Accés a graus des d'estudis cursats a l'estranger

Curs 2019-2020

Per sol·licitar l'admissió a la universitat, els estudiants procedents de sistemes educatius estrangers han de formalitzar la preinscripció universitària al Portal d'Accés a la Universitat i lliurar la documentació dels estudis cursats, dins els terminis establerts, a la Secció d'Atenció a l'Estudiant i d'Accés.

Cal tenir en compte que hi ha estudis que requereixen també superar una prova d’aptitud personal (PAP).

És convenient informar-se bé de l'oferta d'estudis universitaris (en què consisteixen, com s’estructuren, on s’imparteixen, quines sortides professionals tenen...) i consultar les notes de tall dels darrers anys per orientar-se a l'hora de fer la preinscripció.