Borsa de Treball

Consulta ofertes vigents

  • Les ofertes estan publicades a la web durant 7 dies naturals.
  • Per apuntar-vos a una oferta cal estar inscrit a la Borsa.
  • Els processos de selecció van a càrrec de les empreses i institucions.
  • La Universitat de Girona no es fa responsable del contingut i les condicions de les Ofertes de Treball ni del contingut i la veracitat dels CV que els candidats adjuntin.
Accés a les ofertes