Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Avaluació postural i del moviment fisiològic des de l’observació i la presa de mesures objectives que valoren la normalitat i la seva alteració. Tractament dels desequilibris posturals i de les alteracions del moviment mitjançant la modificació activa de la mecànica articular i miofascial per una banda, i la integració dels canvis resultants en un nou esquema corporal per l’altra.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MERCEDES SALA BASSÓ
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (40%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MERCEDES SALA BASSÓ
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (40%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MERCEDES SALA BASSÓ
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (40%)

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • 7. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • 9. Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.
 • 17. Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.

Continguts

1. BLOC 1. INTRODUCCIÓ AL CONCEPTE POSTURA. FACTORS CONDICIONANTS DE LA POSTURA. FACTORS DE RISC A DESENVOLUPAR PATOLOGIA CONSEQÜENTMENT A LA ALTERACIÓ DE LA POSTURA. TÈCNIQUES EN CINESITERÀPIA ACTIVA PER A LA REEDUCACIÓ POSTURAL I DEL MOVIMENT (exercicis de reequilibració de longituds miofascials i tècniques posturals). TECNIQUES FACILITADORES DE PERFECCIONAMENT DE LA PRÀCTICA.

2. BLOC 2. VALORACIÓ DE LA POSTURA I EL MOVIMENT, FISIOLÒGIC I ALTERAT. TEÒRICA I PRÀCTICA

3. BLOC 3. ALTERACIONS POSTURALS GLOBALS A DESENVOLUPAR (diagnòstic i tractament): DECAÏMENT POSTURAL. INCLINACIÓ TRONCAL ANTERIOR. AUGMENT DE CORBES. DISMINUCIÓ DE CORBES.

4. BLOC 4. PRÀCTICA DE TÈCNIQUES DE REEDUCACIÓ POSTURAL I DEL MOVIMENT I ANÀLISI BIOMECÀNIC D'AQUESTES: Tècniques de reequilibri del to muscular, tècniques de mobilització articular analítica i en cadena, tècniques d'estirament miofascial anaític i en cadena, tècniques de tonificació i tècniques posturals basades en Mézières, RPG i Schroth.

5. BLOC 5. ESCOLA D'ESQUENA. LUMBÀLGIA. DORSÀLGIA. CERVICÀLGIA. PREVENCIÓ,TRACTAMENT I MANTENIMENT DE LA SALUT MUSCULOESQUELETICA EN GENERAL I D'ESQUENA EN PARTICULAR DESDE LA PRÀCTICA DE RPM.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 42 60 102
Cerca d'informació 4 20 24
Prova d'avaluació 4 20 24
Total 50 100 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Classes pràctiques entre alumnes Assistència i actitud dins l'aula. 10
  Prova d'avaluació teòrica Examen d'avaluació continuada, de 20 preguntes tipus test 50
  Prova d'avaluació pràctica. Prova pràctica fisioterapeuta-pacient on s'avaluarà l'elecció de tractament quan a tècniques a utilitzar i l'aplicació pràctica d'aquestes davant d'una alteració postural determinada pel docent. 30
  Recerca d'estudis actuals relacionats amb alteracions posturals, causes i/o tractaments. Es valorarà l'actualitat de l'estudi, la seva rellevància en relació a l'assignatura i les conclusions que se n'extreguin. Es podrà treballar en grups de 6, aportant un mínim de 3 articles que s'hauran traduit i analitzat. 10

  Qualificació

  -Classes pràctiques, que s'avaluaran segons el percentatge. d'assistència, atenció i implicació de l'alumne dins la classe. Concretament s'avaluarà l'interès en l'aprenentatge en l'escolta, l'observació visual i a través del tacte del moviment, la postura i les seves alteracions i posteriorment la capacitat de dirigir i estimular l'exercici en el practicant
  -Prova d'ávaluació continuada basada en la teoría i l'anàlisi teòric sobre la part pràctica. Constarà de 20 preguntes tipus test, amb 5 possibles respostes, una de les quals será la correcta.
  -Prova d'avaluació pràctica sobre l'aplicació d'un tractament. L'elecció del tractament i com s'aplica (ritme, orientació, estímuls verbals i tàctils, adaptació de l'exercici a les possibilitats del pacient), seran els criteris de qualificació .
  -Recerca d'estudis actuals relacionats amb les alteracions posturals, les seves causes i/o els possibles tractaments actius. Es valorarà l'actualitat d'aquests estudis, la seva rellevància i les conclusions extretes per l'alumne.
  -La nota final será el promig de les quatre notes a partir dels percentatges corresponents, essent imprescindible la presentació d'article, la realització de l'examen pràctic i el teòric i l'assistència d'un mínim del 80% de les classes.
  -L'aprovat estarà en el 5, sense que calgui obtenir nota mínima en cap dels apartats per fer promig.
  -Si no s'acompleix qualsevol dels 4 requisits descrits prèviament l'assignatura estarà suspesa, amb la possibilitat d'anar a l'examen de suficiència.
  -Qui no assoleixi un 5 del promig de les notes dels 4 apartats tindrà la possibilitat de fer l'examen de suficiència.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  -El no assistir al 80% de les clases es considera un No Presentat, quedant l'assignatura suspesa, amb la possibilitat d'accedir a l'examen de suficiència on s'avaluarà la part pràctica resolent un cas clínic i la part teòrica amb un examen de 20 preguntes, en el mateix format que l'examen teòric d'avaluació continuada.

  -Presentar-se a classe amb la roba no corresponent, és a dir amb roba de carrer constarà com a No presentat a classe i constituirà una falta d'assistència.

  Observacions

  S'ha d'assistir a les classes amb roba còmoda tipus xandall per tal de poder realitzar les pràctiques amb òptimes condicions

  Assignatures recomanades

  • ANATOMIA
  • ATENCIÓ DE FISIOTERÀPIA EN LES LESIONS DE L'APARELL LOCOMOTOR
  • BIOMECÀNICA
  • CADENES MUSCULARS
  • CINESITERÀPIA