Assignació

Assignació de places i matrícula

La notificació de l’assignació de plaça de totes les convocatòries es fa a través del Portal d'Accés a la Universitat . Cal consultar sovint les successives assignacions perquè les reassignacions també s’informen en aquest portal.

Per a l’assignació de places s’estableix una quota general de places per a la majoria d’estudiants i unes quotes de reserva per a col·lectius específics.

Més informació