Gerència

La Gerència és el servei que dóna suport a la persona que exerceix de gerent en l’exercici de les seves funcions, a més de les competències que li confereix l'article 103 dels Estatuts de la UdG, entre d'altres, i la resta de normativa:

  • Pressupost de la UdG
  • Patents, propietat intel·lectual i atorgament de llicències
  • Estalvi energètic
  • Contractació pública: concessions i serveis universitaris de campus, neteja, vigilància.
  • Acció social

Direcció

GERENT/A
Senyora  ELENA RIBERA GARIJO
VICEGERENT D'ECONOMIA
Senyora  M. DEL CARMEN RODRÍGUEZ MORENO
VICEGERENT D'ORGANITZACIÓ
Senyora  MIREIA AGUSTÍ TORRELLES

Personal

A

B

C

G

H

L

M

O

P

R

S