Calendari de cobraments i devolucions

Matrícula curs 2017-18 ( i rebuts pendents curs 2016-17 )

Cobraments de rebuts domiciliats

DATA DE MATRÍCULA DATA DE COBRAMENT DEL REBUT *
Matrícula del 27/11/2017 al 17/12/2017 22/12/2017
Matrícula del 18/12/2017 al 31/12/2017 10/01/2018
Matrícula del 01/01/2018 al 28/01/2018   05/02/2018
Matrícula del 29/01/2018 al 11/02/2018   14/02/2018  
Matrícula del 12/02/2018 al 25/02/2018 05/03/2018
Matrícula del 26/02/2018 al 25/03/2018 05/04/2018
Matrícula del 26/03/2018 al 29/04/2018 05/05/2018

 IMPORTANT: El mes d'agost està tancat per vacances (si ens arriba retornat un rebut durant l'agost es gestionarà a partir del dia 4 de setembre).

Matrícules fraccionades en 2 o 3 terminis
Graus i màsters oficials
Data de cobrament del rebut *
1r termini En funció de la data de matrícula (vegeu primera taula)
2n termini (matrícules fraccionades en 3 terminis)  17/10/2017
2n termini (matrícules fraccionades en 2 terminis)  12/12/2017
3r termini (matrícules fraccionades en 3 terminis)
Matrícules fraccionades en 2 o 3 terminis
Doctorat
Data de cobrament del rebut *
1r termini En funció de la data de matrícula (vegeu primera taula)
2n termini (matrícules fraccionades en 3 terminis)  12/12/2017
2n termini (matrícules fraccionades en 2 terminis)  14/03/2018
3r termini (matrícules fraccionades en 3 terminis)
Matrícules fraccionades en rebuts mensuals Data de cobrament del rebut *
1r termini En funció de la data de matrícula (vegeu primera taula)
Altres mensualitats El dia 5 de cada mes (de 05/09/2017 a 05/05/2018)

(*) La data de cobrament correspon al dia en què la UdG negocia el rebut amb l'entitat financera col·laboradora. En funció de l'operativa de les entitats financeres el càrrec al vostre compte es pot fer efectiu 1 o 2 dies més tard. 

Notes:

1. En el cas de devolució d’un rebut bancari, s’aplicarà una despesa d’impagat de 3€ per rebut,us enviarem una notificació. Aquest correu inclourà un rebut de matrícula per tal que pugueu liquidar el deute pendent a una de les entitats financeres col·laboradores en el termini que s'hi indica.

2. En el cas que el dia 5 del mes sigui festiu es domiciliarà el rebut el següent dia hàbil, excepte en el cas del rebut mensual del mes de gener de 2018, que es domiciliarà el dia 10/01/2018.

3. A partir de l'endemà de formalitzar la matrícula i en qualsevol moment del curs podeu veure el detall dels vostres rebuts pendents de domiciliar així com la data prevista de domiciliació a "La Meva UdG", accedint a Expedient -> Matrícula -> Liquidació.  També hi trobareu la informació dels rebuts liquidats.

4. Els estudiants que en data 30 de maig no hagin efectuat el pagament de la seva matrícula, se’ls aplicarà una despesa d’impagament del 5 % sobre l’import pendent. 

Devolucions

Durant els darrers dies de cada mes es gestionen les devolucions dels imports que s'han informat a l'aplicació de gestió acadèmica durant el mes.

Totes les devolucions es realitzen per transferència bancària durant els darrers dies del mes .