Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia de l'Aigua

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia de l'Aigua

Curs 2020-2021

Informació general

Dades generals

Nom
Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia de l'Aigua
Centres/s
Escola Politècnica Superior , Facultat de Ciències
Nombre orientatiu de places
15
Nombre d'estudiants matriculats
Dades oficials de matrícula
Altres informacions
Indicadors AQU

Presentació

Per què he de fer el doctorat en Ciència i Tecnologia de l’Aigua?

Perquè la Universitat de Girona és capdavantera en recerca en l’àmbit de la ciència i la tecnologia de l’aigua. Perquè vull fer una recerca en temes que són prioritaris a nivell català, espanyol i de la Unió Europea. Perquè vull aprendre a fer recerca dins un bon laboratori que em faciliti els contactes nacionals i internacionals. Perquè vull sentir-me part d’un gran grup multidisciplinari d’investigadors dels millors departaments, instituts i centres de recerca en l’àmbit de l’aigua que m’ajudi a valoritzar al màxim la meva recerca i a difondre’n els resultats. Perquè vull que la meva recerca respongui a les necessitats de la societat.

Objectius formatius

El Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia de l’Aigua té com a objectiu fonamental formar investigadors d’alt nivell en aquest camp del coneixement. Aquest doctorat presenta un programa coherent, i alhora divers, que proporcionarà l’entorn òptim per a la formació d’investigadors: una xarxa d’equips i línies de recerca connectats entre si, amb projecció nacional i internacional, coordinats per l’Escola de Doctorat de la Universitat de Girona i sota l’empara del Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua (e-MTA, vegeu www.e-mta.eu).

La proposta ambiciona esdevenir un doctorat de referència a Catalunya en temes d’aigua. Amb aquest objectiu, a part d’investigadors de diversos instituts i departaments de la Universitat de Girona (UdG), també hi participen l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) i dos centres del CSIC, el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB) i l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA).

Línies de recerca

LÍNIES DE RECERCA _ PROGRAMA DE DOCTORAT EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE L’AIGUA

1. PROCESSOS FÍSICS EN SISTEMES AQUÀTICS

Paraules clau: hidrodinàmica, interfase aigua-sediment, partícules, transport

Àmbits d’investigació:

•             Física ambiental

•             Hidrodinàmica de sistemes amb vegetació aquàtica litoral

•             Processos de barreja i modelització numèrica

 

Potencials directors/directores de tesi:

UdG, Grup de recerca de Física Ambiental

Dr. Xavier Casamitjana Vila, Dr. Jordi Colomer Feliu, Dra. Elena Roget Armengol, Dra. Teresa Serra Putellas

ICRA, Àrea de recerca de Recursos i Ecosistemes

Dr. Ramon Batalla

 

2. QUÍMICA DE LA POL·LUCIÓ EN SISTEMES AQUÀTICS: METODOLOGIA ANALÍTICA, DINÀMICA I RISCOS

Paraules clau: contaminants orgànics, metalls, degradació, bioacumulació, micro-contaminants, nutrients

Àmbits d’investigació:

•             Química analítica en diferents matrius del medi aquàtic (aigua, sediment, organismes)

•             Anàlisi de riscos ambientals

 

Potencials directors/directores de tesi:

UdG, Grup de recerca de Química Analítica i Ambiental

Dra. Clàudia Fontàs Rigau, Dra. Manuela Hidalgo Muñoz, Dra. Eva Margui GrabulosaDra. Victoria Salvadó Martín
 

ICRA, Àrea de recerca de Qualitat de l’Aigua

Dr. Damià BarcelóDra. Mira PetrovicDra. Jelena Radjenovic, Dra. Sara Rodríguez-Mozaz

IDAEA-CSIC, Departament de Química Ambiental

Dr. Sergi Díez Salvador, Dr. Antoni Ginebreda, Dr. Joan Grimalt Obrador

 

3. BIODIVERSITAT I PROCESSOS ECOLÒGICS EN SISTEMES AQUÀTICS

Paraules clau: dinàmica de poblacions, estructura de comunitats, fluxos biogeoquímics, ecologia microbiana, ecotoxicologia, ictiologia, models, teoria ecològica, sistemes aquàtics (riu, aiguamoll, llac, embassament, bentos marí).

Àmbits d’investigació:

•             Impacte dels canvis globals en ecosistemes aquàtics

•             Comunitats, metacomunitats i xarxes tròfiques

•             Funcionament d’ecosistemes aquàtics i el seu paper en el sistema Terra

•             Gestió i conservació d’ecosistemes aquàtics i invasions biològiques

•             Respostes de les comunitats a contaminants

•             Recursos genètics i Biodiversitat

 

Potencials directors/directores de tesi:

UdG

Grup de recerca d'Ecologia Microbiana Molecular

Dr. Lluís Bañeras Vives, Dr Frederic Gich BatlleDr. Xavier Vila Portella 

Laboratori d'Ictiologia Genètica

Dr. José Luis García, Dra. Sandra Heras Mena, Dra. Maria Inés Roldán Borassi

Grup de recerca en Ecologia Aquàtica Continental

Dr. Daniel Boix MasafretDr. Emili García-BerthouDra. Estefania Gascon GarcíaDr. Francesc X. de Quintana PouDra. Anna M. Romaní Cornet, Dra. Anna Vila

ICRA

Àrea de Recursos i Ecosistemes

Dr. Rafael Marcé, Dr. Sergi Sabater *

Àrea de Qualitat de l’Aigua

Dr. Jose Luis Balcázar, Dr. Carles Borrego*

IDAEA-CSIC, Departament de Química Ambiental

Dr. Carlos Barata, Dr. Benjamí Piña

CEAB-CSIC

Grup d’Ecologia Teòrica i Computacional

 Dr. David Alonso, Dr. Frederic Bartumeus

Grup d’Ecologia Integrativa d’Aigües Continentals

Dra. Esperança Gàcia, Dra. Helena Guasch, Dra. Eugènia Martí, Dr. Emilio O. Casamayor, Dr. Marc Ventura

Grup de Funcionament de l’Ecosistema Bentònic

Dr. Rafael Coma, Dr. Manuel Maldonado

 

4. TECNOLOGIA I BIOTECNOLOGIA DEL RECURS AIGUA

Paraules clau: tractaments biològics, processos d’absorció-oxidació, processos bio-electroquímics, microorganismes biotecnològics, valorització.

Àmbits d’investigació:

•             Sistemes d’ajuda a la decisió

•             Disseny, operació i control de processos avançats per al tractament i reutilització d’aigües residuals

•             Binomi aigua i energia

 

Potencials directors/directores de tesi:

UdG

Laboratori d'Enginyeria Química i Ambiental (LEQUIA)

Dra. M. Dolors Balaguer CondomDr. Jesús Colprim GalceranDra. Maria José Martín Sánchez, Dr. Hèctor Monclús, Dr. Manel Poch Espallargas,  Dr. Sebastià Puig Broch 

 

Grup de recerca d'Ecologia Microbiana Molecular

Dr. Lluís Bañeras Vives, Dr Frederic Gich BatlleDr. Xavier Vila Portella 

Grup de recerca de Física Ambiental

Dr. Jordi Colomer, Dra. Teresa Serra

ICRA

Àrea de Qualitat de l’Aigua

Dr. Jose Luis Balcázar, Dr. Carles Borrego*

Àrea de Tecnologies i Avaluació

Dr. Joaquim Comas Matas *, Dr. Lluís CorominasDra. M. Teresa Pijuan, Dr. Ignasi Rodríguez Roda*, Dr. Oriol Gutiérrez, Dr. Gianluigi Buttiglieri, Dr. Wolfgang Gernjak

*: professors de la UdG adscrits a l’ICRA

Potencials Tutors acadèmics de tesis: tots els membres UdG i els marcats amb un *

 

 

Accés

El Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia de l’Aigua es regeix pel Reial decret 99/2011 de 28 de gener, que estableix l’ordenació dels ensenyaments oficials de doctorat. Els requisits d’accés són els que marca aquest Reial decret i es poden consultar a l’adreça www.udg.edu/doctorat/acces.

Criteris d'admissió

L’admissió al programa té lloc després que, feta la pre-inscripció, s’ha comprovat per part de la Secretaria Acadèmica que el sol·licitant compleix els criteris d’accés a l’escola de doctorat de la Universitat de Girona.

Per a l’admissió al programa en Ciència i Tecnologia de l’Aigua la Comissió tindrà en compte dos aspectes:

  • El currículum del candidat/a
  • El contacte previ amb un grup de recerca del programa

En relació al punt 1) la Comissió prioritzarà en primer lloc els candidats/tes que tinguin atorgada o hagin sol·licitat una beca pre-doctoral competitiva de 3 o 4 anys. En segon lloc, la Comissió Acadèmica valorarà les sol·licituds en base als criteris següents, que es presenten de manera prioritzada i amb la ponderació atorgada:

1) Expedient acadèmic (60%). Es prendrà com a principal criteri de selecció i se’n valorarà la nota mitjana de les assignatures relacionades amb l’àmbit de les línies de recerca del programa.

2) Currículum vitae (30%). Es valorarà la formació prèvia en àrees relacionades amb les línies de recerca del programa. L’experiència professional, les publicacions i el nivell de coneixement d’idiomes també seran mèrits valorables.

3) Motivació (10%). Es valoraran els interessos en recerca declarats pels candidats i la seva adequació a una de les línies de recerca del programa.

En cas que les sol·licituds superin les places disponibles, es realitzarà la priorització dels candidats.

En relació al punt 2), un cop feta la preinscripció, la Comissió consulta la informació complementària que es demana en el procés de preinscripció on el candidat ha d’especificar 1) Si ha tingut contacte previ amb el grup d’investigació i indicar un potencial director/a de tesis amb el qual ja hi hagi un acord, 2) Aportar informació sobre el tema d’investigació, i 3) Si té experiència prèvia en el tema. Si es detecta que no hi ha cap contacte previ amb un grup d’investigació, la Comissió es posa en contacte amb el candidat i se li dona informació dels grups i línies de recerca perquè es posi en contacte amb potencials director/res de tesi i arribi a un acord i posteriorment complementi aquesta informació al web de preinscripció. Quan aquesta informació és completa, incloent un potencial director/a de tesi, des de la comissió es confirma amb el director/a proposat que hi ha aquest acord previ i se li assigna un tutor acadèmic del programa.

Cursos Formatius

Pel que fa a les activitats formatives,l'Escola de doctorat organitza cursos, seminaris i altres activitats de formació transversal (soft skills) orientades a la formació investigadora, i a facilitar l'elaboració i presentació de la tesi doctoral. Preferentment demanem que els cursos s’imparteixin en anglès si bé el català és l’idioma més freqüent. En general són cursos o seminaris de 10 hores. Hi ha una sèrie d’activitats que són transversals i que són d’interès per a tots els programes de doctorat i altres que són específiques de cada programa de doctorat 

Vegeu oferta

Tesis

Has de saber

Guia del doctorand

Contingut per a una tesi en format de compendi de publicacions

Dues opcions: 1) Mínim 2 articles publicats o acceptats en revistes incloses en el JCR, dels quals el doctorand en sigui el primer autor i que, com a mínim, un dels articles estigui publicat en una revista del primer quartil. 2) Mínim 3 articles publicats o acceptats en revistes incloses en el JCR, i dels quals el doctorand en sigui el primer autor. Les dates de publicació d’aquests articles han de ser posteriors a l’inici de la tesi doctoral i no poden contenir material anterior a la tesi.

Contingut per a una tesi en format tradicional

Una tesi en format tradicional ha de tenir un contingut que permeti derivar en un mínim de dues publicacions científiques i en el moment del dipòsit el doctorand ha de tenir com a mínim un article científic acceptat del qual el doctorand en sigui el primer autor i el contingut sigui derivat de la tesi doctoral. La data de publicació d’aquest article ha de ser posterior a l’inici de la tesi doctoral i no pot contenir material anterior a la tesi.

Formació obligatòria dels estudiants de doctorat

Programa de doctorat en Ciència i Tecnologia de l’Aigua
Formació obligatòria: 20 h. de formació transversal a escollir entre l’oferta de cursos de l’Escola de Doctorat.

Tota l'oferta formativa del programa de doctorat el podeu consultar en aquest enllaç