Campus Salut

Ajut "e-Health COMG"

Ajut per projectes de recerca i innovació en tecnologies de la salut

Campus Salut

“Empowering resources, enhancing health”

Campus Salut

icona Campus Salut El Campus Salut de la Universitat de Girona és una plataforma relacional amb un clar plantejament market driven , que té per objectiu principal facilitar proactivament la relació entre les empreses i institucions de l'àmbit de la Salut i la Universitat de Girona, sobre la base del contacte a priori i la promoció i manteniment d’una relació continuada a través d’una interlocució personalitzada i única amb la Universitat de Girona.