Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Dra.  Montserrat Boada, Maria Carme

Plana personal

Categoria
PROFESSORA CATEDRÀTICA
Departament
PSICOLOGIA
Àrea de coneixement
PSICOLOGIA SOCIAL
Institut
INSTITUT DE RECERCA EDUCATIVA
Grup de recerca
Grup de Recerca en infància, joventut i comunitat (LIBERI)
ORCID PRC:
0000-0001-5062-1903

Projectes de recerca / Proyectos de investigación / Research Projects

PROJECTES DE RECERCA EN CURS / PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CURSO / CURRENT RESEARCH PROJECTS

 • Redes AFE. Acogimiento Familiar Especializado (2023-2024). Conveni amb Asociación FICE España (2023-24). Col·laboració en la identificació dels factors clau en la valoració de l'acollidor/a així com en l'avaluació de l'impacte de la formació.

 • Empowering LGBTIQ children in vulnerable contexts to combat violence across Europe. Colourful Childhoods. CERV-2021-DAPHNE. IP: Josan Langarita (UdG). 2022-2024.
 • El empoderamiento de jóvenes en la comunidad. Análisis de casos a partir de tres comunidades (HEBE-III).Convocatoria 2020 Proyectos de I+D+i - RTI Tipo B - MICINN. IP: Pere Soler i Anna Planas (UdG)

PROJECTES DE RECERCA FINALITZATS / PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINALIZADOS / PAST RESEARCH

 • Infants, joves i comunitats resilients: Identificació i anàlisi de pràctiques socials i educatives des d’una perspectiva multidimensional i interseccional per a fer front a la pandèmia. Convocatòria ‘PANDEMIES 2020’ de l’AGAUR. IP: Carme Montserrat. (14/5/2021 - 13/11/2022)
 • LetsGoByTalking: Protecting and defending the rights of victims of anti-LGBT hate crimes: Innovative paths through restorative justice. DG Justice Programme / Rights, Equality and Citizenship Programme. IP: Olga Jubany (Universitat de Barcelona). (01/01/2020-31/12/2021)

 • Educación para un futuro inclusivo con oportunidades. Convenio con Fundación SM. IP: Carme Montserrat (Universitat de Girona). Convenio de SM con la Universidad del Pais Vasco (IP Paulí Dávila y Luis Maria Naya), la UNED (IP Miguel Melendro) y la Universidad de la Laguna (IP Eduardo Martin). Período 1/3/2018- 31/12/2021.

 • La situació de la joventut migrada sense referents familiars a Catalunya. Conveni amb la Fundació del FC Barcelona. IP Carme Montserrat i Edgar Iglesias. Periode: Febrer - maig 2021
 • Processos d’intervenció i presa de decisions en els acolliments familiars a Catalunya: repensar el paper dels i les professionals implicades. Entitat financiadora: Obra social ‘la Caixa’; Encàrrec de l'ICAA (Institut Català d'Acolliments i Adopcions). IP: Carme Montserrat (UdG). Període: Any 2020. Continuació amb la recerca sobre els acolliments familirs d'Urgència i diagnòstic (2023).  
 • Benestar dels infants i adolescents en el sistema de protecció. Quina valoració fan del confinament? Projecte de recerca finançat per la DGAIA. IP: Carme Montserrat. Any 2020.
 • Els acolliments en família aliena: factors de benestar i factors de ruptura (GE17-00240). Entitat financiadora: Obra social ‘la Caixa’; Encàrrec de l'ICAA (Institut Català d'Acolliments i Adopcions). IP: Carme Montserrat (UdG) i Núria Fuentes-Peláez (UB). Període: 1/9/2017-30/6/2019  

 • Children’s worlds. International survey of children’s well-being. Commissioned by UNICEF Geneve and the International Society for Child Indicators (ISCI).  http://www.childrensworlds.org/ IP: Dr. Ferran Casas (UdG)

 • THEACORES Evaluación de centros de acogimiento residencial especializado para adolescentes con graves problemas emocionales y conductuales: población atendida, diseño y resultados/ Evaluation of specialized residential care centres in Spain for adolescents with severe emotional and behavioral disorders: referred population, design and outcomes. IP: Amaia Bravo y Jorge Fernández del Valle de la Universidad de Oviedo. MINECO Referencia: PSI2015-65229-R
 • Participació en el Projet européen «ProspecTsaso» EFA019/15.Projet de coopération transfrontalière entre la France et l’Espagne, dans le champ de l’intervention sociale, financé par la Commission Européenne au travers du Programme INTERREG V de Coopération Transfrontalière Espagne/France/Andorre (POCTEFA 2014-2020) pour une durée de 3 ans à compter de septembre 2016. Consortium composé de 8 partenaires : Université de Perpignan (chefdefile), Universitat de Girona, Universitat de Barcelona, Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Association Joseph Sauvy, Institut régional du travail social du Languedoc-Roussillon, Instituts Saint-Simon et Erasme de Toulouse. Investigador principal: M. Yves GILBERT. https://www.prospectsaso.com/ca/?
 • Proyecto Sapere Aude: Mejora de los resultados educativos de jóvenes tutelados a través de la mentoria /  Improvement of the academic results of young people in care through mentoring (2016-2018)- ERASMUS + PROGRAMME: K2 strategic partnership in the field of education. Coordina Fundació Plataforma Educativa. Partners: UdG (Carme Montserrat, Sara Malo & Ferran Casas); Assoc. "PLAY" rehabilitation, education, psycho-social and pedagogical assistance (Croacia); Bundesverband Therapeutischen Gemeinschaften (Austria); Parrains Par' Mille (France); S&S gem. Gesellschaft für Soziales mbH (Ger)  http://web.sapereaude-project.com/
 • Els acolliments familiars: propostes des d’una recerca aplicada / Los acogimientos familiares; propuestas desde una investigación aplicada / Foster care: an applied research. Conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat de Girona (UdG) i l’Institut de Treball Social i de Serveis Socials (INTRESS). IP: Dra Carme Montserrat (UdG) & Dra. Núria Fuentes (UB). (2016-2018)  
 • El bienestar subjetivo de 9 a 16 años. Estudio longitudinal (continuación) y evaluación de intervenciones con TIC para mejorar el bienestar escolar (I+D del MINECO) 2014-2016. IP: Dra. Mònica Gonzàlez y Dr. Ferran Casas
 • Estudi sobre el Compromís Socioeducatiu (COSE). Conveni entre l’Associació de Professionals d’EAIA de Catalunya (ASPEAIA) i l’ERIDIQV (UdG).  IP: Dra Carme Montserrat. 2016. https://www.aspeaia.com/estudi-i-avaluaci%C3%B3-del-cose/?
 • Recerca aplicada sobre la intervenció amb infància en risc en el marc dels serveis socials bàsics / Investigación aplicada sobre la intervención con infancia en riesgo social en el marco de los servicios sociales básicos / Applied research on the basic social services intervention and children at risk. Conveni de col•laboració amb l’Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona. Durada: 2013-2015  IP: Dra Carme Montserrat & Dr. Ferran Casas
 • Recerca aplicada sobre l’impacte de la violència masclista en la infància i l’adolescència, en les mares i en les relacions materno-filials, i processos de recuperació / Investigación aplicada sobre el impacto de la violencia machista en la infancia y adolescencia, en las madres y las relaciones materno-filiales, y procesos de recuperación / Applied research on the impact of domestic violence on children. Contracte amb l’Ajuntament de Barcelona. Des de desembre 2012 a 2014. Investigadors principals: Dr. Ferran Casas & Dra Carme Montserrat.
 • La situación escolar de los niños y las niñas del sistema de protección en Galicia. Convenio de colaboración entre el ERIDIqv de la Universitat de Girona y el Instituto Gallego de Gestión para el 3º Sector (IGAXES3). IP: Dra Carme Montserrat. 2016
 • Análisis, evaluación y mejora de los procesos de intervención para la emancipación de jóvenes en dificultad y/o riesgo. /Analysis and evaluation of the intervention with vulnerable young people. Programa de Ciudadanía Activa. Mecanismo Financiero EEA 2009-2014. Partners:  IGAXES3 (coord.), Fundació Nazaret, Cooperativa de iniciativa social OPCIÓN3,  Fundacio Servei Solidari per la inclusió social, Universidade de Santiago de Compostela (USC), Universitat de les Illes Balears (UIB),  Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) i Universitat de Girona (UdG). 2014-15.  http://www.joveneseinclusion.org/investigacion
 • Estudi sobre l’atenció a joves extutelats: Evolució, valoració i reptes de futur / Estudio sobre la atención a jóvenes extutelados: Evolución, valoración y retos / Young people leaving care: evaluation and challenges . Conveni entre la Federació d’Entitats amb Projecte i Pisos Assistits (FEPA) i la UdG. 2012-2013.IP: Dra Carme Montserrat & Dr. Ferran Casas. http://www.fepa18.org/estudio-extutelados-en-cataluna/?lang=ca 
 • La situació escolar dels adolescents acollits en centre residencial, família d'acollida aliena i extensa / La situación escolar de los adolescentes acogidos en centro residencial, familia de acogida ajena y extensa / The education of children in care: residential, foster and kinship care. Acord de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència de la Generalitat de Catalunya amb el nostre equip (ERIDIQV). 2008-2013. IP: Dra Carme Montserrat & Dr. Ferran Casas. http://www2.udg.edu/tabid/19983/language/ca-ES/Default.aspx
 • Estrategias eficaces de intervención socioeducativa con adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social / Effective strategies of socio-educational intervention with young people atin risk of social exclusion?.  IP: Dr. Miguel Melendro de la UNED. Partners: a Universidad a Coruña y la Universitat de Girona (Dra. Carme Montserrat). Financiat per ISOS i Fundación Opción3 (2011-2013)
 • Evolución del bienestar personal entre los 10-15 años. Aspectos evaluados por distintos instrumentos, correlatos y consistencia temporal en diferentes cohortes de sujetos (I+D) (2011-2013)
 • Projecte pilot per afavorir els aprenentatges i millorar els resultats acadèmics a l’ESO dels nois i noies tutelats pel sistema de protecció a la infància de Catalunya/ Proyecto piloto para la mejora de los aprendizajes escolares de los niños y niñas tutelados / Pilot Programme to improve the Education of children in care. Conveni de col•laboració entre les Conselleries d’Ensenyament, Benestar Social i Família i l’IRQV de la UdG, 2011-2012. IP: Dra Carme Montserrat & Dr. Ferran Casas. http://www2.udg.edu/tabid/19983/language/ca-ES/Default.aspx
 • Estudi comparatiu sobre benestar personal i altres constructes psicosocials durant l'adolescència a Espanya i Brasil / Estudio comparativo sobre bienestar personal durante la adolescencia en España y Brasil (Programa de cooperació España-Brasil). (2011 -2012).
 • Enquesta sobre benestar subjectiu dels adolescents que cursen 1r d'ESO /  Encuesta sobre el bienestar subjetivo de los adolescentes que cursan 1 ESO/ Survey on subjective wellbeing of Spanish adolescents at the first level of secondary compulsory education (2011). Conveni de col.laboració científica del grup de recerca ERIDIQV amb la Fundación UNICEF - Comité espanyol. IP Ferran Casas
 • The YIPPEE project: Young people from a public care background: pathways to education in Europe (SSH-2007-217297). 2008-2010. The Danish School of  Education, University of Aarhus, Denmark; the Institute for Social Policy and Labour, Hungary; the Research Institute on Quality of Life, University of Girona, Spain; the Departments of Social Work and Education, Göteborg University, Sweden; and the Thomas Coram Research Unit, Institute of Education, University of London, England (Coord.), http://www2.udg.edu/tabid/19914/language/ca-ES/Default.aspx
 • MSGR-RUMI. Realització d'un conjunt d'actuacions i estudis sobre la millora de sistemes de prevenció, detecció i abordatge dels maltractaments a la infància a Catalunya / Módulo de apoyo a la gestión del riesgo en infancia /The use of software to improve child maltreatment detection and assessment  2007-2010. IP: Dr Ferran Casas. Investigadors: Dra Carme Montserrat, Dra Marta Sadurní, Dr Marc Pérez. http://www2.udg.edu/tabid/19915/language/ca-ES/Default.aspx
 • Desenvolupar recollida de dades i una anàlisi de resultats que ens permeti identificar els factors d'èxit en els infants i joves acollits als Centres Residencials d'Acció Educativa que gestiona la Fundació Plataforma Educativa (096/08 21/11/08). IP; Dr Ferran Casas & Dra Carme Montserrat. 2008-2009. http://www2.udg.edu/tabid/19914/language/ca-ES/Default.aspx
 • El bienestar psicológico y los valores aspirados en diferentes grupos de población adolescente y adulta: relación con el uso del tiempo libre y con el uso de las TICs (SEJ2007-62813/PSIC). IP: Dr Ferran Casas. 2007-2010
 • Niños que esperan. Estudio sobre casos de larga estancia en acogimiento residencial /Children waiting in residential care Estudio realizado mediante convenio entre la Fundación Universidad de Oviedo y Aldeas Infantiles SOS, con financiación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (FUO-EM-061-08). IP: Dr Jorge F. del Valle (Universidad de Oviedo). Investigadores: Dra Mónica López, Dra Carme Montserrat, Dra Amaia Bravo. 2007-2008. http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/productos/home.htm
 • Evaluación de resultados de la medida de acogimiento familiar en familia extensa y familia ajena en España / Family foster care in Spain: Evaluation of results (CN-06-142). IP: Dr Jorge F. del Valle (Universidad de Oviedo). Investigadores: Dra Mónica López, Dra Carme Montserrat, Dra Amaia Bravo. 2006-2007. http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/productos/home.htm
 • Estudi referent a les necessitats i els recursos existents en relació a la millora del control de l’absentisme escolar i l’increment de la seguretat entorn dels centres escolars. Mitjançant un conveni amb la Delegació Territorial de la Generalitat de Catalunya a Girona. IP:Dra Mònica Gonzàlez. 2006-2007

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.