Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Portal de Govern Obert i de la Transparència

Activitat i impacte

La Universitat de Girona té com a missió la creació i la transferència de coneixement, la docència i l’aprenentatge, amb la voluntat de ser, des de l’arrelament al territori, un referent en l’Euroregió Pirineus Mediterrània i una institució ben posicionada a escala europea.

La Universitat de Girona té un compromís explícit que és alhora un tret essencial de la seva raó de ser: el deure d’esdevenir –i la plena consciència de ser– una institució d’educació superior, recerca i transferència amb vocació de servei públic.

LA UNIVERSITAT DE GIRONA EN XIFRES

La Universitat de Girona, a través del Gabinet de Planificació i Avaluació, elabora i publica les dades oficials de l’activitat que desenvolupa la institució.

Estudiants matriculats 15.372  
De fora de Catalunya 863 5,61%
Estrangers 1.248 8,12%
Dades a octubre 2023 (Font: Gabinet de Planificació i Avaluació)
Personal Docent i Investigador 1.749  
Estrangers 129 7,38%
Personal d'Administració i Serveis 752  
Estrangers 21 2,79%
Dades a 10/11/2021 (Font: Servei de Recursos Humans)

Percentatge de professorat de la UdG que ha llegit la tesi a la institució

  PDI PDI Doctor Tesis UdG Tesis no UdG % Tesis UdG
Any Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total
2022 811 965 1776 428 562 990 220 251 471 208 311 519 51.4% 44.7% 47.6%

Calculat per a tot el PDI actiu a la UdG en data 19 de setembre de 2022
 

Evolució del nombre i import de recursos captats per a projectes de recerca

Gràfic de barres de la distribució anual dels recursos captats en projectes de recerca des del 2017, desglòs de dades a la taula a continuació

Distribució anual dels recursos captats en projectes de recerca
Any Nombre projectes europeus Nombre projectes nacionals/autonòmics Import total
2017 14 27 3.993.885€
2018 25 126 11.289.649€
2019 21 61 6.600.035€
2020 30 62 9.926.627€
2021 15 73 10.613.622€
2022 9 34 4.491.165€ (calculat fins a 26/09/2022)

Font: GREC_UdG

Qualitat dels estudis de la Universitat de Girona

Per consultar els diferents aspectes de cadascuna de les titulacions cal accedir a través dels enllaços del quadre de titulacions que trobareu a continuació. La informació està estructurada en: 

1. Resultats dels programes:

Dins de la pestanya Qualitat dels resultats dels programes formatiu  

  • Rendiment: Taxa de rendiment (crèdits aprovats/matriculats) 
  • Durada dels estudis: Taxa de graduació en els anys que pertoquen 
  • Abandonament:  Taxa d’abandonament

2. Satisfacció dels estudiants 

Dins la pestanya Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge  

  • Satisfacció amb les tutories acadèmiques

3. Sol·licituds, admissions i matrícules 

Dins la pestanya Qualitat del programa formatiu  

  • Nombre de places ofertes de nou accés
  • Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta
  • Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Titulacions

Administració i Direcció d'Empreses 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3107G0109 

Arquitectura Tècnica i Edificació 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3105G1416 

Arts Escèniques 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3157G0314 

Biologia 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3103G0115 

Biotecnologia 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3103G0215 

Ciències Ambientals 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3103G0315 

Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3159G0209 

Ciències Polítiques i de l'Administració 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3104G0417 

Comptabilitat i Finances 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3107G0209 

Comunicació Audiovisual i Multimèdia 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3157G0417

Comunicació Cultural 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3102G0122 

Pla vell: https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3102G0109

Criminologia 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3104G0309 

Disseny i Desenvolupament de Videojocs 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3105G1315 

Dret 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3104G0109 

Economia 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3107G0309

Educació Social 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3101G0209

Enginyeria Agroalimentària 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3105G0610 

Enginyeria Biomèdica 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3105G1517 

Enginyeria Elèctrica 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3105G0910 

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3105G0309 

Enginyeria en Tecnologies Industrials 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3105G0810 

Enginyeria Informàtica 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3105G0710 

Enginyeria Mecànica 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3105G0409 

Enginyeria Química 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3105G0509 

Estudis d'Arquitectura 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3105G1214 

Filologia Catalana 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3102G0622 

Pla vell: https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3102G0609

Filologia Hispànica 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3102G0722 

Pla vell: https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3102G0709

Filosofia 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3102G0322 

Pla vell: https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3102G0309

Fisioteràpia 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3159G0109 

Geografia, Territori i Medi Ambient 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3102G0222 

Pla vell: https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3102G0209

Gestió Hotelera i Turística 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3153G0111 

Història 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3102G0422 

Pla vell: https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3102G0409

Història de l’Art 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3102G0522 

Pla vell: https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3102G0509

Infermeria 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3106G0220 

Innovació i Seguretat Alimentària 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3105G1014 

Medicina 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3109G0111 

Logística Empresarial 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3152G0318 

Màrqueting 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3152G0213 

Mestre/a d'Educació Infantil 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3101G0409 

Mestre/a d'Educació Primària 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3101G0309 

Moda 

NOU ESTUDI  

Pedagogia 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3101G0510 

Psicologia 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3101G0109 

Publicitat i Relacions Públiques 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3108G0316 

Química 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3103G0415 

Treball Social 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3101G0610 

Turisme 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3108G0109 

4. Indicadors d’inserció laboral i de satisfacció dels titulats i titulades 

Consulta per Titulacions:   https://estudis.aqu.cat/euc/ca/Titulacions/Enquestes

La Universitat de Girona als rànquings

És ben sabut que els rànquings són una realitat a la que cada dia més totes les institucions universitàries es veuen abocades. En aquest sentit la Universitat de Girona ocupa llocs destacats en diversos rànquings classificatoris, i ho fa de forma reiterada i destacada en els de recerca especialment, millorant la posició any a any.

Tota la informació sobre rànquings la podeu trobar a:

La UdG als rànquings

La Universitat de Girona en indicadors

Per assolir un diagnòstic uniforme del sistema universitari català, l’Agència de Qualitat de Catalunya (AQU) ha desenvolupat l'EUC , una eina de suport en l’avaluació del desenvolupament dels ensenyaments universitaris. L'EUC presenta evidències en forma d’indicadors homogenis dels resultats acadèmics, el procés de preinscripció, la disponibilitat de recursos, el professorat, els ocupadors i la inserció laboral, entre altres.

INFORMES I INDICADORS

Informes d’avaluació del Sistema Universitari Català

En l’àmbit institucional, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha impulsat la implantació de sistemes de garantia interna de la qualitat a través del programa AUDIT, ha avaluat els centres adscrits que imparteixen titulacions adaptades a l’EEES i ha certificat els manuals d’avaluació docent del professorat. 

En aquest web es poden trobar els informes d’avaluació dels ensenyaments, d’una banda, i dels centres i les universitats, de l’altra, elaborats per AQU Catalunya. L’accés als informes de les titulacions de grau, màster i doctorat es pot fer per nom, per branca de coneixement o per universitat, mentre que l’accés als informes dels centres i les universitats es pot fer per nom o per universitat.

Enquesta d’inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes

Cada tres anys, des del 2001, l’AQU i les universitats catalanes duen a terme una enquesta d’inserció laboral a la població titulada per conèixer, entre altres qüestions, el temps, la qualitat i la via de la seva inserció, i també per saber el grau de satisfacció respecte de la formació rebuda.

Totes les universitats públiques i privades de Catalunya han participat en l'edició de l’enquesta, que tant pel seu abast com per la trajectòria (edicions 2001, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017 i 2020) és una de les més representatives i importants a Europa. 

Informe sobre la Cooperació Universitària al Desenvolupament

Aquest informe, elaborat per l'Observatori de la Cooperació Universitària al Desenvolupament, es basa en les dades aportades per les universitats a través de l'enquesta de seguiment de l'ajuda del Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació (MAEC) a través de la seva Subdirecció General de Polítiques de Desenvolupament. Aquestes dades es complimenten amb els documents elaborats pel grup de cooperació universitària al desenvolupament de la comissió sectorial CRUE Internalització i Cooperació (GT CUD) a través del seu Observatori de Cooperació Universitària al Desenvolupament (OCUD).

Avaluació dels Ajuts a la cooperació realitzat per OXFAM Intermón

Oxfam Intermón ha desenvolupat una plataforma web per facilitar al ciutadà l'anàlisi i control dels ajuts i subvencions a la cooperació. Aquesta plataforma intenta facilitar les recerques exhaustives i àgils, amb accés a materials recents i rellevants que puguin resultar d'interès per a investigadors, periodistes, tècnics i totes aquelles persones interessades a la cooperació al desenvolupament.

Rànquing de les millors universitats espanyoles en software lliure

Rànquing elaborat per RuSL amb la classificació de les universitats en funció de la difusió que realitzen del software lliure. La difusió es mesura mitjançant el seu IDSL

Darrera actualització: 13/10/2021

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.