Preguntes més freqüents

PMF sobre títols oficials i propis

Versió per descarregar

Títols oficials

En cas que no disposis del resguard del títol, et farem signar un document conforme l’has extraviat. Si has fet el pagament a través del tràmit en línia (electrònicament) no és necessari que presentis el resguard.

Els títols oficials només es poden enviar a delegacions o subdelegacions del govern si es resideix a Espanya, o bé a ambaixades o consolats generals si es resideix a l’estranger. La petició d’enviament és un tràmit en línia que es fa a través de “La meva UdG”. Pots consultar-ne el cost a la pàgina web Preus de títols, certificats i serveis de gestió acadèmica.

Els títols oficials únicament els pot recollir la persona interessada. Si la persona interessada no pot venir personalment es pot autoritzar una altra persona mitjançant un poder notarial. Una altra opció, en funció d’on es resideixi, és enviar-lo a una delegació o subdelegació del govern, si és dins Espanya, o bé a una ambaixada o consolat general, si es resideix a l’estranger. La petició d’enviament és un tràmit en línia que es fa a través de “La meva UdG”. Pots consultar-ne el cost a la pàgina web Preus de títols, certificats i serveis de gestió acadèmica.

En aquest cas és millor fer la consulta directament al telèfon 972 41 80 45, o bé enviar un correu electrònic a titols@udg.edu.

El suplement europeu del títol (SET) és un certificat acadèmic que conté informació dels estudis cursats. S’expedeix en tres idiomes (català, castellà i anglès) i té reconeixement a tot Europa. Et pot servir per presentar-lo a qualsevol institució per demanar d’accedir al món laboral o per ampliar estudis a Europa.

Per recollir el títol s’ha de presentar el DNI (o un altre carnet d’identificació personal, com ara el passaport o el carnet de conduir) i cal lliurar el resguard del títol (en cas que no es fes el pagament en línia). Per recollir el SET només cal que portis el DNI (o un altre carnet d’identificació personal, com ara el passaport o el carnet de conduir).

Els títols oficials només els pot recollir la persona interessada o bé algú altre amb poders notarials; una autorització no serveix. El SET sí que es pot recollir amb un imprès d’autorització de recollida de documentació (el pots descarregar a la pàgina web d’Impresos) i una fotocòpia del DNI de la persona interessada.

Per recollir el SET només cal portar el DNI (o un altre carnet d’identificació personal, com ara el passaport o el carnet de conduir).

Sí. El SET el pot recollir una altra persona, amb un imprès d’autorització de recollida de documentació (el pots descarregar a la pàgina web d’Impresos) i una fotocòpia del DNI de la persona interessada.

En cas que hagis extraviat el títol el millor és trucar al telèfon 972 41 80 45 o bé enviar un missatge de correu electrònic a titols@udg.edu. Es comprovarà si s’ha vingut a buscar el títol. En cas afirmatiu, t’informarem del procediment per demanar un duplicat.

Títols propis

Sí. Pot venir una altra persona amb un imprès d’autorització de recollida de documentació (el pots descarregar a la pàgina web d’Impresos) i una fotocòpia del teu DNI. També haurà de portar el resguard del títol (document que acredita que has superat el curs de postgrau, màster, etc. i has abonat el preu d’expedició del títol).