Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Serveis generals

La Universitat de Girona organitza els serveis necessaris de suport a les activitats docents, de recerca, d’orientació educativa i professional així com en els àmbits culturals, esportius i lúdics. Aquests serveis estan adreçats a tots els membres de la comunitat universitària així com a la ciutadania en general.

+

Biblioteca

La Biblioteca és un centre de recursos per a l’aprenentatge i la recerca que posa a l’abast de la comunitat universitària un seguit de recursos d’informació (revistes i llibres electrònics, bases de dades, fons especials, repositoris institucionals)  i serveis (préstec i obtenció de documents, assessorament i formació, servei de suport a l’investigador, activitats culturals) per tal de contribuir a l’assoliment del objectius de tota la comunitat amb el màxim nivell de qualitat i excel·lència. Amb una seu a cada campus, ofereix modernes instal·lacions obertes els set dies de la setmana i amb espais diferenciats per a l’estudi individual i en grup.

+

Oficina de Relacions Exteriors

La missió de l’Oficina de Relacions Exteriors és ser el punt de referència per als programes de mobilitat i per a la internacionalització de la Universitat de Girona. Confeccionar, tramitar, fer el seguiment i gestionar dels convenis d'intercanvi signats amb altres institucions d’ensenyament superior. Ser el servei administratiu de referencia per a les Institucions d’Ensenyament  Superior d’altes països i que desitgen col·laborar amb la nostra universitat. Col·laborar en la confecció de la política internacional de la UdG, assegurar i monitorar la implementació d’aquesta política.
Ser el suport per als responsables del govern i de l’administració de la nostra universitat a l’hora de participar en reunions institucionals internacionals. Col·laborar en la representació de la UdG, participant en els fòrums i fires internacionals que es considerin rellevants, com ara l'EaIE, APAIE o NAFSA, millorant-ne així el seu coneixement a l’exterior. Coordinar els serveis d’Acollida que ofereixi la UdG, amb especial èmfasi en els dels estudiants d’intercanvi, que són la seva responsabilitat directa.

+

Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants

El Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants (SGAiE) s’ocupa de la coordinació dels tràmits relacionats amb els expedients acadèmics així com de la gestió, informació i assessorament als estudiants entorn de l'accés a la Universitat i l'oferta d'estudis, les beques i ajuts, els cobraments i devolucions de rebuts i l'expedició de títols i certificats acadèmics, entre altres. També es fa càrrec de la preinscripció dels màsters universitaris i inclou els serveis propis de l’Escola de Doctorat.

+

Servei de Publicacions

El Servei de Publicacions treballa per a la comunitat universitària amb l’impuls, la producció tècnica i la difusió d’edicions científiques, docents, d’extensió universitària i d’imatge institucional. Publica materials de suport a la docència i la recerca, tant en suport de paper com en format digital, articulats mitjançant col·leccions i revistes impulsades des dels departaments, centres docents i unitats de recerca.
El Servei de Publicacions forma part de xarxes sectorials editores i compta amb canals de distribució comercial plenament consolidats. Així mateix, és el servei responsable del projecte de la web institucional.

+

Servei de Recursos Humans

El Servei de Recursos Humans és el responsable de la gestió de tot el que fa referència a les persones que desenvolupen la seva activitat professional a la Universitat, sigui dins l’àmbit acadèmic o bé dins l’àmbit de l’administració i serveis.
El correcte procés de selecció i accés, vinculació contractual i gestió de la vida laboral de les persones, així com dels temes retributius i altres qüestions que s’hi relacionen; conformen l’eix central de la gestió del Servei de Recursos Humans.
Són fonamentals, també, altres qüestions més vinculades a temes de desenvolupament i organitzatius (formació, desenvolupament competencial, valoració dels llocs de treball...), les relacions laborals i l’atenció i l’assessorament en matèria de personal a totes les treballadores i treballadors.

+

Servei d'Esports

El Servei d’Esports és el responsable d’organitzar i promoure la pràctica d’activitat física saludable a la universitat. L’objectiu principal és col·laborar a la formació integral dels estudiants i millorar la qualitat de vida de la comunitat universitària. 
Per aconseguir-ho ofereix programes en àmbits diversos: competició, iniciació a un gran nombre d’activitats esportives, activitats de lleure i en el medi natural...També gestiona les instal·lacions esportives de la universitat al campus de Montilivi: futbol 7, tennis, pàdel, tennis taula, voleibol i bàsquet (totes exteriors), i promou convenis amb d’altres entitats per posar a l’abast de la comunitat universitària altres esports com: natació, gimnàs, esquaix i atletisme, entre d'altres.

+

Serveis Tècnics de Recerca

Les funcions del servei són donar suport tècnic i instrumental als grups d’investigació de la institució, a altres institucions públiques i privades i a la societat en general, cobrint les demandes de l’entorn social i econòmic en activitats de Recerca, Desenvolupament i/o Innovació. Donar suport tècnic i instrumental, també a títol general, en temes específics i diversos com són: control de qualitat, caracterització de defectes de producció, màrqueting de producte, recerca inversa, caracterització de residus, conservació de patrimoni, etc.

+

Unitat de Compromís Social

La Unitat de Compromís Social és un servei adreçat a tota la comunitat universitària que integra set àrees primordials pel bon desenvolupament de la ciutadania. Protegeix i promou valors com la salut, la sostenibilitat i la igualtat de gènere. Al seu torn, duu a terme accions de voluntariat i cooperació per al desenvolupament. En aquest compromís amb la societat, també, dóna suport a persones amb discapacitat i fomenta l’accés a una educació inclusiva i de qualitat per a tothom, oferint programes de formació per a majors de 50 anys.  

Estructura