Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Avançament de convocatòria per finalització d’estudis

Presencial

Els estudiants de grau i màster que estan a punt de completar un ensenyament i volen avançar el període de convocatòria de qualificació de totes o algunes de les assignatures pendents, per finalitzar abans els estudis, poden sol·licitar l’avançament de convocatòria d’aquestes assignatures al seu centre docent.

Característiques

Àmbit
Avaluació
Tipus d'estudi
Grau / Màster

Sol·licitud

Qui

Poden sol·licitar avançament de convocatòria els estudiants que s’hagin matriculat de tots els crèdits necessaris per finalitzar els estudis i que tinguin pendents una o més assignatures (amb excepció del treball final i de les pràctiques externes) per un valor màxim de 30 crèdits, matriculades en el curs anterior i avaluades amb qualificació de suspens. No es tindrà en compte si s’ha acreditat la tercera llengua per poder concedir l’avançament de la convocatòria.

On

Cal adreçar-se a la secretaria acadèmica del centre docent corresponent

Quan

El termini de sol·licitud s’estableix en el calendari acadèmic de cada curs.

Com
S'ha de presentant un imprès de sol·licitud estàndard degudament emplenat (original i còpia).

 

Observacions
Els estudiants s'han de matricular ordinàriament d'aquestes assignatures i posteriorment n’han de sol·licitar l’avançament de convocatòria.

L’avaluació avançada consistirà en una prova de síntesi en la qual s'avaluaran únicament i exclusiva els resultats d'aprenentatge definits en el disseny de l’assignatura del curs acadèmic anterior.

Resolució

Qui

L’òrgan competent per resoldre les sol·licituds és, en el cas d’ensenyaments que s’imparteixen en centres docents integrats a la Universitat de Girona, el degà o director d’aquests centres, i en el cas d’ensenyaments que s’imparteixen en centres docents adscrits o vinculats a la Universitat de Girona, el degà delegat o director delegat d’aquests centres.

Com

La secretaria acadèmica del centre docent ha de notificar a l’estudiant la resolució de la sol·licitud. La notificació a l’estudiant ha d’informar sobre el tipus de recurs que es pot interposar contra la resolució.

El recurs, degudament justificat, es pot presentar al centre docent on s’hagi lliurat la primera sol·licitud, preferentment, o a qualsevol oficina de registre de la Universitat de Girona.

Documentació

Imprès de sol·licitud
Sol·licitud estàndard
Sol·licitud estàndard
Normativa

Normativa reguladora dels processos d'avaluació i qualificació dels estudiants