Institut de Recerca en Turisme (INSETUR)

INSETUR

·

Institut de Recerca en Turisme (INSETUR)

Investigació científica i tècnica

L’ Institut emmarcat en el Campus Turisme, és un espai de confluència de la recerca fonamental, la recerca aplicada, la transferència de coneixement i la formació superior en el turisme, des d’una perspectiva transdisciplinària, amb la voluntat de millorar el coneixement sobre els processos socials, econòmics, jurídics, territorials, empresarials, comunicatius, ambientals o patrimonials del turisme, en els àmbits local, regional, estatal i internacional.