Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Facultat de Dret

Informació COVID-19

Facultat de Dret

MISSATGE GENERAL SOBRE EL CURS 2020-21

En el marc d’aquest curs “excepcional”, com ha estat declarat pel Rectorat, és més important que mai complir amb totes les mesures previstes per a prevenir i lluitar contra el Covid-19. Hem de tenir sempre present que ens movem en una situació complexa i parcialment incerta. Per tant és molt probable que haguem d’anar modificant moltes coses relatives al curs, la docència, etc.

Tot i que l’equip de deganat i el professorat no hem deixat de treballar des de l’inici de la pandèmia per a fer possible la continuïtat de la docència i adaptar-la a aquest formidable repte collectiu, és evident que anem més tard que altres anys en moltes qüestions, i és molt probable que vagin sortint complicacions de tota mena pel camí. Us agraïm per endavant la vostra paciència i col·laboració.

Atesa aquesta excepcionalitat hi ha diverses mesures a destacar. La més evident és que part de la docència no serà presencial sinó en línia. Tot i intentar que el màxim de classes es facin a l’aula, això no sempre és possible, ni convenient, especialment després que s'hagi decretat que la docència teòrica ha de ser no presencial. Per a aquest nou context, mixt o híbrid, la UdG ha posat a disposició de la comunitat universitària la plataforma Blackboard Collaborate, una eina que ha de permetre potenciar i millorar la comunicació entre professorat i estudiants. També seguirem fent servir plataformes electròniques (Teams, Meet, etc) per a comunicar-nos virtualment, com ja vàrem començar a fer servir a finals del curs passat. El professorat ha fet una sèrie de cursos de formació per a familiaritzar-se amb aquestes eines, que són molt fàcils de fer anar. L’entorn docent electrònic segueix essent el Moodle, en el qual s’integra l’eina Blackboard.

Per a possibilitar que les classes es puguin seguir remotament, des de casa o allà on sigui, el deganat ha equipat totes les aules de la Facultat amb una webcam amb micròfon integrat. Això ens permet fer classe amb un grup presencial reduït i que la resta del grup la segueixi remotament, o bé fins i tot virtualitzar tot el grup. Els grups grans s’han hagut de dividir en subgrups, amb la rotació que s’indica en cada assignatura. Els horaris s’han dissenyat de manera que es faciliti o redueixi la necessitat de desplaçament dels alumnes. El servei informàtic ha fet diverses sessions de formació al professorat per a aprendre a fer anar aquestes càmeres.

La fitxa de cada assignatura, aprovada pels òrgans corresponents abans de l’estiu (i per tant abans de la matrícula) detalla el mètode a seguir en cada assignatura: si les classes són presencials, en línia (online learning) o una combinació de les dues (blended learning). Aquest disseny s’ha fet tenint en compte la mida dels grups, la disponibilitat d’aules, la metodologia de l’assignatura, o el perfil del professorat quan hi ha circumstàncies especials (grups de risc o similars).

INDICACIONS PER A L’ACCÉS I ESTADA A L’EDIFICI

 • Cal prestar atenció als accessos. Hi ha portes diferents per a entrar i sortir de l’edifici.
 • Cal evitar l’aglomeració de persones a l’entrada de l’edifici. A tal efecte, hem aprovat horaris esgraonats, de manera que els graus comencin les classes a hores diferents.
 • Per entrar i romandre a l’edifici és obligatori portar una mascareta.
 • A la mateixa entrada hi ha dispensadors de gel per a netejar les mans. És recomanable fer-los servir quan hi passeu, amb el prec novament d’evitar les aglomeracions. Per això, si cal, s’haurà de fer una cua ordenada de gent, amb respecte de la distància de 1’5 metres. 
 • Aquesta és la distància interpersonal que cal mantenir igualment a l’interior de l’edifici.
 • Convé evitar el contacte físic, donar-se les mans, abraçades, etc.
 • Us demanem que vingueu a l’edifici només si teniu classe pràctica presencial o un examen. A l’interior de l’edifici, com veureu, hem restringit l’accés o l’ús de certs espais comuns. Us demanem que us limiteu a anar als espais que realment hagueu de visitar i que, pel vostre propi bé, abandoneu l’edifici tan bon punt acabi la classe corresponent.
 • Si ets estudiant i necessites veure el professorat per una tutoria, si us plau contacteu-hi abans. No es poden fer tutories als despatxos i el professorat és possible que hagi de reservar un espai amb antelació o preparar una tutoria en línia.
 • L’aforament als lavabos és d’una persona. En cas necessari, cal fer cua a l’exterior del lavabo.
 • El servei de bar està tancat. Al mateix Campus de Montilivi es pot trobar obert el bar de la Facultat de Ciències.
 • El túnel d’accés a la Biblioteca està tancat fins a nova ordre.
 • Cal evitar en la mesura del possible l’intercanvi de material, com ara apunts, utensilis d’escriptori, etc. El professorat és recomanable que comparteixi el material a través de la interfície docent.
 • D’acord amb l’anterior, si cal passar llista, s’ha de fer sense fulls de signatura.
 • A cada despatx s’ha deixat un líquid de neteja a sobre de la taula.
 • En el cas del deganat, us demanem que si teniu qualsevol consulta no hi vingueu físicament. Contacteu amb la secretària per telèfon o correu electrònic, si voleu demanar hora per a una reunió.
 • En el cas de la Secretaria acadèmica, igualment és recomanable que no accediu a l’espai físicament per la porta del passadís sinó que ho feu des de la finestreta, o encara millor, per telèfon o correu electrònic.

CODIS

 • A banda de la prevenció, cal adoptar mesures per a la traçabilitat de les persones a l’interior de l’edifici. Aquesta permet, arribat el cas, avisar aquells que hagin estat en contacte amb un infectat. Les aules i espais d’ús comú tenen un codi QR a prop de l’entrada respectiva o a sobre de les taules. És recomanable, per aquesta raó, que amb el vostre terminal mòbil llegiu el codi QR, tant a l’entrada com a la sortida de l’espai de què es tracti.
 • Els terminals mòbils més moderns ja disposen de lector de codis QR incorporat. Si no és el vostre cas, cal que descarregueu una aplicació mòbil (app) a aquest efecte, no importa quina.
 • Si algú no disposa de terminal mòbil, pot fer el mateix registre a través d’Internet, si porta un ordinador portàtil (veure pàgina de l’OSL per a més informació).

INDICACIONS PER A L’ACCÉS I ESTADA A LES AULES

 • A les aules, com a la resta de l’edifici, cal portar sempre la mascareta.
 • El professorat és responsable que totes les persones que hi ha a l’aula portin la mascareta. Si una persona no porta mascareta, el professorat està facultat per a exigir-li que se la posi o que abandoni l’espai. La persona afectada pot justificar, en el seu cas, la seva exempció mèdica amb el document corresponent.
 • Presteu atenció a les senyalitzacions i indicacions de distàncies i similars. Quan hi ha una mampara, pantalla protectora, o senyal que requereixi mantenir la distància, si us plau feu-ho.
 • Noteu que a les escales centrals s’indica un sentit de baixada i un de pujada. Respecteu aquestes indicacions.
 • A l’entrada de les aules hi ha gel hidroalcohòlic a la vostra disposició. Sense provocar aglomeracions, cal posar-se gel a les mans abans d’entrar-hi.
 • És recomanable que arribeu a l’aula 5 minuts abans de l’hora de l’inici de la classe, per a facilitar-hi l’entrada ordenada.
 • Cada aula ha estat revisada individualment i adaptada a la distància social (1,5 m) que imposa la normativa vigent. Si us plau, respecteu les senyalitzacions i seieu només als llocs permesos.
 • Cal evitar moure’s innecessàriament per l’aula.
 • Cal seure sempre a la mateixa cadira.
 • El personal de neteja neteja les aules a primera hora del matí i durant la pausa del migdia.
 • Totes les aules de l’edifici tenen ventilació natural. És recomanable ventilar els espais entre classe i classe, almeys uns 10 minuts cada vegada. Si és possible, deixar les finestres i portes obertes tot el temps que es pugui. El Servei de manteniment ha modificat els mecanismes d'obertura de les finestres perquè es puguin obrir més del que es permetia físicament amb anterioritat.
 • Els horaris s’han dissenyat intentant que no hi hagi rotació de grups en un mateix espai. Per exemple, els alumnes de 2n curs d’un grau, que no hagin d’anar canviant d’aula. En el cas d’assignatures optatives és possible que calgui anar a un aula diferent. En cas que un alumne s’afegeixi a un grup que no és majoritàriament el seu, p.ex. perquè és repetidor, és convenient que faci una auto-neteja de la cadira que ocupi si abans l’havia ocupat algú altre. A tal efecte, hi ha etanol a la taula del professorat de cada aula.
 • Entre classe i classe, no resulta convenient abandonar l’aula, excepte si és necessari per anar al servei o si es fa per ventilar, en funció de l'espai. Convé evitar els contactes o proximitat amb altres grups de persones, car aleshores s’impedeix o dificulta la traçabilitat (vegeu apartat “Codis QR”).
 • Quan la classe es transmeti per streaming, i en tot cas per a la seva gravació, si és el cas, és necessari mantenir el màxim silenci possible a l’aula, ja que el micròfon capta el soroll ambiental.
 • Per al professorat, hi ha disponible una pantalla facial com a mesura addicional a la mascareta. Per tant, la mascareta s’ha de seguir portant encara que hom es posi la pantalla. Aquesta darrera es pot aconseguir a la Consergeria del centre. Les mascaretes del professorat s’han de recollir a l’Oficina de Salut Laboral (OSL) i també en tenen els Departaments.
 • A les pauses, les persones que entrin i surtin de l’edifici, p. ex. per fumar, els demanem que segueixin respectant les normes i protocols. No té sentit sotmetre’ns tots plegats a un munt de requisits a l’interior de l’edifici que ens dificulten notablement el que hi venim a fer si després a l’exterior propiciem els contagis amb una actitud despreocupada o poc curosa.

SI ET TROBES MALAMENT

 • Si un estudiant es troba malament no ha de venir a la Facultat. Si té classe, pot informar-ne el professorat si això, p. ex., suposa haver de saltar-se una activitat d’assistència obligatòria.
 • En el cas improbable que un estudiant es trobi malament un cop a l’edifici, ha d’avisar el professorat o la Consergeria. Tenim un espai específic per a aquesta situació i un protocol d’actuació per a fer que l’estudiant rebi atenció i pugui tornar a casa.
 • Si un estudiant, membre del PAS o del PDI dona positiu o es posa en quarantena, demanem que avisi l'Oficina de Salut Laboral a través d'aquesta mateixa pàgina (veure el menú de l'esquerra) per tal d’aplicar el protocol corresponent. L'OSL avisarà el deganat i el deganat al professorat, per tal que es pugui adaptar la docència a la persona de què es tracti. 
 • Com sabeu, es consideren com a símptomes freqüents per Covid-19 la tos, febre o febrícula, dificultats respiratòries; així com també el mal de coll o el refredat nasal vinculats a altres símptomes; també la fatiga, dolor muscular, mal de panxa, hipòsmia (pèrdua lleu de l’olfacte), anòsmia (pèrdua greu del mateix), o pèrdua del sentit del gust.

PERSONES VULNERABLES

 • No és recomanable que les persones vulnerables al Covid-19 vinguin a l’edifici.
 • En el cas d’estudiants, us demanem que aviseu el vostre professorat d’aquesta circumstància, en la mesura en què afecti a la docència que heu de rebre. El professorat us podrà demanar, en el seu cas, algun certificat mèdic que acrediti, p.ex., que no podeu assistir a classe. També és recomanable comunicar la vulnerabilitat a l'OSL, a través del menú de l'esquerra.
 • A més d’avisar el professorat, us recomanem que ens informeu també al deganat, per tal de poder donar-vos el millor suport que puguem.
 • En el cas del professorat, les persones vulnerables ho han de comunicar al seu Departament o informar-ne el vicerectorat de Personal. En el cas del PAS, cal avisar l’administradora del centre.

INCIDÈNCIES I AVISOS

 • Durant el curs us demanem que estigueu molt pendents dels avisos que us enviem per correu electrònic o altres canals. Moltes de les consultes que rebem ja tenen resposta en els documents de referència que heu rebut, com són el Pla de contingència (aprovat pel Consell de govern) o el Protocol de seguretat i salut (establert per l’OSL). Aquests documents són dinàmics, per tant és convenient anar-los consultant regularment.
 • La informació general sobre les mesures en aquest període excepcional es troben a l’apartat “InfoCOVID” de la web de la UdG (antic apartat “UdG a casa”).
 • El professorat disposa d’un grup de Whatsapp per a consultes i avisos. Si algú vol formar-ne part, pot contactar el deganat.
 • En el cas del professorat, us demanem que us assegureu que el vostre Departament disposa de les dades de contacte actualitzades, especialment el número de telèfon mòbil.

VIRTUALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT DOCENT

 • Actualment les classes de teoria s'han de fer en format no presencial. Per tant no es pot fer classe teòrica a l'edifici.
 • Respecte de l'activitat docent pràctica, el professorat de cada assignatura ha de determinar si l'activitat es pot fer de manera no presencial. En la mesura del possible, cal evitar la presencialitat.
 • En cas que una mateixa classe disposi d'un bloc de teoria i un de pràctica i es facin seguits, es recomana que la pràctica també es faci de manera no presencial, per evitar el desplaçament només per a aquesta part.
 • L'avaluació es manté en el format que indica la fitxa docent en cada cas. Per tant actualment es mantenen les proves presencials previstes. 
 • Les proves d'avaluació presencials s'han de fer extremant les precaucions i conforme als protocols generals o específics que s'aprovin. 

SEMIPRESENCIALITAT A PRIMER CURS DELS GRAUS

 • A partir del dia 1 de març, es recuperarà la presencialitat al primer curs de cada grau de la Facultat. El professorat de cada assignatura informarà els estudiants sobre com s'articula la semipresencialitat en el seu grup. 

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.