Facultat de Dret

Horaris i exàmens

Curs 2018-2019

Horaris de classe

La Facultat de Dret inicia el curs 2018-2019 una prova pilot per oferir docència en anglès. Són assignatures dels diferents graus de la Facultat i estan integrades dins els horaris normals de classe.

L’estudiant que triï aquesta opció tindrà prioritat en l’elecció del destí del programa de mobilitat d’estudiants LLP Erasmus per intercanvi d’estudis o pràctiques en empreses internacionals.

Les assignatures de la Facultat que s’impartiran en anglès, i que ja estan assenyalades en els horaris del curs, són les següents:

Formació bàsica 

DRET I CRIMINOLOGIA:

 • 3104G00074 Introducció a la ciència política (6 crèdits)

CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L'ADMINISTRACIÓ:

 • 3104G04001 Introducció a la ciència política I (6 crèdits)

Els estudiants que la vulguin cursar aniran tots junts (només per aquesta assignatura) al grup D3 de Dret que la docència es fa els dilluns del primer semestre de 16 a 19h.

Optatives

DRET:

 • 3104G00099 Globalization and Politics
 • 3104G00024 European Law Tradition
 • 3104G00100 English for Social Sciences
 • 3104G00098 Law and Economics
 • 3104G01044 Consumer contracts
 • 3104G00007 Introduction to comparative law

CRIMINOLOGIA:

 • 3104G03083 Community sanctions and measures
 • 3104G00099 Globalization and Politics
 • 3104G00100 English for Social Sciences
 • 3104G00098 Law and Economics
 • 3104G03085 Sociology of punishment
 • 3104G00007 Introduction to comparative law
 • 3104G03081 Compliance, Counter Fraud and Counter Corruption

CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L'ADMINISTRACIÓ:

 • 3104G00099 Globalization and Politics
 • 3104G00100 English for Social Sciences
 • 3104G00098 Law and Economics