Grau en Turisme (EUT Euroaula)

Grau en Turisme (EUT Euroaula)

Curs 2018-2019

El Grau de Turisme d'Euroaula aporta a l'alumne els coneixements teòrics i pràctics i les competències personals i professionals que el capaciten per afrontar amb èxit els reptes del sector turístic.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Turisme (EUT Euroaula)
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Turisme per la Universitat de Girona
Centre docent:
Escola Universitària de Turisme Euroaula (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
100
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

3.960 euros. Vegeu la informació de preus

Web:
Grau en Turisme
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

L'Escola Universitària de Turisme Euroaula, com a centre adscrit a la Universitat de Girona i amb més de 25 anys d’experiència en la formació, imparteix el Grau de Turisme adaptant-se al nou Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

L'Escola Universitària de Turisme Euroaula ofereix a partir del curs 2014-2015 la possibilitat d’estudiar dos títols en 4 anys: Grau en Turisme i Bachelor Degree in International Hospitality & Tourism Management amb la prestigiosa universitat de BBI, School for International Hospitality & Tourism Business. Una doble titulació oficial atorgada per la Universitat de Girona i el Ministeri d’Educació de Luxemburg.

Sector turístic

El sector turístic ha anat en creixement al llarg de l'últim segle, el qual s'ha vist cada vegada més ajudat per la societat que té un interès directe pel turisme. Els avenços tecnològics han aportat un increment i han ajudat que aquest sector sigui un dels més importants a nivell mundial i un dels principals en el sector econòmic.

El turisme és un dels principals potenciadors de l'economia del país, i es distingeix per la seva capacitat per generar ocupació. Per això el Grau de Turisme ofereix les competències necessàries dels futurs directius del sector turístic. 

Objectius

 • Professionals d’èxit amb una sòlida formació, que responguin a les necessitats de l’entorn laboral actual i de futur.
 • Visió internacional del sector turístic, a traves del programa d’Erasmus i les pràctiques laborals a l’estranger.
 • Dominar la comunicació internacional amb la opció d’escollir fins a 6 idiomes que s’aprenen durant la carrera universitària.
 • Ús de les noves tecnologies aplicades al sector turístic amb la acreditació oficial d'Amadeus España i estratègies e-commerce.
 • Incorporació en el món laboral facilitant l’accés a la borsa de treball i pràctiques del centre.
 • Intercanvi d'experiències i coneixements a través de talent days i conferències impartides per líders del sector.

Competències

En el Grau de Turisme d'Euroaula formem els nostres alumnes amb els mètodes més avantguardistes, perquè obtinguin el coneixement necessari i perquè puguin desenvolupar la seva carrera professional en el sector del turisme.

El pla d'estudis del Grau de Turisme aporta a l'alumne els coneixements teòrics i pràctics i les competències personals i professionals que el capaciten per afrontar amb èxit els reptes del sector turístic, especialitzant-se en la Direcció Hotelera amb els dos títols en 4 anys.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

Euroaula té com a objectiu introduir els seus graduats en el mercat professional i per aquest motiu promou iniciatives com:

 • Sessions d’orientació laboral
 • Servei de CV’s
 • Contacte amb empreses
 • Talent day: jornada amb l'objectiu d'apropar alumnes i empreses turístiques
 • Acords amb importants empreses de selecció de personal
 • Servei actiu de la borsa de feina
 • Hosco: portal exclusiu del sector turístic per trobar feina

Les professions per a les quals capacita el títol de Grau de Turisme són càrrecs de direcció d’operacions dels següents àmbits turístics: hotels, allotjaments turístics, restauració, intermediació, transport i logística, planificació i gestió pública de destinacions, productes i activitats turístiques, parcs temàtics, formació, investigació i consultoria, institucions públiques dins del sector turístic.

Gràcies a la borsa de treball, al departament de Recursos Humans de l’Escola Universitària de Turisme Euroaula i a Hosco, podem atendre aquells estudiants que desitgin trobar un lloc de pràctiques o de treball a nivell nacional i internacional, ajudant-los en la seva inserció laboral i assessorant-los en la preparació i planificació de la seva carrera professional.

El nostre compromís amb l’alumne i la seva carrera professional es manté al llarg del temps.

Continuar estudiant

Per a tots aquells alumnes que desitgin continuar la seva vida acadèmica i vulguin adquirir coneixements especialitzats i una titulació superior, l’Escola Universitària de Turisme Euroaula ofereix diversos programes de màsters propis, amb titulació atorgada per la Fundació Universitat de Girona.

 • Master in Hospitality and Tourism Accommodation Management (anglès / full time / presencial)
 • Master in Business Tourism & Events Management (anglès / full time / presencial)
 • Master in Sports, Health and Wellness Management (anglès / full time / presencial)
 • Máster en Marketing Digital y eCommerce Turístico (bilingüe / part time / presencial)
 • Máster en Marketing Digital y eCommerce Turístico (espanyol / part time / online)

Euroaula ofereix una formació específica per liderar llocs d'alta direcció en empreses turístiques. L’alumne podrà escollir la modalitat que desitgi: presencial o online

A més a més, l’Escola Universitària de Turisme Euroaula ofereix diversos programes de postgraus totalment propis:

 • Postgrado en Organización Profesional de Eventos (espanyol / part time / presencial)
 • Postgrado en Revenue Management (espanyol / part time  / presencial)

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Fonaments i dimensions del turisme30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció al turisme (3156G01001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dimensió socio-cultural del turisme (3156G01002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dimensió econòmica del mercat turístic (3156G01003)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dimensió territorial del turisme (3156G01004)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dimensió jurídica del turisme (3156G01005)

BBàsica 6.00 SSemestral

Tècniques financeres i comercials de l'empresa turística12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Màrqueting turístic (3156G01006)

BBàsica 6.00 SSemestral

Comptabilitat d'empreses turístiques (3156G01007)

BBàsica 6.00 SSemestral

Tècniques turístiques12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tècniques quantitatives i qualitatives aplicades al turisme (3156G01008)

BBàsica 6.00 SSemestral

Tècniques informàtiques i comunicatives (3156G01009)

BBàsica 6.00 SSemestral

Llengües estrangeres aplicades al turisme 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anglès I (3156G01010)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Llengües estrangeres aplicades al turisme 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anglès II (3156G01011)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Francès I (3156G01013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Alemany I (3156G01018)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Destinacions turístiques24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Destinacions turístiques (3156G01020)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Planificació i gestió d'informació de destinacions (3156G01022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Geografia turística mundial (3156G01023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Màrqueting estratègic de destinacions (3156G01024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Organització i gestió de l'empresa turística12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Gestió d'empreses turístiques (3156G01025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Organització d'empreses turístiques (3156G01026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió d'allotjaments, intermediació i distribució turística12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Gestió d'empreses d'allotjament i de restauració (3156G01027)

BBàsica 6.00 SSemestral

Gestió d'intermediació i distribució turística (3156G01028)

BBàsica 6.00 SSemestral

Llengües estrangeres aplicades al turisme 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anglès III (3156G01012)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Francès II (3156G01014)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Alemany II (3156G01019)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Recursos i productes turístics24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Creació d'itineraris turístics (3156G01021)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Comercialització de productes i serveis hotelers (3156G01031)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Productes culturals i d'oci (3156G01032)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Recursos turístics (3156G01033)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Productes turístics (3156G01034)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Direcció estratègica d'empreses turístiques12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Direcció estratègica d'hotels (3156G01035)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Recursos humans en empreses turístiques (3156G01036)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Innovació turística i hotelera (3156G01037)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Pràcticum12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràcticum (3156G01016)

PEPràctiques externes 12.00 AAnual

Llengües estrangeres aplicades al turisme 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anglès IV (3156G01015)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Francès III (3156G01029)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Alemany III (3156G01030)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Optatives33.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anàlisi cultural turística (3156G01038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gastronomia i enologia (3156G01039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió del turisme urbà (3156G01040)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Transport turístic (3156G01041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Turisme i medi ambient (3156G01042)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràcticum II (3156G01043)

OPOptativa 6.00 AAnual

Organització de congressos i esdeveniments (3156G01044)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Relacions Públiques (3156G01045)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Qualitat hotelera (3156G01046)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Presentation skills and public speaking in English (3156G01047)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teamwork and leadership (3156G01048)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Customer relations for tourism (3156G01049)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Planificació i apertura d'allotjaments turístics (3156G01050)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Xinès I (3156G01051)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Xinès II (3156G01052)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Italià I (3156G01053)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Italià II (3156G01054)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Alemany 3r idioma I (3156G01055)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Alemany 3r idioma II (3156G01056)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Francès 3r idioma I (3156G01057)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Francès 3r idioma II (3156G01058)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisi estratègica del sector turístic (3156G01059)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comercialització de productes turístics (3156G01060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Creació d'empreses turístiques (3156G01061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció hotelera (3156G01062)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Direcció i gestió de personal (3156G01063)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Disseny de processos operatius en el turisme (3156G01064)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Economia del turisme a Catalunya (3156G01065)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

E-intermediació turística (3156G01066)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Emprenedoria (3156G01067)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Empreses d'oci (3156G01068)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estratègies dels espais turístics (3156G01069)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estructures i equipaments (3156G01070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de la informació turística (3156G01071)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de la qualitat en les organitzacions turístiques (3156G01072)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de la rendibilitat (3156G01073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió d'empreses d'activitats turístiques (3156G01074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió financera d'agències de viatges (3156G01075)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió operativa d'agències de viatges (3156G01076)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió operativa d'allotjaments (3156G01077)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Guiatge turístic (3156G01078)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Història de l'art (3156G01079)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Interpretació patrimonial del turisme (3156G01080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció a la restauració (3156G01081)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Legislació d'allotjaments (3156G01082)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura i viatges (3156G01083)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Nutrició i dietètica (3156G01084)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Oci i societat desenvolupada (3156G01085)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Oficines de turisme i informació turística (3156G01086)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Operacions de "room division" (3156G01087)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ordenació d'espais turístics (3156G01088)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Patrimoni natural (3156G01089)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Patrimoni turístic de Catalunya (3156G01090)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Patrimoni turístic d'Espanya (3156G01091)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques culturals turístiques (3156G01092)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Polítiques de planificació del turisme (3156G01093)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques d'oci (3156G01094)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Potencialitats territorials turístiques (3156G01095)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sistemes globals de distribució (3156G01096)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sociologia del turisme (3156G01097)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques de comunicació aplicades al turisme (3156G01098)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Turisme sostenible (3156G01099)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turismes alternatius (3156G01100)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Programació d'itineraris turístics (3156G01101)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pràcticum extra 2 (3156G01102)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Animació sociocultural (3156G01103)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultures aborígens (3156G01104)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Habilitats directives i de comunicació (3156G01105)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió del servei i atenció al client (3156G01106)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció del turisme rural (3156G01107)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de creuers (3156G01108)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme, distribució i logísitca (3156G01109)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió aeroportuària (3156G01110)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció d'empreses esportives i d'aventura (3156G01111)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret fiscal (3156G01112)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme ètic i cooperació internacional (3156G01113)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques d'investigació de mercats turístics (3156G01114)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió financera per a empreses turístiques (3156G01115)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comptabilitat financera (3156G01116)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comptabilitat analítica i de costos en empreses turístiques (3156G01117)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mercats turístics emergents (3156G01118)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Animació turística i hotelera (3156G01119)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Operacions i processos de producció en agències de viatge (3156G01120)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Operacions i processos de producció en hosteleria (3156G01121)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Organització i administració d'empreses d'intermediació turística (3156G01122)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pla de màrqueting (3156G01123)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció de qualitat (3156G01124)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques de negociació i resolució de conflictes (3156G01125)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació persuasiva (3156G01126)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret administratiu (3156G01127)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Legislació turística pública a Catalunya i Espanya (3156G01128)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Legislació turística europea (3156G01129)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Informació i comercialització de productes turístics (3156G01130)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió operativa de centres i xarxes d'informació turística (3156G01131)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Matemàtiques financeres (3156G01132)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comptabilitat de costos (3156G01133)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mètodes i tècniques per a la recerca (3156G01134)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Globalització i multiculturalitat (3156G01135)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de béns culturals (3156G01136)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de béns naturals (3156G01137)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Francès IV (3156G01138)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alemany IV (3156G01139)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Rus I (3156G01140)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Rus II (3156G01141)

OPOptativa 3.00 SSemestral

USA: Myths and realities (3156G01142)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Business English (3156G01143)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Quart idioma I (3156G01144)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Quart idioma II (3156G01145)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques turístiques i crisi (3156G01146)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Geografia turística d'Amèrica (3156G01147)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Nous turistes (3156G01148)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Protecció del turista com a consumidor (3156G01149)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme solidari i de cooperació (3156G01150)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Oficines de turisme i tècnics locals (3156G01151)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme de negocis i esdeveniments (3156G01152)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Protocol d'esdeveniments (3156G01153)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Habilitats comunicatives (3156G01154)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Allotjament extrahoteler (3156G01155)

OPOptativa 3.00 SSemestral

e-Intermediació turística i venda en línea (3156G01156)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Instal·lacions d'oci (3156G01157)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme 2.0 (3156G01158)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Turisme esportiu (3156G01159)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Viatge d'estudi (3156G01160)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Espanyol per estrangers (3156G01161)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Treball final de Grau15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball final de grau (3156G01017)

TFGTreball final de grau 15.00 AAnual

Optativitat+Reconeixement acadèmic39.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anàlisi cultural turística (3156G01038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gastronomia i enologia (3156G01039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió del turisme urbà (3156G01040)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Transport turístic (3156G01041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Turisme i medi ambient (3156G01042)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràcticum II (3156G01043)

OPOptativa 6.00 AAnual

Organització de congressos i esdeveniments (3156G01044)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Relacions Públiques (3156G01045)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Qualitat hotelera (3156G01046)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Presentation skills and public speaking in English (3156G01047)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teamwork and leadership (3156G01048)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Customer relations for tourism (3156G01049)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Planificació i apertura d'allotjaments turístics (3156G01050)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Xinès I (3156G01051)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Xinès II (3156G01052)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Italià I (3156G01053)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Italià II (3156G01054)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Alemany 3r idioma I (3156G01055)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Alemany 3r idioma II (3156G01056)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Francès 3r idioma I (3156G01057)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Francès 3r idioma II (3156G01058)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Anàlisi estratègica del sector turístic (3156G01059)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comercialització de productes turístics (3156G01060)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Creació d'empreses turístiques (3156G01061)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció hotelera (3156G01062)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Direcció i gestió de personal (3156G01063)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Disseny de processos operatius en el turisme (3156G01064)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Economia del turisme a Catalunya (3156G01065)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

E-intermediació turística (3156G01066)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Emprenedoria (3156G01067)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Empreses d'oci (3156G01068)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estratègies dels espais turístics (3156G01069)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Estructures i equipaments (3156G01070)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de la informació turística (3156G01071)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de la qualitat en les organitzacions turístiques (3156G01072)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de la rendibilitat (3156G01073)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió d'empreses d'activitats turístiques (3156G01074)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió financera d'agències de viatges (3156G01075)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió operativa d'agències de viatges (3156G01076)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió operativa d'allotjaments (3156G01077)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Guiatge turístic (3156G01078)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Història de l'art (3156G01079)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Interpretació patrimonial del turisme (3156G01080)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Introducció a la restauració (3156G01081)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Legislació d'allotjaments (3156G01082)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Literatura i viatges (3156G01083)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Nutrició i dietètica (3156G01084)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Oci i societat desenvolupada (3156G01085)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Oficines de turisme i informació turística (3156G01086)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Operacions de "room division" (3156G01087)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Ordenació d'espais turístics (3156G01088)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Patrimoni natural (3156G01089)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Patrimoni turístic de Catalunya (3156G01090)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Patrimoni turístic d'Espanya (3156G01091)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques culturals turístiques (3156G01092)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Polítiques de planificació del turisme (3156G01093)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques d'oci (3156G01094)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Potencialitats territorials turístiques (3156G01095)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Sistemes globals de distribució (3156G01096)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Sociologia del turisme (3156G01097)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques de comunicació aplicades al turisme (3156G01098)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Turisme sostenible (3156G01099)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turismes alternatius (3156G01100)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Programació d'itineraris turístics (3156G01101)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pràcticum extra 2 (3156G01102)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Animació sociocultural (3156G01103)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cultures aborígens (3156G01104)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Habilitats directives i de comunicació (3156G01105)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió del servei i atenció al client (3156G01106)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció del turisme rural (3156G01107)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de creuers (3156G01108)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme, distribució i logísitca (3156G01109)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió aeroportuària (3156G01110)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció d'empreses esportives i d'aventura (3156G01111)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret fiscal (3156G01112)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme ètic i cooperació internacional (3156G01113)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques d'investigació de mercats turístics (3156G01114)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió financera per a empreses turístiques (3156G01115)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comptabilitat financera (3156G01116)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comptabilitat analítica i de costos en empreses turístiques (3156G01117)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mercats turístics emergents (3156G01118)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Animació turística i hotelera (3156G01119)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Operacions i processos de producció en agències de viatge (3156G01120)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Operacions i processos de producció en hosteleria (3156G01121)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Organització i administració d'empreses d'intermediació turística (3156G01122)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pla de màrqueting (3156G01123)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Direcció de qualitat (3156G01124)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Tècniques de negociació i resolució de conflictes (3156G01125)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comunicació persuasiva (3156G01126)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret administratiu (3156G01127)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Legislació turística pública a Catalunya i Espanya (3156G01128)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Legislació turística europea (3156G01129)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Informació i comercialització de productes turístics (3156G01130)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió operativa de centres i xarxes d'informació turística (3156G01131)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Matemàtiques financeres (3156G01132)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Comptabilitat de costos (3156G01133)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mètodes i tècniques per a la recerca (3156G01134)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Globalització i multiculturalitat (3156G01135)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de béns culturals (3156G01136)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Gestió de béns naturals (3156G01137)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Francès IV (3156G01138)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Alemany IV (3156G01139)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Rus I (3156G01140)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Rus II (3156G01141)

OPOptativa 3.00 SSemestral

USA: Myths and realities (3156G01142)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Business English (3156G01143)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Quart idioma I (3156G01144)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Quart idioma II (3156G01145)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Polítiques turístiques i crisi (3156G01146)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Geografia turística d'Amèrica (3156G01147)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Nous turistes (3156G01148)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Protecció del turista com a consumidor (3156G01149)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme solidari i de cooperació (3156G01150)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Oficines de turisme i tècnics locals (3156G01151)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme de negocis i esdeveniments (3156G01152)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Protocol d'esdeveniments (3156G01153)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Habilitats comunicatives (3156G01154)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Allotjament extrahoteler (3156G01155)

OPOptativa 3.00 SSemestral

e-Intermediació turística i venda en línea (3156G01156)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Instal·lacions d'oci (3156G01157)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Turisme 2.0 (3156G01158)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Turisme esportiu (3156G01159)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Viatge d'estudi (3156G01160)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Espanyol per estrangers (3156G01161)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Requeriment tercera llengua21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anglès I (3156G01010)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Anglès II (3156G01011)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Anglès III (3156G01012)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Anglès IV (3156G01015)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

Requeriment quarta llengua15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Francès I (3156G01013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Francès II (3156G01014)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Francès III (3156G01029)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Requeriment quarta llengua15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Alemany I (3156G01018)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Alemany II (3156G01019)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Alemany III (3156G01030)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
20 de setembre
Estudiants de segona i posteriors opcions
20 de setembre
Dates de matrícula
En primera preferència
Del 13 al 18 de juliol, hores agendades, Euroaula-Barcelona
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, hores agendades, Euroaula-Barcelona
De segona assignació (en qualsevol preferència)
Del 25 al 27 de juliol, hores agendades, Euroaula-Barcelona
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, hores agendades, Euroaula-Barcelona
De segona reassignació de juny
14 de setembre, hores agendades, Euroaula-Barcelona
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, hores agendades, Euroaula-Barcelona
En convocatòria de setembre
27 de setembre, hores agendades, Euroaula-Barcelona
En matrícula d’octubre
3 d'octubre, hores agendades, Euroaula-Barcelona
Inici de les classes
Data d'inici
25 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
93 451 03 06
Correu electrònic
info@euroaula.com

Documents personals
 • Original i fotocòpia del document d'identitat vigent:

  • Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra: DNI, document acreditatiu del país d'origen o passaport.
  • Estudiants estrangers no comunitaris: TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Hi ha un termini de tres mesos a partir de la data de matrícula per lliurar el TIE.
 • Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.
Documents acreditatius de l'accés a la universitat
 • Estudiants procedents de la PAU i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants procedents de CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants que han superat la prova per a més grans de 25, 40 o 45 anys: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants amb titulació universitària (excepte titulats/ades per la UdG): original i fotocòpia del títol o del resguard del títol.
 • Estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris (trasllat d'expedient): comprovant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient acadèmic a la universitat d’origen. (**)

(*) La Universitat no requereix presentar cap documentació ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre. En cas que no es descarregui dins el termini, s’haurà de demanar un certificat a la Secció d’Accés de la UdG i abonar el cost corresponent.

(**) Els estudiants que sol·licitin reconeixements acadèmics també han de presentar la documentació següent: certificat acadèmic expedit per la Universitat d’origen on constin les assignatures i les qualificacions obtingudes, programes de les assignatures superades (segellats per la universitat d’origen) i pla d’estudis al·legat a efectes de reconeixements (segellat per la universitat d’origen).

Documents de matriculació
 • Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)
 • En cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

Tota la documentació s'haurà de presentar a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre de 2018.

Automatrícula