Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Preus de títols, certificats i serveis de gestió acadèmica

Curs 2020-2021

Títols i certificats

Preus establerts pel Decret 64/2020 , excepte expedició de títols propis i enviament de títols, establerts al Pressupost UdG.

Concepte Preu
Expedició de títols universitaris oficials (graduat/ada, diplomat/ada, llicenciat/ada, arquitecte/a tècnic/a, arquitecte/a, enginyer/a tècnic/a, enginyer/a, mestre/a, màster universitari oficial i doctor/a) amb suplement europeu al títol (SET), i duplicats 218,15 €
Expedició del suplement europeu al títol universitari (SET), i duplicats (per a estudis no adaptats a l’Espai Europeu d’Educació superior, i en el cas d’estudis adaptats, només per a segones i successives expedicions) 32,75 €
Expedició del certificat-diploma d'estudis avançats (programes de doctorat) 78,55 €
Expedició de títols propis i duplicats: graduat/ada, graduat/ada superior, màster, diploma de postgrau, diploma d'especialització 185,40 €
Expedició de títols propis i duplicats: certificat de cursos de postgrau, certificat de curs d'especialització 92,70 €
Expedició de certificacions acadèmiques 27,27 €
Enviament de títols oficials, suplements europeus al títol (SET) i títols propis 40,00 €

Equivalència/homologació de títols estrangers

Preus establerts pel Decret 64/2020

Concepte Preu
Estudi d’equivalència de títol d’estudis estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat o sol·licitud d’estudi de la trajectòria acadèmica dels titulats universitaris conforme a sistemes educatius estrangers per a l’accés a estudis de màster o doctorat sense títol homologat 218,15 €
Estudi d’homologació de títols estrangers d’educació superior a títols de màsters universitaris i doctorats 218,15 €
Prova d’aptitud per a l’homologació de títols estrangers 152,66 €
Expedició de la credencial acreditativa de la concessió d’homologació dels títols estrangers 218,15 €
Estudi d’equivalència al nivell acadèmic de doctor/a 218,15 €
Expedició de la credencial acreditativa de la declaració d’equivalència al nivell acadèmic de doctor/a 218,15 €

Altres preus de gestió acadèmica

Preus establerts pel Decret 64/2020

Concepte Preu
Estudi d'expedient acadèmic per a la convalidació, adaptació, transferència i reconeixement de plans d'estudi * 54,54 €
Trasllat d’expedient acadèmic 54,54 €
Preparació de documentació per a la legalització dels programes d’assignatures i plans d’estudis universitaris que han de sorgir efectes a l’estranger 30,00 €

* Només en casos de sol·licituds que requereixin estudi previ.