Orientació professional

Xarxes d'inserció

A continuació es relacionen diferents fonts d'informació on adreçar-se durant el procés de recerca activa de feina.  

xarxes d'inserció

Institucions

Beques i Ajuts per treballar i/o fer pràctiques a l'estranger

 Agències recerca de feina a l'estranger

Borses de treball estranger

Voluntariat