Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Doble titulació Turisme / Màrqueting

Doble titulació Turisme / Màrqueting

Curs 2020-2021

Una de les noves titulacions universitàries amb millors oportunitats professionals gràcies a la combinació de competències adquirides per l’alumne en dues de les professions amb major inserció laboral

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Doble titulació Turisme / Màrqueting
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
5 anys
Crèdits europeus:
360
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Turisme per la Universitat de Girona
Graduat/ada en Màrqueting per la Universitat de Girona
Centre docent:
Escola Universitària Mediterrani (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
20
Última nota de tall:
Notes de tall de la convocatòria de juny de 2020
Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Requisits d'idiomes:

Per obtenir els títols cal acreditar els nivells d'idiomes requerits a les dues titulacions

Web:
Doble Grau de Turisme i Màrqueting
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

El Turisme, com a primer sector de l’economia de Barcelona, unit als profunds coneixements del Màrqueting que ofereix aquesta doble titulació, permet als estudiants explorar nous horitzons en un àmbit tan transversal com apassionant, ja que el Doble Grau en Turisme i Màrqueting integra en el seu pla d’estudis continguts i competències de les dues disciplines: els idiomes, el management, l’economia, la investigació comercial, la comunicació, les noves tecnologies de la informació, el dret, la internacionalització o la informàtica, entre d’altres.

A més introdueix aspectes innovadors en l’àmbit acadèmic relatius a la programació, execució i avaluació de la docència, i fomenta entre els estudiants la mobilitat, l’adquisició d’actituds com la iniciativa emprenedora, el lideratge o l’esperit crític. En aquest context, Mediterrani disposa d’un Pla Intern de Qualitat basat en la norma UNE-EN ISO 9001:2008 que té com a objectiu impulsar una cultura de la qualitat i la millora contínua que ens permeti seguir sent, a Barcelona, un centre universitari de referència en excel·lència acadèmica.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: ciències socials i jurídiques.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

L’alumne serà capaç de treballar en departaments de màrqueting i departaments comercials. Tindrà la capacitat de fer auditories i consultories de màrqueting. També podrà treballar en investigació i distribució de departaments de màrqueting. El gran avantatge d’estudiar la doble titulació de turisme i màrqueting és que tindràs la capacitat per treballar en qualsevol sector del turisme, com ara estacions d’esquí, parcs naturals, hotels, creuers, agències de viatge, consultories turístiques, etc. Gràcies a les competències professionals que ofereix el doble grau de turisme i màrqueting, sortiràs preparat per obtenir un lloc de responsabilitat en institucions privades o publiques vinculades al sector turístic i del màrqueting.

Continuar estudiant

Per tal que puguis completar el segon cicle universitari dins la teva formació, EU Mediterrani també t’ofereix a Barcelona els postgraus més prestigiosos. A l’edifici Mediterrani podràs cursar el Diploma de Postgrau en Competències Directives Turístiques que et permetrà assolir responsabilitats dins la gestió de les empreses turístiques de més alt nivell. Però el programa de referència sens dubte és el Màster en Direcció Estratègica d’Empreses Turístiques, estudi propi amb titulació de la UdG i que ofereix quatre itineraris d’especialització: Direcció Turística de Creuers, Direcció d’Empreses d’Allotjament, Direcció de Màrqueting i E-Commerce, i Direcció d’Esdeveniments i Congressos. Tria l’especialitat que més t’agradi i treballa a les empreses més destacades del sector.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2020-2021

Cal superar 60,00 B

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Anàlisi comercial   Análisis comercial   Business analysis (3152G02007)

BBàsica 6.00 SSemestral

Comptabilitat i finances per a la gestió de màrqueting   Contabilidad y finanzas para la gestión de marketing   Accounting and Finance for marketing (3152G02002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dimensió econòmica del mercat turístic   Dimensión económica del mercado turístico   The economic dimension of the tourism market (3152G01003)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dimensió jurídica del turisme   Dimensión jurídica del turismo   The legal dimensions of tourism (3152G01005)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dimensió socio-cultural del turisme   Dimensión socio-cultural del turismo   The Socio-cultural dimension of tourism (3152G01002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dimensió territorial del turisme   Dimensión territorial del turismo   Regional dimensions of tourism (3152G01004)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments d'estadística   Fundamentos de estadística   Bases of Statistics (3152G02010)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció al màrqueting   Introducción al marketing   Introduction to Marketing (3152G02006)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció al turisme   Introducción al turismo   Tourism introduction (3152G01001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Tècniques informàtiques i comunicatives   Técnicas informáticas y comunicativas   Computer and communicative skills (3152G01009)

BBàsica 6.00 SSemestral

Cal superar 9,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Anglès I   Inglés I   English I (3152G01010)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Francès I   Francés I   French I (3152G01013)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Xinès mandarí I   Chino mandarín 1   Chinese Language 1 (3152G02018)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Cal superar 18,00 B

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Estadística I   Estadística I   Statistics 1 (3152G02011)

BBàsica 6.00 SSemestral

Estadistica II   Estadística II   Statistics 2 (3152G02012)

BBàsica 6.00 SSemestral

Gestió i processos operatius de les empreses d'allotjaments   Gestión y procesos operativos de las empresas de alojamientos   Management and operational processes of lodging companies (3152G01029)

BBàsica 6.00 SSemestral

Cal superar 57,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Alemany I   Alemán I   German I (3152G01018)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anglès II   Inglés II   English II (3152G01011)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comportament de compra de les organitzacions   Comportamiento de compra de las organizaciones   Buying behavior of organizations (3152G02009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comportament de compra del consumidor   Comportamiento de compra del consumidor   Consumer purchasing behavior (3152G02008)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Francès II   Francés II   French II (3152G01014)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Xinès mandarí II   Chino mandarín II   Chinese Language II (3152G02019)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Geografia turística mundial   Geografía turística mundial   World tourism geography (3152G01025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió economicofinancera a les empreses turístiques   Gestión económica-financiera en las empresas turísticas   Economic and financial management of tourism companies (3152G01027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Ordenació i planificació del territori   Ordenación y planificación del territorio   Town and country planning (3152G01024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Organització d'empreses turístiques   Organización de empresas turísticas   The organisation of tourism companies (3152G01028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Tipologies i estratègies de destinacions turístiques   Tipologías y estrategias de destinos turísticos   Types and strategies of tourism destinations (3152G01022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 12,00 B

Cal superar 51,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Alemany II   Alemán II   German II (3152G01019)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anglès III   Inglés III   English III (3152G01012)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Desenvolupament de productes i marques   Desarrollo de productos y marcas   Development of products and brands (3152G02023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Disseny d'estratègies i programes sobre preus   Diseño de estrategias y programas sobre precios   Designing pricing strategies and programs (3152G02024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estratègies sobre distribució i logística de la distribució   Estrategias sobre distribución y logística de la distribución   Distribution strategies and distribution logistics (3152G02025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Francès III   Francés III   French III (3152G01015)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Màrqueting Internacional   Marketing Internacional   International Marketing (3152G02029)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Publicitat, promoció i relacions públiques   Publicidad, promoción y relaciones públicas   Advertising, promotion and public relations (3152G02028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Venda personal i màrqueting directe   Venta personal y marketing directo   Personal selling and direct marketing (3152G02027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Xinès mandarí III   Chino mandarín III   Chinese Language III (3152G02020)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Cal superar 12,00 PE

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Pràcticum   Prácticum   Practicum (3152G01016)

PEPràctiques externes 12.00 AAnual

Cal superar 69,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Alemany III   Alemán III   German III (3152G01020)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anglès IV   Inglés IV   English IV (3152G01021)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Creació i e-comercialització de productes   Creación y e-comercialización de productos   Product creation and e-commerce (3152G01031)

OBObligatòria 5.00 AAnual

Desenvolupament del pla de màrqueting   Desarrollo del plan de marketing   Marketing Plan Development (3152G02026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Direcció estratègica d'empreses turístiques   Dirección estratégica de empresas turísticas   Toruistic business strategic management (3152G01035)

OBObligatòria 4.00 AAnual

Direcció estratègica hotelera   Dirección estratégica hotelera   Hotels strategic management (3152G01037)

OBObligatòria 4.00 AAnual

Direcció i gestió RRHH   Dirección y gestión RRHH   Human Resources management (3152G01036)

OBObligatòria 4.00 AAnual

Disseny d'itineraris i productes   Diseño de itinerarios y productos   Route and product design (3152G01023)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Gestió de productes i recursos turístics   Gestión de productos y recursos turísticos   Product and touristic resources management (3152G01033)

OBObligatòria 5.00 AAnual

Innovació en els productes i recursos turístics   Innovación en los productos y recursos tuísticos   Innovative product and touristic resources (3152G01034)

OBObligatòria 5.00 AAnual

Innovació en la gestió cultural   Innovación en la gestión cultural   Innovative cultural management (3152G01032)

OBObligatòria 4.00 AAnual

Màrqueting Industrial i de Serveis   Marketing Industrial y de Servicios   Industrial and Services Marketing (3152G02022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Màrqueting social i de les institucions no lucratives   Marketing social y de las instituciones no lucrativas   Social marketing and nonprofit institutions (3152G02030)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Tècniques Qualitatives i Prospectives per a la Investigació Comercial   Técnicas Cualitativas y Prospectivas para la Investigación Comercial   Qualitative and Prospective Commercial Research (3152G02013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Xinès mandarí IV   Chino mandarín IV   Chinese Language IV (3152G02021)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Cal superar 30,00 OB

Cal superar 12,00 PE

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Pràcticum   Prácticum   Professional Placements (3152G02035)

PEPràctiques externes 12.00 SSemestral

Cal superar 30,00 TFG

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Treball final de grau   Trabajo final de grado   Final Project (3152G01017)

TFGTreball final de grau 15.00 AAnual

Treball Final de Grau   Trabajo Final de Grado   Final Project (3152G02036)

TFGTreball final de grau 15.00 AAnual

Tercera Llengua

Llengües estrangeres48.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Anglès I   Inglés I   English I (3152G01010)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anglès II   Inglés II   English II (3152G01011)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Anglès III   Inglés III   English III (3152G01012)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Francès I   Francés I   French I (3152G01013)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Francès II   Francés II   French II (3152G01014)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Francès III   Francés III   French III (3152G01015)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Alemany I   Alemán I   German I (3152G01018)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Alemany II   Alemán II   German II (3152G01019)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Alemany III   Alemán III   German III (3152G01020)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Anglès IV   Inglés IV   English IV (3152G01021)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Xinès mandarí I   Chino mandarín 1   Chinese Language 1 (3152G02018)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Xinès mandarí II   Chino mandarín II   Chinese Language II (3152G02019)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Xinès mandarí III   Chino mandarín III   Chinese Language III (3152G02020)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Xinès mandarí IV   Chino mandarín IV   Chinese Language IV (3152G02021)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Cal superar tots els requisits següents

* Nivell C1 - Anglès
* Nivell A2 - Alemany
* Nivell B1 - Francès

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

La secretaria acadèmica del cente et proporcionarà la informació necessària per formalitzar la matrícula.

 • Assignatures. Revisa les assignatures de què et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2020-2021.
 • Preus. Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
 • Beques. Si vols demanar la beca de caràcter general del MEFP, per poder formalitzar la matrícula condicionada a beca hauràs de sol·licitar una acreditació de caràcter econòmic. Informa-te'n a la pàgina web de Beques i ajuts de grau.
 • Pagament. Pots pagar la matrícula en diversos terminis (consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula). També pots demanar un préstec per al finançament de la matrícula.
 • Assegurances. Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 9,50 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
 • Permanència. Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència per a estudis de grau.

Abans de la matrícula

Només hauràs de lliurar telemàticament la documentació relativa a bonificacions o exempcions que no constin com a acreditades, per poder gaudir del corresponent descompte o gratuïtat en la matrícula. Consulta l'apartat "Passos a seguir per a la matrícula".

Després de la matrícula

a) Si no has accedit a la universitat des de batxillerat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent el teu document d’identitat vigent, segons la teva nacionalitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants amb nacionalitat espanyola Fotocòpia compulsada del DNI
Estudiants de països de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent del país d’origen, o passaport
Estudiants estrangers no comunitaris Fotocòpia compulsada de la TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

b) Si has accedit a la UdG procedent d’una altra universitat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent la documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions de l'estudi d'origen, i justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

c) Si no ets titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

d) Si no l’has pogut presentar abans de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, la documentació acreditativa de bonificacions o exempcions. Segons el cas, la secretaria acadèmica del teu centre docent et pot reclamar la presentació física de la documentació.

La documentació es podrà presentar fins al 19 de novembre de 2020 (excepte l’acreditativa de bonificacions o exempcions, que es podrà lliurar fins al 31 de desembre de 2020).

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.