Orientació professional

Xarxes d'inserció

A continuació es relacionen diferents fonts d'informació on adreçar-se durant el procés de recerca activa de feina.  

xarxes d'inserció

Estar en recerca activa d'ocupació, implica ser actiu a la xarxa.

Aquests són alguns dels portals en els que cal ser-hi presents:

 

Cal tenir el perfil actualitzat i recordar que una xarxa professional no és una xarxa social.

Institucions

Beques i Ajuts per treballar i/o fer pràctiques a l'estranger

 Agències recerca de feina a l'estranger

Portals de treball a l'estranger

Voluntariat