixmedieval (ss. XIII-XV), I Seminari d’Estudis Medieval d’Hostalric. Hostalric (ESP) 2008.
Títol:
Les senyories urbanes baixmedievals
Autors:
Pere Ortí Gost
Congrés:
Iglesia y fiscalidad en la Edad Media (siglos XIII-XV). Madrid (ESP) 2008.
Títol:
Un impuesto sobre la Iglesia de Cataluña (siglo XIV): el bovatge
Autors:
Pere Ortí GOst
Congrés:
Seminari d'Història Rural. Girona (ESP) 2008.
Títol:
El conflicte remensa: una revolta política de les comunitats pageses?
Autors:
Pere Ortí Gost
Congrés:
Endeudamiento público, monarquías y ciudades en los reinos hispánicos (siglos XIV-XVII). Barcelona (ESP) 2008.
Títol:
Deuda pública y otras deudas en el Occidente bajomedieval: el ejemplo precoz de la Corona de Aragón
Autors:
Pere Ortí Gost
Congrés:
Any Jaume I: El poder reial. Les Institucions. La política internacional. Barcelona (ESP) 2008.
Títol:
Les Corts de Catalunya: l’impost del bovatge
Autors:
Pere Ortí Gost
Congrés:
El crèdit i el sistema financer a Catalunya i al Regne de Mallorca (segles XIV-XV. Palma de Mallorca (ESP) 2008.
Títol:
Fonts per a l’estudi del crèdit medieval: els llibres de la cort del batlle
Autors:
Pere Ortí Gost

Presentació comunicació

Congrés:
I Col·loqui d'Història de l'Alimentació a la Corona d'Aragó (Edat Mitjana). Org. Institut d' Estudis Ilerdencs. Lleida (ESP) 1990.
Títol:
La construcció i explotació dels molins del Rec Comtal al segle XIV: els 'casals' dits de Bonanat Sapera (1328-1386)
Autors:
Orti Gost, P.
Congrés:
17è Congrés d’Història de la Corona d’Aragó. Barcelona - Lleida (ESP) 2000.
Títol:
Estratègies fiscals i financeres d’una ciutat i d’una vila: Barcelona i Sant Feliu de Guíxols a la dècada de 1360
Autors:
Orti Gost, P.
Congrés:
Corona, municipis i fiscalitat a la baixa edat mitjana, organizado por el Institut d'Estudis Ilerdencs y el CSIC. Lleida (ESP) 1995.
Títol:
La fiscalitat indirecta als municipis catalans: imposicions versus lleudes, passatges i mesuratges
Autors:
Orti Gost, P.
Congrés:
Coloquio Fiscalidad urbana en la baja edad media (Francia meridional, Cataluña, Castilla), organizado por la Institución Milà i Fontanals. Barcelona (ESP) 1995.
Títol:
Les primeres fonts fiscals de Barcelona (primera meitat del segle XIV).
Autors:
Orti Gost, P.
Congrés:
Coloquio Internacional sobre L’impôt dans les villes de l’Occident méditerranéen (XIIIe-XVe siècle). París (FRA) 2001.
Títol:
Fiscalités (municaples et d’État) et finances publiques dans la couronne d’Aragon
Autors:
Orti Gost, P.
Congrés:
Els usos de l'aigua en la història. De l'antiguitat als nostres dies. V Congrès d'Història Agrària dels Països Catalans. Barcelona (ESP) 2010.
Títol:
Els molins fariners de la vall d'Aro i de Sant Feliu de Guíxols als segles XIV i XV
Autors:
Pere Ortí Gost i Xavier Marcó Masferrer
Congrés:
Rural History 2010. Brigthon (ENG) 2010.
Títol:
Sant Feliu de Guíxols and its jurisdictional court during the foutheenth century
Autors:
Pere Ortí Gost
Congrés:
Familia pagesa i economia rural. VII Congrés sobre Sistemas agraris, organització social i poder local. Alguaire (ESP) 2009.
Títol:
Els tutors dels pubills hereus dels masos de la Vall d’Aro a la segona meitat del segle XIV
Autors:
Pere Ortí Gost