Accés a graus des de cicles formatius

Per accedir a la universitat, els estudiants procedents d’un cicle formatiu de grau superior (CFGS) han de seguir els passos següents:

1

Accedir-hi sense fer cap prova d’accés. La nota d’admissió serà la mitjana obtinguda en el cicle formatiu de grau superior superat, una nota de 5 a 10 punts.

O bé:

Si es vol millorar la nota d’admissió, presentar-se a una, dues o tres matèries de la fase específica de la prova d’accés a la universitat (PAU) . En alguns estudis cal superar, a més, una prova d’aptitud personal (PAP).

2

Formalitzar la preinscripció universitària al portal Accesnet dins els terminis establerts. Cal presentar el certificat de notes del cicle formatiu cursat abans que finalitzi el termini de preinscripció.

És molt important realitzar bé la preinscripció universitària i posar per ordre de preferència els estudis que es volen cursar. Hi ha fins a vuit preferències, tot i que no és necessari –si a l’estudiant no li interessa– omplir-les totes vuit. Abans de formalitzar la preinscripció cal informar-se bé de l’oferta d’estudis, les notes de tall dels darrers anys, les ponderacions i les sortides professionals.

En funció del cicle formatiu cursat i l’estudi de grau triat, hi ha la possibilitat de convalidar crèdits universitaris.

 

3

Estar pendent de l’assignació de places. Cal seguir amb molta cura els passos establerts depenent de si s’està assignat en la primera assignació o en la segona, o bé en les reassignacions.

Els estudiants amb la prova d’accés a la universitat superada participen en la preinscripció dins la quota general de places. Els estudiants amb discapacitat o amb la condició d’esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment poden optar per les places de reserva.

4

Matricular-se dins els terminis establerts un cop s’obté la plaça assignada; en cas contrari es perd la plaça.